Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

VN-verdrag Handicap: ook mee in de kopgroep

Vorig jaar hebben 25 gemeenten hun handtekening gezet onder het VNG-manifest ‘Iedereen doet mee’. Deze gemeenten lopen letterlijk op kop bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap hebben de gemeenten een belangrijke maatschappelijk opdracht: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. Daarvoor moet de samenleving toegankelijker en inclusiever worden. In het manifest ‘Iedereen doet mee’ staat hoe gemeenten samen met de mensen om wie het gaat die toegankelijkheid en inclusie dichterbij willen brengen. De VNG wil dat de kopgroep groter wordt en roept ook andere gemeenten op het manifest te ondertekenen. Sluit jouw gemeente ook aan? Wat kan (en moet) je gemeente eigenlijk doen om de opdracht van het verdrag goed uit te voeren?

 

Door Marijke Hempeniusdonderdag 2 mei 2019

Handreiking

Om te beginnen moet elke gemeente toegankelijkheid en inclusie hoog op de agenda hebben staan en de intentie hebben om in 2019 nog actief aan de slag te gaan met een Lokale Inclusie Agenda. Dat is een harde verplichting. Om gemeenten hiermee op weg te helpen ontwikkelde de VNG samen met de Alliantie, gemeenten en ervaringsdeskundigen een Handreiking Lokale Inclusie Agenda. De handreiking bevat een Routekaart en een Index. De Routekaart geeft in 11 stappen antwoord op de vraag: hoe komt je tot een Lokale Inclusie Agenda. De Indexgeeft weer welke levensdomeinen concreet aan bod moeten komen in de Lokale Inclusie Agenda. De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.

Inwoners betrekken

Wat gemeenten ook moeten doen, is inwoners met een beperking betrekken bij het maken van nieuwe plannen of nieuw beleid. Dit is het principe ‘niets over ons zonder ons’. De gemeente moet met inwoners met een beperking – ervaringsdeskundigen - in gesprek gaan over de gevolgen van nieuw beleid. Als adviesraad kun je dit onderwerp (betrekken van ervaringsdeskundigen) op de agenda zetten voor het overleg met je gemeente. Vraag welke plannen de gemeente heeft om hiermee aan de slag te gaan. Attendeer je gemeente erop dat ze getrainde ervaringsdeskundigen tegen een passende beloning kunnen betrekken. Het Adviespunt ervaringsdeskundigheid kan ook helpen. Kijk op www.nietsoveronszonderons.nl

Voor iedereen 

Een ander belangrijk principe uit het VN-verdrag is ‘Ontwerpen voor iedereen’. Dat principe geldt ook voor gemeentelijk beleid. Investeren in een samenleving en voorzieningen die bruikbaar zijn voor iedereen, vermindert het beroep op maatwerkvoorzieningen. Er direct vanaf het begin vanuit gaan dat beleid, een dienst, informatie of een voorziening voor een grote groep mensen bruikbaar moet zijn, maakt dat minder mensen afhankelijk worden van maatwerk en van vaak dure aanpassingen. Actief werken aan inclusie, diversiteit en toegankelijkheid loont voor iedereen. Een toegankelijke samenleving zorgt dat mensen met en zonder beperking vanaf de start mee kunnen doen, het voorkomt uitsluiting en zorgt voor een afnemende vraag naar maatwerkvoorzieningen. Het is belangrijk dat meer gemeenten aan de slag gaan met het VN-verdrag Handicap. Is jouw gemeente nog geen koploper? Nodig je gemeente dan uit het manifest te ondertekenen. Lees op de website van de VNG wat nodig is om het manifest te ondertekenen. Ieder(in) is benieuwd of je gemeente mee gaat doen in de kopgroep. Ook zijn wij benieuwd naar je ervaringen met lokale inclusie. Via het Platform Klink kun je met andere belangenbehartigers ervaringen en tips uitwisselen. Over lokale inclusie is al een gesprek geopend.

Wil je hierover meepraten? Ga dan naar www.platformklink.nl

Over de auteur: Marijke Hempenius is programmamanager Wonen en Leven bij Ieder(in).