Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Wie zijn wij?

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke voortgang van de koepel als geheel. Het landelijk bureau is een bureau ‘nieuwe stijl’ en heeft geen eigen kantoorruimte. We zijn een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. We zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten we elkaar in een overleg en wekelijks stemmen we onze werkzaamheden af. Naast deze drie 'vaste' bureaumedewerkers werken we ook regelmatig samen met experts uit het veld. We benaderen hen bijvoorbeeld voor het schrijven van een blog, of het geven van een training of webinar. Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over onze organisatie en werkwijze. 

Bureau

profile-image
Petra van der Horst
Directeur

Ik heb brede ervaring binnen het sociaal domein; onder meer als programmamanager Transformatie Sociaal Domein bij een gemeente, als directeur ad interim bij een welzijnsorganisatie, als leider van een programma Transformatie Sociaal Domein vanuit cliënten en inwonersperspectief. Als directeur van de Koepel begeleid ik sinds 2016 het bureau in het geven van de juiste ondersteuning aan onze leden. Samen signaleren we belangrijke trends, prangende vraagstukken en zorgen we dat deze vertaald worden naar informatie voor adviesraden.

 

profile-image
Annelies van der Woude
Communicatieadviseur

Sinds januari 2022 maak ik deel uit van het bureau van de Koepel. Mijn achtergrond ligt in de journalistiek waar ik veel geschreven heb over onderwerpen en ontwikkelingen in het sociaal domein. Mijn journalistieke werk en fotografie combineer ik nu met het werk voor de Koepel waar ik (mede)verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven en nieuwflitsen en de communicatie via onze social media kanalen. Ook organiseer ik samen met mijn collega’s de ALV, webinars en de Hannie van Leeuwenlezing. Verder heb ik per mail en telefonisch contact met leden over vragen m.b.t. communicatie.

profile-image
Ron Knipscheer
Secretariaat

Sinds enige jaren ondersteun ik een aantal adviesraden in het sociaal domein met allerhande secretariële zaken. Sinds begin 2017 mag ik dit ook voor de Koepel doen, en dat doe ik met veel plezier! Als onderdeel van het bureau van de Koepel werk ik zeer nauw samen met het bestuur en mijn collega’s van het bureau. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de leden van de Koepel en verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het voorbereiden van bestuursvergaderingen samen met onze directeur. Secretariaatswerk past bij me; omdat ik van nature dienstverlenend ben ingesteld. Vanuit de Koepel heb ik contact met adviesraden in alle windstreken van het land. Het is boeiend om te zien hoe het sociaal domein zich landelijk ontwikkelt.

Bestuur

profile-image
Hans Wesselink
Voorzitter

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 3 november 2022 ben ik benoemd als de nieuwe voorzitter van de Koepel. Ik woon samen met mijn echtgenote Catharina al ruim 20 jaar in Apeldoorn. Wij zijn trotse ouders van 2 kinderen en opa en oma van 3 kleinkinderen. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht bij de Rabobank, waar ik ooit startte als trainee en mijn carrière beëindigde als directievoorzitter van de Rabobank Apeldoorn. Tijdens mijn werkzame leven, maar ook nu als gepensioneerde, ben ik nog altijd actief in het brede maatschappelijke veld. Zo ben ik in Apeldoorn voorzitter van de adviesraad sociaal domein en lid van de RvT van Gelre ziekenhuizen. Landelijk ben ik actief binnen de Raad van Ouderen en het platform Beter Oud. Ook is er nog voldoende tijd voor de tuin, sport, er op uit met de caravan, lezen en met de kleinkinderen op stap.

profile-image
Jerzy Soetekouw
Secretaris

Sinds november 2020 ben ik bestuurslid bij de Koepel. Ik woon met mijn gezin in Almere en ben sinds maart 2023 directeur bij Humanitas Nederland, een landelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 80 lokale afdelingen door heel Nederland. Voordat ik actief werd bij Humanitas, was ik als directeur-bestuurder betrokken bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere. Tot 2019 was ik wethouder Sociaal Domein in Almere en als zodanig verantwoordelijk voor de WMO, diversiteit & inclusie en Werk & Inkomen. 

profile-image
Wim van der Meer
Penningmeester

Ik woon samen met mijn vrouw in Hoenderloo. Onze drie kinderen zijn al het huis uit en we hebben er drie kleinkinderen bij gekregen. Onze oudste zoon is verstandelijk gehandicapt en woont al weer geruime tijd in ’s Koonings Jacht. Ik ben lid van de Adviesgroep Sociaal Domein Apeldoorn. Op grond van mijn interesses, opleiding (o.m. Registeraccountant) en werkervaring (bestuurder in verschillende zorginstellingen) ben ik in november 2018 toegetreden tot het bestuur van de Koepel. Ik doe het werk met veel plezier!

profile-image
Ronnie Dekkers
Bestuurslid

Ik ben woonachtig in Westerhoven (een kleine dorpskern vallend onder de gemeente Bergeijk in Noord-Brabant) samen met ons gezin bestaande uit drie kinderen. Sinds de oprichting ben ik lid van de ASD Bergeijk waar ik ook een tijd voorzitter van geweest ben. Ik ben werkzaam in Kempenhaeghe een derdelijns kennis/expertisecentrum en ben daarnaast actief als docent bij Avans+ Hogeschool. Ik ben gedreven om door ontmoeten en samen bijdragen de samenleving vorm en inhoud te geven. Ik zet mij graag in met en voor mensen en ben onder andere betrokken bij het Oekraïne café dat georganiseerd wordt vanuit het burgerinitiatief Wij Westerhoven. Ik zet mij binnen de Koepel ASD in, vanuit verbinding en ik sta open voor een nadere kennismaking!

Trainers en adviseurs

profile-image
Jenna Buijsman
Trainer en adviseur

Tijdens de informatiebijeenkomsten neem ik jullie graag mee in de wereld van schuldhulpverlening. De afgelopen jaren heb ik in verschillende functies veel ervaring opgedaan in het ondersteunen van mensen met financiële problemen. Ik heb bij verschillende gemeenten door het hele land gewerkt en op dit moment werk ik als beleidsadviseur armoede en schulden. Door de huidige crises hebben veel meer mensen moeite gekregen met rondkomen. Energie, brandstof en ook boodschappen zijn duurder geworden. Op dit moment is er landelijk gelukkig veel aandacht voor hulp aan mensen met financiële problemen. Ik ben blij dat ik daar ook via deze bijeenkomsten een bijdrage aan kan leveren en hoop jullie binnenkort online te ontmoeten.

profile-image
Angela Feenstra
Trainer en adviseur

De workshop Participatiewet wordt gegeven door Angela Feenstra, een ervaren docent en coach Participatiewet. Angela laat u proeven van de wet, die zoveel meer biedt dan alleen maar ‘vlakke’ smaken; de Participatiewet bestaat echt niet alleen maar uit taaie stof. Angela houdt van veel interactie, brengt discussie op gang, gebruikt herkenbare praktijkvoorbeelden en heeft een luchtige stijl. Zij geeft cursisten een belangrijk uitgangspunt mee: Voer wetgeving uit maar houd altijd oog voor de mens die ermee te maken heeft. Wat Angela betreft is een workshop pas geslaagd als u na afloop  nieuwe inzichten heeft opgedaan waar u echt wat mee kan.

profile-image
Sanne Hekman
Trainer en adviseur

Vier jaar lang mocht ik de Koepel ondersteunen op het gebied van communicatie. Sinds 2022 ben ik nog als trainer betrokken en geef ik o.a. de workshop Communicatie door adviesraden. Ik ken het sociaal domein goed en weet hoe adviesraden vorm en inhoud geven aan hun rol. Naast mijn communicatiewerkzaamheden werk ik sinds twee jaar ook als kindercoach. En daarnaast startte ik in 2022 als deeltijdstudent aan de Pabo, om zo hopelijk op korte termijn als leerkracht voor de klas te gaan. Ik woon met mijn man en onze dochter van acht in Zwolle. 

profile-image
Petra van der Horst
Trainer en adviseur

Ik ben veel in contact met onze leden en haal zo wensen en behoeften op en vertaal dit naar onze dienstverlening. Verder onderhoud ik het contact met (landelijke) organisaties om de meerwaarde van adviesraden onder de aandacht te brengen en signalen en inzichten af te geven die voortkomen uit mijn contact met adviesraadsleden. De leefwereld, het gewone leven van inwoners binnenbrengen in de gemeentelijke gelederen vind ik bijzonder belangrijk. Door mijn werk voor de Koepel kan ik hier aan bijdragen en dat is voor mij een unieke kans. Ik vind het fijn om te werken met een ambitieus bestuur en met een bureau wat het hart op de goede plaats heeft en de handen uit de mouwen wil steken voor onze leden.

profile-image
Marieke Meeuwenoord
Trainer en adviseur

De workshop Inzicht in de Jeugdwet wordt gegeven door Marieke Meeuwenoord. Marieke is een ervaren beleidsadviseur Jeugdwet die in haar werk ook nauw betrokken is bij de uitvoering. Om de Jeugdwet is veel te doen. Er is een groeiende groep jeugdigen die zorg nodig heeft, de uitvoering staat onder druk evenals de financiële houdbaarheid. Marieke gaat tijdens de bijeenkomst in op de wet en de uitvoering. Daarnaast besteedt ze aandacht aan de hoofdpunten uit de (concept)hervormingsagenda die momenteel door het rijk, gemeenten, zorgprofessionals en cliëntenorganisaties wordt opgesteld. En die moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. De hervormingsagenda wordt voor gemeenten de komende jaren de leidraad voor de vormgeving van hun beleid en uitvoering. 

profile-image
Josje Verbeeten
Trainer en adviseur

Ik ben werkzaam als beleidsontwikkelaar Sociaal Domein bij de gemeente Epe en geef juridische trainingen. Ook ben ik zelf lid van de adviesraad sociaal domein in mijn woongemeente. Mijn kracht is het begrijpelijk maken van juridische teksten en écht kijken naar wat de intentie van de wet is. Tijdens de informatiebijeenkomsten bij de Koepel vertel ik jullie graag meer over de opties binnen het lokale armoedebeleid of welke mogelijkheden er zijn voor re-integratie vanuit de gemeente. Ik besteed aandacht aan de ervaring en samen gaan we op zoek naar de ruimte binnen de regelgeving.Hopelijk mag ik jullie binnenkort online te ontmoeten.

profile-image
Toke Slaman
Trainer en adviseur

Ik werk als zelfstandig adviseur in het sociale domein. In de afgelopen jaren werkte ik voor verschillende regionale samenwerkingen, zoals een Regio Deal, Jeugdhulpregio, inkoopregio Wmo, een provinciale afdeling van de VNG en voor een regionaal Integraal Zorgakkoord. Daarvóór werkte ik in de gehandicaptenzorg, voor een gemeente en als teammanager bij een regionaal kennisbureau. In mijn vrije tijd reis ik door Afrika, waar ik als kind vijf jaar opgroeide. Daar is het Ubuntu-principe onderdeel van mij geworden: “ik ben, omdat wij zijn”. Vanuit die gemeenschapszin is het logisch om de wijsheid van de minderheid mee te nemen en is inwonersparticipatie een vanzelfsprekendheid. Heel graag deel ik mijn kennis en ervaring ten gunste van iedereen die het beste wenst voor onze medemens.