Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Is Urk net als IJsland?

Het is woensdagmiddag als wij met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen het gemeentehuis van Urk uitlopen. Om de hoek zien wij in het Wilhelminapark grote groepen jongeren sporten, onder begeleiding van ‘DURF-coaches’. Een tafereel dat sterk doet denken aan een werkbezoek aan IJsland in 2019. Het land waar ze in 20 jaar tijd voor elkaar kregen dat jongeren sigaretten en drank inruilden voor sport en cultuur. Inmiddels wordt dit gedachtegoed in tientallen landen en plaatsen over de hele wereld overgenomen. Zo ook in Urk en 46 andere Nederlandse gemeenten onder de naam Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Kunnen wij dezelfde cultuurverandering realiseren als in IJsland? 

Door Jeroen de Greeff en Marjolein Rottiné vrijdag 5 april

Urk durft

Dat is wat de gemeente Urk sinds de start in 2018 nastreeft, onder de pakkende naam DURF. Urk wil dat het dorp een plek is waar Urker jeugd gezond, veilig en kansrijk opgroeit zonder middelengebruik en met een positieve mentale gezondheid. Zaken die dat in de weg staan, durven ze te verbeteren door samen met de jongeren en mensen die om hen heen staan op te trekken. Met DURF zet de gemeente in op de omgeving van alle Urkers tussen 0 en 28 jaar. Dat de helft van haar inwoners 28 jaar of jonger is, maakt de inzet extra relevant. 

Elke OKO-gemeente heeft een eigen visie, passend bij de jeugd en de omgeving in hun gemeente. Ook de doelstellingen en interventies zijn afgestemd op de situatie in de eigen gemeente. De dialoog met volwassenen die betrokken zijn bij het opgroeien van kinderen helpt hierbij. In Urk leidden deze dialoogsessies tot inzet op het verbeteren van het mentaal welbevinden en het versterken van de vrijetijdsomgeving, de schoolomgeving en ouderbetrokkenheid.  

Ondersteunende omgeving

Ten behoeve van een ondersteunende omgeving heeft DURF een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren ontwikkeld. Via de DURF-app kunnen jongeren (bijna) gratis deelnemen aan professioneel begeleidde activiteiten in de vakanties. Ook is een pop-up container met een wisselend sport- en cultuuraanbod geplaatst waar jongeren na schooltijd terecht kunnen. Een ander initiatief is de DURF-academie, waarbij vijftien jongeren onder begeleiding van een DURF-coach worden opgeleid tot coach of trainer van de jeugd binnen hun sportvereniging. Hiermee wordt ingezet op talentontwikkeling van jongeren, het verbeteren van begeleiding van jonge sporters en wordt het vrijwilligerstekort aangepakt. Ook ouders hebben een belangrijke plek. Recent zijn 11 Urker professionals getraind om ouders handvatten te bieden voor een ondersteunende thuisomgeving, middels het erkende opvoedprogramma Triple-P.

20 jaar DURF

Op Urk is men overtuigd en heeft de gemeenteraad steun toegezegd voor 20 jaar. Met dat vertrouwen en bijbehorende budget zet DURF grote stappen. Hoewel Urk en IJsland duidelijke verschillen kennen, zet het in op dezelfde cultuurverandering. Met DURF wordt hard gewerkt om de leefomgeving steeds beter te maken en worden steeds meer Urker jongeren bereikt. Durft u ook in te zetten op een cultuurverandering?

 

Meer lezen:

 

Over de auteurs: Jeroen de Greeff is programmacoördinator van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) bij het Trimbos-instituut. Marjolein Rottiné is programmamanager DURF bij de gemeente Urk.