Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Buurtbemiddeling is dé eerste stap bij woonoverlast

Burenoverlast is in Nederland een groot maatschappelijk én onderschat probleem. Ik ben gelukkig geen ervaringsdeskundige, want ik sta op zeer goede voet met mijn buren. Maar ik leef wel mee met alle mensen die last hebben van hun buren. Bijvoorbeeld van de housemuziek van hun buurjongen, of van de mopperende buurman die elke dag aan de deur komt klagen, of die juist last hebben van ruziënde buurtbewoners op straat… Je zou er maar naast wonen. Je zit dan thuis niet meer lekker op de bank.

 

Door Patrick van den Brinkmaandag 28 oktober 2019

Heel blij en trots was ik dan ook toen mijn collega Katja Steverink begin oktober deelnam aan een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over woonoverlast. Samen met andere kennispartners zoals de VNG, Woonbond en Aedes legde ze Kamerleden uit wat er nodig is om burenoverlast doeltreffend aan te pakken. Een van haar adviezen: zorg dat elke gemeente buurtbemiddeling aanbiedt. Eerste en belangrijkste stap bij woonoverlast Beginnende woonoverlast kan snel worden opgelost met buurtbemiddeling. Het is de eerste én belangrijkste stap. Buurtbemiddelaars lossen 7 van de 10 burenruzies op. Dat is een prestatie van formaat. Want daarmee voorkomen ze dat zwaardere maatregelen moeten worden ingezet, zoals een gedragsaanwijzing of zelfs een bestuurlijke maatregel. En wat ze ook nog doen met hun goede werk is politiemensen en woonconsulenten ontlasten, want zij krijgen die meldingen dan niet binnen.

Buurtbemiddeling: landelijk dekkend netwerk Gelukkig biedt intussen al 80% van de Nederlandse gemeenten buurtbemiddeling aan. Maar dit zou natuurlijk 100% moeten zijn. Alle inwoners hebben hier tenslotte recht op. Als Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid beheren wij namens de overheid de methode buurtbemiddeling. We hebben dus ook de kennis en expertise in huis om advies te geven hoe je buurtbemiddeling implementeert.

Wist u dat Buurtbemiddeling zo succesvol is dankzij de inzet van vele duizenden vrijwilligers? De kosten zijn dus te overzien. Die worden vaak gedragen door de gemeente en woningbouwcorporaties. Het is iets om serieus te overwegen.

Kijk eens voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.hetccv.nl/buurtbemiddeling. En help die laatste gemeenten de logische stap naar buurtbemiddeling te zetten.

Over de auteur: Patrick van den Brink is directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Veiligheid maken we samen. Email: Patrick.vandenbrink@hetccv.nl