Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Meedoen aan sport en bewegen gaat over zoveel meer dan gezondheid

Voor een project, gericht op inclusie in de sport voor mensen met een beperking, maakte ik kennis met Dean. Dean is 8 jaar oud, slechtziend en een judoka. Hij judoot om de beste te worden en in de toekomst als sporter naar de Paralympische Spelen te kunnen. Maar ook om mee te doen. Volgens hem maakt het niet uit of je blind of ziend bent. Je kunt, net als iedereen, meedoen. 

Door Lilian van den Bergmaandag 1 november 2021

Het verhaal van Dean raakte me, omdat ik weet dat wat voor Dean zo vanzelfsprekend lijkt, meedoen aan sporten met kinderen zonder een visuele beperking, helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Trainers en begeleiders, ouders en ook de kinderen waarmee Dean sport, kijken naar mogelijkheden, in plaats van naar zijn beperking. Waar drempels bestonden, bedachten zij oplossingen zodat Dean mee kan doen. Meedoen aan sport en bewegen is niet alleen voor mensen met een fysieke beperking niet vanzelfsprekend. Er bestaat veel sociale ongelijkheid in beweeg- en sportdeelname. De redenen waarom mensen niet of nauwelijks bewegen of sporten zijn heel divers. Ze ervaren belemmeringen vanwege hun fysieke of mentale gezondheid, zijn onbekend met de (opbrengsten van) bewegen en sport, zijn er niet mee opgegroeid, hebben weinig geld te besteden of voelen zich niet welkom bij een sportclub. 

Sport en bewegen als middel

De effecten van sport en bewegen zijn op allerlei vlakken zichtbaar. Het draagt niet alleen bij aan een betere gezondheid, maar bijvoorbeeld ook aan meer zelfvertrouwen, sociale contacten en een betere kwaliteit van leven. Sport en bewegen biedt bovendien plezier en ontspanning. En het stimuleert participatie aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die minder eenzaam zijn door de sociale contacten die ze opdoen tijdens sportieve activiteiten en kwetsbare jongeren die de vaardigheden die ze leren tijdens het sporten ook toepassen in hun dagelijks leven. 

Integrale aanpak nodig

Het stimuleren van sport en bewegen voor kwetsbare groepen of de inzet van sport en bewegen om andere maatschappelijke vraagstukken aan te pakken vraagt om een integrale (beleids)aanpak. Betrokkenheid van verschillende gemeentelijke domeinen, maatschappelijke organisaties en de sport- en beweegsector is een voorwaarde voor succes. Buurtsportcoaches kunnen – in samenwerking met maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en burgerinitiatieven - (aangepaste) activiteiten aanbieden. Sociaal werkers kunnen sporten en bewegen inzetten om vooruitgang te boeken op een levensdomein als onderwijs, wonen, werk, welzijn of gezondheid. Voer in uw gemeente het gesprek met deze partijen om te achterhalen wat nodig is om kwetsbare inwoners meer te laten deelnemen aan sport en bewegen en te participeren in de maatschappij. Niet alleen Dean, maar ook anderen in een kwetsbare positie. Want juist voor hun zijn de positieve effecten van sport en bewegen misschien nog wel belangrijker dan voor anderen. 

Meer weten?

> Lees in deze whitepaper hoe sport en bewegen kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan bij ouderen
> Lees in deze whitepaper tips over hoe je jeugd die arm opgroeit kunt laten meedoen
> Lees in deze whitepaper praktische informatie over hoe je mensen met een beperking in beweging brengt
> Bekijk dit artikel over hoe met een sociaal sportinitiatief succes behaald wordt in het sociaal domein

 

Over de auteur: Lilian van den Berg is specialist Kenniscentrum Sport & Bewegen. Lilian.vandenberg@kenniscentrumsportenbewegen.nl