Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

"Meedoen is mooi meegenomen'

Naar aanleiding van een bijeenkomst over de betaalbaarheid van het sociaal domein, gaat de Barendrechtse gemeenteraad de komende tijd verder met de vraag: wat voor gemeente willen wij zijn? Wmo-raad Barendrecht geeft alvast een voorzet.

Door Arend Wesdijkdonderdag 30 januari 2020

De afgelopen tientallen jaren staat niet het belang van hardwerkende mensen centraal, maar dat van multinationals, vermogenden en slimme regelaars. De meeste mensen voelen zich niet gehoord. Van links tot rechts, van klimaatstakers tot -ontkenners, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, gele hesjes en witte broeken: men krijgt stelselmatig het gevoel er niet toe te doen. Daarmee blijkt de satire van Michael Young uit 1958 voorspellende waarde te hebben. En dan is het voorlopig nog niet voorbij: de protesten en conflicten worden volgens Young de komende tijd alleen nog maar heftiger.

Doel van sociaal beleid

Hieraan ten grondslag ligt het verzaken van wat ook het doel van sociaal beleid zou moeten zijn: het beschermen en bevorderen van zelfrespect. Zelfrespect bestaat uit gezond zelfvertrouwen en eigenwaarde en is volgens de invloedrijke politiek filosoof John Rawls het belangrijkste dat wij als samenleving moeten organiseren. Volgens hem brengen we zonder zelfrespect niets wezenlijks tot stand. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe noemt verlies aan zelfrespect ‘misschien wel het ergste dat een mens op psychosociaal vlak kan overkomen’ en dat is precies wat wij als samenleving stelselmatig bewerkstelligen én inprenten bij onze inwoners en elkaar. Dan voelen mensen zich onzeker en onveilig en is de huidige onvrede een logisch gevolg.

Erbij horen

Een gezond gemeentelijk beleid is er niet alleen op gericht dat ieder mens, met welke beperking dan ook, in een samenleving leeft waarin hij of zij naar vermogen kan meedoen, maar ook dat hij of zij ertoe doet. Diversiteit is erbij zijn, meedoen is mooi meegenomen, maar het gaat erom dat je er ook echt bij hóórt.

Floreren

Een samenleving die echt wil dat iedereen floreert, heeft een gemeente die het beschermen en bevorderen van zelfrespect centraal stelt in zijn beleid. Dat vraagt een sociaal veilige omgeving, voldoende bestaans- en bewegingsmiddelen en ruimte voor ieders identiteit en idealen, maar ook een bejegening die ieder van ons ziet als waardevol deel van de samenleving. Dat doet de gemeente niet alleen, maar is een verantwoordelijkheid van ons allen. Want erbij horen en meedoen doe je niet alleen.

 

Over de auteur: Arend Wesdijk is voorzitter van Wmo-raad Barendrecht.

Twitter: @arendwesdijk

Deze geschreven tekst, zonder inleiding, staat ook als gesproken versie (met ondertiteling) op Youtube, e.e.a. t.b.v. de bereikbaarheid richting alle doelgroepen: https://youtu.be/q_TChup1Gbw