Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Themasessies

Tijdens een themasessie verkent u onder deskundige leiding van Petra van der Horst een actueel thema in uw gemeente of regio. Na afloop van deze bijeenkomst heeft u meer inzicht en input om een eigen ongevraagd advies uit te brengen. Op dit moment bieden we rondom onderstaande thema’s deze sessies aan.

Themasessie

Bestaansonzekerheid

Tijdens deze sessie voor uw eigen advies- of cliëntenraad sociaal domein verkennen we het thema bestaansonzekerheid. Wat zijn hiervan de oorzaken en wat zijn de effecten op mensen? Welke mensen krijgen ermee te maken? En waar ligt de gemeentelijke invloed als het gaat om verminderen van bestaansonzekerheid en op welke terreinen kan de gemeente ook actie ondernemen? Tijdens een fysieke sessie van drie uur onder leiding van Petra van der Horst wordt in gezamenlijkheid naar antwoorden op bovenstaande vragen gezocht. Petra deelt relevante kennis en inzichten en zorgt voor bouwstenen waarmee uw advies-of cliëntenraad een eigen ongevraagd advies kan uitbrengen.

Themasessie

Armoede & Schulden

Steeds meer mensen verkeren in armoede en gemeentes hebben een rol in de armoedeaanpak en de schuldhulpverlening. Tijdens deze sessie gaan we kijken wat het betekent om in armoede te leven en/of schulden te hebben. Welke mensen hebben meer kans om daarin verzeild te raken, wat zijn de effecten ervan en wat zijn de mogelijkheden om lokaal invloed uit te oefenen op huishoudens met schulden en armoedevraagstukken? Onder leiding van Petra van der Horst kijken we in gezamenlijkheid naar antwoorden op bovenstaande vragen. Petra deelt relevante kennis en inzichten en zorgt voor bouwstenen waarmee uw advies- of cliëntenraad een eigen ongevraagd advies kan uitbrengen.

Themasessie

Maatschappelijke Ontwikkelingen

Vraagstukken in het sociaal domein kan je niet los zien van sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In deze sessie bespreken we welke ontwikkelingen momenteel spelen, welke vraagstukken hieruit voortkomen en wat de gevolgen zijn voor kwetsbare mensen. Ook kijken we naar mogelijkheden voor gemeenten om problemen op dit terrein aan te pakken en wat dat kan betekenen voor de focus en agenda van advies- en cliëntenraden sociaal domein. Tijdens een fysieke sessie van drie uur onder leiding van Petra van der Horst wordt in gezamenlijkheid naar antwoorden op bovenstaande vragen gezocht. Petra deelt relevante kennis en inzichten en zorgt voor bouwstenen waarmee uw advies-of cliëntenraad een eigen ongevraagd advies kan uitbrengen. 

Themasessie

Eenzaamheid

Steeds meer mensen kampen met eenzaamheidsgevoelens. Het is een groot persoonlijk en maatschappelijk probleem dat ook de komende jaren, vanwege de gevolgen voor mensen en de samenleving, op de gemeentelijke agenda zal blijven staan. In deze sessie onderzoeken we wat eenzaamheid is, welke “soorten” eenzaamheid te onderscheiden zijn en wat oorzaken en gevolgen zijn. Ook kijken we naar verantwoordelijkheden en mogelijkheden die gemeenten hebben om het vraagstuk eenzaamheid aan te pakken en te verminderen.  Tijdens een fysieke sessie van drie uur onder leiding van Petra van der Horst wordt in gezamenlijkheid naar antwoorden op bovenstaande vragen gezocht. Petra deelt relevante kennis en inzichten en zorgt voor bouwstenen waarmee uw advies-of cliëntenraad een eigen ongevraagd advies kan uitbrengen.

Voor wie?

De 3 uur durende sessie is bedoeld voor de leden van uw advies-of cliëntenraad sociaal domein - of voor een aantal adviesraden gezamenlijk die dit vraagstuk in regionaal verband willen oppakken. In dat laatste geval, - wanneer u met  meerdere advies-of cliëntenraden deze sessie wilt inplannen - geldt een maximum van 15 deelnemers. De sessie vindt plaats op locatie in uw gemeente.

Kosten

De kosten bedragen €960,- (netto). Daarnaast brengen we reiskosten in rekening op basis van de werkelijke reistijd. Hiervoor betalen leden €60,- (netto) per uur en niet-leden €75,- (netto) per uur. Genoemde bedragen zijn exclusief werkelijk gereden kilometers en brandstof á €0,30 cent p/km. Mocht u met leden van meerdere adviesraden deze sessie in gezamenlijkheid willen volgen, dan versturen wij in principe één factuur en verlopen de afspraken via één contactpersoon.

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Geïnteresseerd?

Wilt u deze sessie graag volgen met uw advies- of cliëntenraad sociaal domein? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@koepelasd.nl o.v.v. de Themasessie van uw keuze, uw naam en telefoonnummer. We nemen dan contact met u op en plannen in overleg een sessie met u in.

Over de trainer

Petra van der Horst is een zeer ervaren trainer en adviseur. Ze komt veel in contact met leden en haalt zo wensen en behoeften op en vertaalt dit naar verschillende sessies en trainingen. De leefwereld, het gewone leven van inwoners binnenbrengen in de gemeentelijke gelederen, vindt zij heel belangrijk. Hieraan draagt zij constructief bij in de vele trainingen die zij geeft.