Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Probleemkinderen bestaan niet

Ervaringsdeskundige Evita (19) uit onze jongerenraad worstelde met depressieve gevoelens die voortkwamen uit trauma’s. Omdat ze nergens begrepen werd, verslechterde haar situatie en kwam ze terecht in de gesloten jeugdzorg. Maar ook hier werd ze niet gezien en gehoord.  Ze bracht veel tijd door in isoleercellen en op haar kamer. Evita verliet uiteindelijk de gesloten jeugdzorg met meer trauma’s dan dat ze erin kwam. Was Evita een probleemkind? Nee. Evita is een veerkrachtige jonge vrouw met dromen en ambities, met een talent voor tekenen. 

 

Door Freke Eversvrijdag 28 juni

Complexe kinderen, moeilijke kinderen, probleemkinderen…Het zijn benamingen die we veel horen om te benadrukken hoe ontzettend moeilijk het is om kinderen in de jeugdzorg te helpen. Maar het zijn geen probleemkinderen. Het zijn kinderen in een (thuis)situatie waar het aan positieve aandacht ontbreekt. Vanuit dat inzicht moeten gemeenten zorg en samenleving zo organiseren dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Hoe? Op basis van alle verhalen van vergeten kinderen, (inter)nationale onderzoeken en pilots weten we: alles begint met aandacht. Dé basis om je te kunnen ontwikkelen. 

Klimaat van aandacht 

Gemeenten spelen een cruciale rol in het realiseren van omgevingen waarin alle kinderen erbij horen en gezien worden: een klimaat van aandacht. Van sportclubs en verenigingen tot scholen. Met focus op de kwaliteiten en talenten van kinderen. Aandachtsvol jeugdbeleid betekent ook dat je als gemeente initiatieven creëert en stimuleert waardoor ouders zich gesteund voelen door andere ouders, buren en vrienden. Denk aan een initiatief als buurtgezinnen. 

Eenvoudig georganiseerde gezinszorg 

Gemeenten, zorg daarnaast voor betere toegang tot eenvoudiger georganiseerde en hoogwaardige gezinszorg. Zodat er een gedegen analyse plaatsvindt van wat er écht nodig is. Waarbij professionals de ruimte krijgen om gezinnen de aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben. Met alle tijd voor reflectie, coaching en ontwikkeling. 

Een veilig (t)huis voor uithuisgeplaatste kinderen

En mocht een kind ondanks alle inspanningen (tijdelijk) toch niet thuis kunnen wonen, dan heeft het recht op een warm en sfeervol thuis, in een wijk binnen de eigen regio, waar het in contact kan blijven met de eigen ouders, familie en vrienden. Een huis waar een vast team vanuit de relatie werkt en waar kinderen kunnen blijven zolang dat nodig is. Dat dit kan, bewijst ons Heppie (t)Huis in de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze gemeente had het lef om vanuit dit gedachtegoed af te wijken van de reguliere zorg- en financieringsvormen.  

Doen we dit alles niet, dan blijft de vraag naar jeugdzorg groot, wachtlijsten lang en het gebrek aan passende hulp bestaan. Dus gemeenten: toon lef, pak regie en investeer in aandachtsvolle jeugdzorg. 

 

Over de auteur: Freke Evers werkt als projectmanager bij Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting streeft naar een veilig en aandachtsvol thuis voor ieder kind in Nederland. Om dat te bereiken, richt de stichting zich op het duurzaam en structureel verbeteren van de jeugdzorg. Dat kunnen we niet alleen. Gemeenten en andere stakeholders willen we inspireren en ondersteunen met ons toekomstperspectief ‘De Wereld van Aandacht’. Dit perspectief en de concrete oplossingen waar we aan werken vind je hier.