Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Sport en bewegen als lichtpuntje bij jeugd in armoede

Sport en bewegen is voor iedereen goed, maar helemaal voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Met elkaar sportief bezig zijn, kan voor een lichtpuntje zorgen – door mee te kunnen doen, ergens bij te horen, gezien te worden of nieuwe vrienden te maken. Maar ook om emoties of frustraties kwijt te kunnen. Sport of bewegen is dan niet een doel op zich, maar een middel om even de stress of moeilijkheden van thuis vergeten. 

Door Jamilla Vervoortmaandag 20 februari 2023

Helaas zie ik dat er nog steeds een grote ongelijkheid is in sport- en beweegdeelname tussen jeugd die opgroeit in een gezin met geldzorgen en jongeren uit meer welvarende gezinnen. En die kloof is de afgelopen 10 jaar niet minder geworden. In 2020 groeiden in Nederland ruim 221.000 kinderen en jongeren op in armoede. En dit aantal stijgt. De realiteit is hard. Steeds meer mensen maken zich zorgen om geld. Mensen zonder of met een laag inkomen worden het hardst geraakt, terwijl deze groep vaak al met grote uitdagingen en complexe problemen kampt. 

 

U weet vast ook dat sport en bewegen goed is voor het tegengaan van ziekten of het voorkomen van overgewicht. Maar wat niet bij iedereen bekend is, is dat de positieve effecten van sport en bewegen talrijk en uiteenlopend zijn. Het Human Capital Model (Bailey, 2013) beschrijft ruim 80 (bewezen) effecten, ingedeeld in zes kernwaarden: fysiek, emotioneel, sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel. Als u dit weet, begrijpt u waarschijnlijk waarom juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen het zo belangrijk kan zijn om sport en bewegen een integraal onderdeel te laten zijn van hun leven. Ze verrijken zichzelf, nu en voor later. Ze doen ervaringen op en leren skills die ze hun leven lang kunnen gebruiken en waardoor zij zelf misschien meer kansen in het leven krijgen dan hun ouders.

 

Daarom denk ik dat juist nu, in deze onzekere, stressvolle en dure tijd, professionals en organisaties (zoals sport- en beweegorganisaties, jongeren- en welzijnswerk) veel kunnen betekenen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoedeEr gaat al veel goed en het is fijn dat er bijvoorbeeld financiële regelingen zijn. Maar het blijft ook belangrijk om het gesprek aan te gaan met de doelgroep, zoals de gelinkte filmpjes laten zien: gemeenten, jongerenwerkers, buurtsportcoachesbeleidsadviseurs en jeugdhulpverleners. Zij kunnen jongeren vanuit hun eigen expertise helpen. Met sport en bewegen als middel. Zij kunnen kinderen en jongeren uit armere gezinnen meer hoop en kansen bieden, met een blik op een betere toekomst. En misschien kunt u daar ook uw steentje aan bijdragen!

Over de auteur: Jamilla Vervoort werkt als specialist Meedoen door Sport & Bewegen bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Zij richt zich daarbij vooral op jeugd (en volwassenen) in armoede. Wil je op de hoogte blijven van alles rondom jeugd, sport en bewegen? Meld je aan voor de kennisupdate Jeugd.