Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshops

We bieden diverse korte, online workshops aan, toegespitst op kennisoverdracht en/of het bieden van tools en vaardigheden die nodig zijn voor het goed functioneren als adviesraad. De workshops variëren in lengte van anderhalf uur tot maximaal tweeënhalf uur en worden verzorgd door ervaren deskundigen en trainers.  De workshop zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de Koepel, maar leden betalen een gereduceerd tarief. De online workshops vinden plaats via de videotool Zoom; deelnemers ontvangen vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool. U vindt ons actuele aanbod in de agenda. 

dinsdag 4 juni
Inzicht in de Jeugdwet
donderdag 6 juni
Verdiepingssessie Vroegsignalering
dinsdag 18 juni
Regionaal samenwerken
donderdag 20 juni
Verdiepingssessie Vroegsignalering
dinsdag 3 september
Inwonersparticipatie
woensdag 18 september
Informatiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein
donderdag 3 oktober
Beleidsmedewerkers sociaal domein (Utrecht)
maandag 14 oktober
Inzicht in de Wmo
woensdag 16 oktober
Uitwisselingsbijeenkomst (middel)grote gemeenten
maandag 4 november
Inzicht in de Participatiewet
dinsdag 12 november
Regionaal samenwerken
dinsdag 12 november
Secretarissen/ambtelijk ondersteuners (Utrecht)