Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Advies- en cliëntenraden

De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle zaken die voor cliënten van belang zijn. Over onderwerpen die niet in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 staan en over adviesonderwerpen gaat het om een gewoon advies. De instelling kan zo’n advies overnemen maar het hoeft niet. Over onderwerpen waarvoor instemmingsrecht geldt, kan de cliëntenraad uitvoering van het advies eisen wanneer de instelling het advies niet wil overnemen. De raad doet dit door de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) te vragen om een uitspraak te doen waarin staat dat de instelling het advies van de raad moet uitvoeren.  De instelling kan trouwens ook aan de LCvV vragen haar besluit te bevestigen. En natuurlijk kunnen cliëntenraad en instellingen samen naar de LCvV.