Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Gezond en gelukkig opgroeien begint bij de omgeving

Ieder kind heeft het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Een toenemend aantal kinderen geeft aan dat ze niet gedijen in de omgeving waarin ze opgroeien en opgevoed worden. Steeds meer onderzoeken en adviesrapporten [1,2] laten zien dat een ondersteunende omgeving onmisbaar is. Een omgeving waarin aandacht is voor mentale gezondheid van jongeren, zonder ongezonde verleidingen zoals alcohol, sigaretten en drugs. Dat is waar ik mij vanuit het Trimbos-instituut samen met 47 Nederlandse gemeenten voor inzet met het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Een aanpak met IJslandse roots, waar ze in 20 jaar tijd met investeringen in de omgeving een transformatie teweeg hebben gebracht. Waar de IJslandse jeugd ooit te boek stond als grootverbruikers van drank, sigaretten en cannabis, behoort het middelengebruik onder vijftien- en zestienjarigen tegenwoordig tot het laagst van Europa. 

Door Jeroen de Greeffvrijdag 29 maart

De afgelopen jaren zien we signalen van toegenomen mentale druk bij de Nederlandse jeugd. Ook zien we dat jongeren op jonge leeftijd in aanraking komen met alcohol en andere middelen. Hoe kunnen we van jongeren verwachten dat ze gezonde keuzes maken als de fysieke en sociale omgeving constant ongezonde prikkels op ze afvuurt? Het is niet genoeg om jongeren weerbaar te maken en te informeren over de risico’s van alcohol. Met OKO zetten wij in op twaalf wetenschappelijk onderbouwde risico- en beschermende factoren in de leefomgeving, om de kans op mentale klachten en middelengebruik te verkleinen. Zoals ouders die betrokken zijn bij hun kind en duidelijke regels stellen, een positief schoolklimaat en zinvolle activiteiten in de vrije tijd die worden begeleid door positieve rolmodellen.  

Lange adem

De omgeving veranderen lukt niet in één of twee jaar. Zo bleek ook in IJsland. Het kostte hen vijftien tot twintig jaar om een cultuurverandering teweeg te brengen. Inmiddels is het normaal dat er aandacht is voor de mentale gezondheid van jongeren en dat jongeren (bijna) geen alcohol, sigaretten en drugs gebruiken. IJsland laat zien dat je het verschil kan maken als je als gemeenschap rondom het kind gaat staan. Gebaseerd op IJsland, nemen nu 47 Nederlandse gemeenten de regierol. Ze activeren en verbinden iedereen in de gemeente die betrokken is bij opgroeiende jongeren. Van docent tot sportcoach, van jongerenwerker tot ouders. Dat doen ze met actuele cijfers over jongeren en hun omgeving. Niet de gemeente, maar de gemeenschap kiest welke omgevingsfactoren ze willen verbeteren. Vervolgens selecteren ze, in samenspraak met jongeren, onderbouwde interventies en activiteiten. Na twee jaar is het tijd om met nieuwe cijfers te evalueren en bij te sturen. Zo creëert de gemeenschap al lerend een kansrijke omgeving voor de jeugd. 

Groeiende beweging

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij OKO om te veranderen van een individugerichte aanpak naar een omgevingsaanpak. Van kortetermijn-projecten naar een langetermijn-programma. Op basis van wetenschap, datagestuurd en met de gemeenschap. Wilt u ook onderdeel zijn van deze groeiende beweging? Volg ons programma en lees de volgende blog die op 5 april verschijnt over de ervaringen van een OKO-gemeente.

Referenties:

1. Gezond opgroeien, wonen en werken. Een adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad, december 2023) 

2. Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik (Nederlands Jeugdinstituut, april 2023) 

 

Over de auteur: Jeroen de Greeff is de Programmacoördinator van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) bij het Trimbos-instituut.