Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u de jaarverslagen van de Koepel de afgelopen jaren. Dit is het inhoudelijk verantwoordingsdocument vanuit het bestuur naar onze leden. Hiermee geven wij u een beeld van de uitgevoerde activiteiten en gerealiseerde doelen. De volgorde van de beschreven activiteiten komt overeen met ons dienstenpakket zoals we dit beschreven hebben in de voorgaande jaarplannen. Nieuw toegevoegde activiteiten worden ook in het jaarverslag beschreven.