Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

De cirkel van invloed (blogserie De proactieve adviesraad)

Volgens Stephen Covey is een proactieve houding de basis van succes en geluk. Zowel in het werk als in het persoonlijke leven. In deze blog bespreek ik wat Covey verstaat onder proactief gedrag en wat proactief handelen betekent voor een adviesraad.

Door Camiel Scholswoensdag 12 februari 2020

Kent u het lied ‘Zwaar leven’ van Brigitte Kaandorp?

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe
Veel dingen zijn voor mij zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe
En doe ik wel een keertje iets dan wordt het heel vaak niet gewaardeerd
En daardoor gaan veel andere dingen vanzelf ook verkeerd

Een hilarisch voorbeeld van een reactieve houding. Het tegenstelde van proactief in het leven staan.

Reactief betekent dat je je laat leiden door de omstandigheden en door je emoties. De dingen overkomen je en je voelt je slachtoffer van de situatie. Een reactieve houding leidt tot veel klagen, weinig doen en negatieve energie. Tegenover de reactieve houding plaatst Covey een proactieve houding. Wie zich proactief opstelt neemt zelf het heft in handen. Je neemt verantwoordelijkheid en je kiest je eigen reactie. Zo zorg je ervoor dat je deel wordt van de oplossing, en niet van het probleem.

Als handvat voor proactief handelen geeft Covey de cirkels van betrokkenheid en van invloed. In je cirkel van betrokkenheid zitten alle zaken die jou kunnen raken, of waar je je druk om kunt maken. Binnen deze cirkel van betrokkenheid heb je een kleinere cirkel: Je cirkel van invloed. In je cirkel van invloed zitten zaken waar je betrokkenheid bij voelt én waar je zelf ook invloed op kunt uitoefenen. Iemand die proactief handelt richt zijn energie op zijn cirkel van invloed: Wat kan ik doen? Welke mogelijkheden heb ik? Hoe ga ik hiermee om? Soms besluit hij om niks te doen. Ook dat is een keuze. En een proactief persoon bezit dan de wijsheid om te accepteren wat hij niet kan veranderen.

Proactief handelen voor een adviesraad

Wat betekent proactief handelen nou voor een adviesraad? Als lid van een adviesraad voor het sociaal domein voelt u vast een grote betrokkenheid bij de zorg en ondersteuning van de inwoners. U wilt zich inzetten voor goed en effectief beleid op dit punt. Maar u maakt het beleid niet. En u bent evenmin verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De rol van de adviesraad ligt in het geven van adviezen. En die adviezen liggen binnen uw cirkel van invloed. Als uw raad proactief handelt, dan zult u bij elke ontwikkeling die u raakt zich afvragen: Hoe gaan we hier in onze adviserende rol mee om? U steekt al uw energie in de kwaliteit van uw adviezen, uw timing, uw strategie, uw vuur in de presentatie en uw vasthoudendheid in de opvolging.  

Een proactieve houding zorgt voor positieve energie en meer: Je cirkel van invloed groeit naarmate je er meer energie in steekt. In mijn volgende blog leest u meer handvatten voor het proactief adviseren.  

Over de auteur: Camiel Schols is trainer/adviseur bij SBI Formaat.
e-mail: camiel.schols@sbiformaat.nl

Deze blog is de eerste blog in een drieluik dat Camiel schrijft voor de Koepel, genaamd De proactieve adviesraad. De tweede blog 'invloed uitoefenen' leest u hier >>>