Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Het hele systeem in één kamer

Yvonne is 51 jaar, woont op zichzelf in een klein dorp en heeft vroeger zwaar werk in de bossen gedaan. Inmiddels heeft zij te maken gehad met een burnout en kampt zij met verschillende gezondheidsproblemen. Zij ervaart problemen op verschillende levensgebieden en loopt vast in de keten van re-integratie met grote financiële gevolgen. Het landelijke platform van PMM (Professionals voor Maatwerk en Multiproblematiek) kan professionals helpen om deze multiprobleemsituaties eerder, sneller en beter op te lossen. Via het platform kunnen professionals kennis met elkaar uitwisselen. Door iedereen bij elkaar te hebben in één ruimte – onder de naam Whole system in the room – hopen initiatiefnemers SAM, Zinziz, PMM en Movisie de regionale samenwerking te verbeteren.

 

 

Door Door Pien van der Sandenvrijdag 22 maart

Het verhaal van Yvonne staat namelijk niet op zichzelf: in Nederland kampen 75.000 tot 116.000 huishoudens langdurig met meerdere problemen tegelijk. Hierbij kun je denken aan schulden, psychische problemen en moeite met het vinden van een passende baan. Zij komen soms vast te zitten tussen allerlei regels en instanties. Want bij meerdere problemen spelen vaak ook meerdere regels, processen en betrokken instanties. 

Whole system in the room 

Op 28 november 2023 trapten we af in Oosterwolde, Friesland. SAM, de beroepsvereniging voor professionals in het publiek sociaal domein deed een oproep aan professionals om casuïstiek in te brengen. Verschillende uitvoerend professionals, bestuurders, managers, inwonervertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen uit de regio waren hierbij aanwezig. In een goed gevulde zaal gingen zij met elkaar in gesprek over samenwerking in het sociaal domein. Met behulp van het verhaal van Yvonne en onder leiding van een gespreksleider, werd het gesprek gestart. 

Onbegrijpelijke taal 

Zelf sluit ik aan als gespreksleider bij de groep ervaringsdeskundigen. Nog voordat we zijn begonnen, wijzen de groepsdeelnemers mij erop dat de beschrijving van het verhaal van Yvonne te veel moeilijke woorden, afkortingen en Engelse termen bevat. Dit is tekenend voor de realiteit en maakt het voor de lezer, maar ook voor Yvonne zelf onbegrijpelijk. Ook wijst de groep op de veelheid aan betrokken organisaties. Dat bestuurders en professionals van al deze organisaties deze dag bij elkaar in één ruimte zitten, is niet vanzelfsprekend. 

Doe het samen

Later op de middag meng ik mij onder deze professionals en bestuurders. Wat zij willen, sluit aan bij wat de ervaringsdeskundigen mij eerder vertelden: zorg ervoor dat de inwoner wordt meegenomen in het proces. Dit betekent bijvoorbeeld dat je moet blijven uitleggen waarom je als professional bepaalde informatie van iemand nodig hebt. En dat je steeds moet controleren of de cliënt begrijpt wat je vertelt en wat je doet. Maar ook gaat het om het samen doen, niet voor of over iemand praten. 

Telefoonnummers

Professionals wijzen erop dat zij elkaar beter willen leren kennen. Tijdens de bijeenkomst in Oosterwolde is hiervoor een mooie eerste stap gezet. Het blijkt dat de manier waarop het systeem is ingericht medebepalend is voor hoe nu wel of niet wordt samengewerkt. Dat wordt niet opgelost met één bijeenkomst en vraagt blijvende aandacht van de centrale en decentrale overheid. Toch hoeft de oplossing niet altijd ingewikkeld te zijn. Want ook het uitwisselen van telefoonnummers kan al een wereld van verschil maken. De verschillende professionals weten nu beter wat iedereen doet, voor wie en waarvoor en hoe ze elkaar kunnen bereiken. 

 

Wil jij ook in jouw regio het hele systeem in één kamer? Neem dan contact op met SAM

 

Meer informatie: 

-        Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

-        Meer lezen over 28 november? “We willen elkaar beter kunnen vinden” | SAM

 

Over de auteur: Pien van der Sanden is projectmedewerker bestaanszekerheid bij Movisie. Zij schreef de blog i.s.m. Jildau His van ’t Zand, programmamanager bij SAM en casemanager in gemeente Ooststellingwerf.