Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Belang economische zelfstandigheid bij escape huiselijk geweld vaak onderbelicht

Het gesprek over huiselijk geweld wordt gedomineerd door alarmerende nieuwsberichten. Die gaan vooral over het geweld tegen vrouwen en meisjes dat maar blijft stijgen: femicide, thuis en door (ex-)partners. De roep om veiligheid, actie en weerbaarheid klinkt luid. Maar in mijn beroepspraktijk blijkt dat een cruciaal aspect vaak onderbelicht blijft: het toekomstperspectief voor vrouwen die hebben kunnen ontsnappen uit een geweldssituatie.

Door Monique Beutewoensdag 22 mei

Dat verdient meer aandacht. Zeker, het aanpakken van geweld tegen vrouwen is essentieel, maar het concreet aanbieden van begeleiding op de weg naar economische zelfstandigheid, is minstens zo belangrijk om stagnatie of terugval te voorkomen. De problematiek en de gevolgen van huiselijk geweld zijn complex en zoals altijd bij complexe problematiek is een integrale aanpak dan passend.

Economisch zelfstandig

Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid door opvang te bieden aan deze vrouwen en hun kinderen. Maar na opvang worden participatie, het verstevigen van het sociaal netwerk en zelfredzaamheid belangrijk. Helaas verloopt gemeentelijke financiering van een aanpak gericht op economische zelfstandigheid van deze vrouwen  moeizaam. En dat is een gemiste kans.

Wat is er nodig?

Een gemeente heeft mijns inziens de principiële taak ervoor te zorgen dat deze vrouwen worden geholpen om uit hun financieel afhankelijke positie te komen. Lang niet alle vrouwen zijn namelijk financieel zelfstandig. Zij belanden in de bijstand. Hoewel het hebben van een baan niet kan garanderen dat het geweld stopt, is economische zelfstandigheid een krachtige preventieve maatregel tegen nieuw geweld. Het kan ertoe leiden dat een vrouw de banden met een gewelddadige (ex-) partner eindelijk doorknipt. 

Wat werkt?

‘Gewone’ trainingen om te leren solliciteren spreken deze doelgroep niet aan. Ze arriveren er niet, of ze houden zich er stil. Er is echter een effectieve aanpak die in bijvoorbeeld de gemeenten Rotterdam en Almere al structureel wordt ingezet: De Nieuwe Toekomst. De resultaten zijn goed. Uit de resultaatmetingen blijkt dat gemiddeld 33% van de vrouwen die meedoen een baan vindt, 34% een training gaat volgen en 87% een plan voor de toekomst heeft. Dit succes wordt mede bepaald door de inzet van vrijwillige coaches die hun deelneemster na de groepstraining nog 9 maanden begeleiden.

‘Eindelijk! Hier voel ik dat ik erbij hoor!’ 

(deelneemster)

Wat levert het op?

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse die we hebben laten uitvoeren berekent dat elke euro die een gemeente voor De Nieuwe Toekomst betaalt maar liefst € 2,42 oplevert. Voorwaar een reden om deze aanpak structureel in het aanbod voor deze vrouwen op te nemen. Als we daadkrachtig het geweld tegen vrouwen willen indammen, hebben we als samenleving de taak om deze vrouwen een nieuwe toekomst te bieden waarin economische zelfstandigheid centraal staat. Laten we bouwen aan een morgen waarin elke vrouw de kans heeft op een leven zonder angst. 

 

24 september 2024: Online seminar voor beleidsmedewerkers

Wil je meehelpen om Huiselijk Geweld te stoppen? Ben je werkzaam bij de gemeente in het Sociaal Domein of bij Werk en Inkomen? Op 24 september van 10:00 -11:30 uur organiseert Stichting 180 een (gratis) online seminar over De Nieuwe Toekomst en hoe we je kunnen helpen bij het opzetten van dit initiatief. Samen met sprekers van gemeenten waar deze aanpak al succesvol wordt uitgevoerd. Geef je hier op: moniquebeute@180.nl 

 

Over de auteur: Monique Beute werkt bij Stichting 180, projectleider De Nieuwe Toekomst

www.180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst/