Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

De logeerzorg-puzzel: moeilijk, maar de moeite waard!

Heinz heeft beginnende dementie. Samen met zijn vrouw Nellie woont hij thuis. Heinz is nog lang niet toe aan een verpleeghuis, ondanks zijn leeftijd. Hij is op zijn manier op zoek naar uitdaging, passend bij zijn talenten en de dingen die hij leuk vindt. Maar daar kan Nellie niet altijd in voorzien. De zorg voor Heinz doet ze met alle liefde, maar is ook intensief.

Heinz gaat wel eens een weekend naar een logeerhuis. Daar ontmoet hij lotgenoten en doet hij leuke dingen. Nellie hoeft zich even geen zorgen te maken om Heinz en heeft even tijd voor haarzelf. Als Heinz een weekend gaat logeren in een logeerhuis, zodat Nellie op adem kan komen, noemen we dat respijtzorg. In dit geval in de vorm van logeerzorg.

Door Joos de Haanmaandag 13 juli 2020

Makkelijker gezegd dan gedaan

Het organiseren van logeerzorg is makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars ervaren de nodige uitdagingen bij het organiseren van duurzame logeervoorzieningen. Wie logeerzorg wil organiseren krijgt te maken met verschillende wetten en regelgeving. Zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook is het complex om een logeervoorziening zo te financieren zodat die standhoudt op de lange termijn en om te voorzien dat in de verschillende wensen en behoeften van de mensen die komen logeren. Tel daar bij op dat eenmaal in het logeerhuis, vaak blijkt dat mantelzorgers meer zorg bieden aan hun naasten dan vooraf ingeschat. En dat het een tijdje duurt dat het logeerhuis voldoende bekend en vertrouwd is onder mantelzorgers en professionals voordat er gebruik van gemaakt wordt. Inderdaad, het organiseren van logeerzorg is een flinke opgave. Maar absoluut geen onmogelijke!

Het is de moeite waard!

Op verschillende plekken in Nederland wordt de uitdaging aangegaan en op lokaal en regionaal niveau hard gewerkt aan betaalbare en toegankelijke logeerzorg voor mantelzorgers en hun naasten. En dat is echt de moeite waard! Negen op de tien mantelzorgers komen dankzij logeerzorg even op adem en kunnen het zorgen daardoor langer volhouden. Maar waar begin je? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden? Movisie deed onderzoek onder mantelzorgers en volgde de Pilots Logeerzorg, een initiatief van het ministerie van VWS. 

Lees hier wat we daarvan kunnen leren. 

 

Over de auteur: Joost de Haan is adviseur informele zorg bij Movisie

J.deHaan@Movisie.nl