Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Thuiswonende ouderen

Ik ben zo’n werkende mantelzorger voor ‘een oudere die zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont’. Ik doe zelfs onderzoek naar dat thema. We hadden geregeld gesprekken over mijn werk, en ik zei: “Mem, doe alles met aandacht, want als je valt is het gebeurd.” We monteerden gaandeweg dubbele leuningen langs de trap, plaatsten bewegingssensoren, verwijderden drempels, schroefden handgrepen in badkamer en toilet, en iedere etage kreeg een rollator. 

Door Truus de Wittemaandag 9 januari 2023

Tien jaar geleden, ze was 84, gaf ik haar mijn oude iPad. Onder protest weliswaar, want ze schilderde liever. Maar al gauw ontdekte ze hoe leuk het was om berichten en foto’s te ontvangen. Sindsdien mailt ze me iedere avond over haar dag, met emojies waarvan ik het bestaan niet wist. Het houdt haar scherp en ze voelt zich gehoord. Het geeft mij inzicht in haar welbevinden. Voor beiden is het gezellig, en natuurlijk mail ik iedere avond terug. 

Ze voert ook klusjes voor me uit. Zo spit ze dagelijks de krant door op sociale thema’s, en krijg ik iedere zaterdag een paar knipsels bij de koffie. Maar ook interviewde ze de medewerksters van de Thuiszorg, die tweemaal daags langskwamen voor haar steunkousen: “Als ouderen vallen, wat zijn dan de oorzaken?” Het leverde een lange en leerzame lijst op.  

Afgelopen zomer ging het opeens mis. Lichamelijk lukte het niet meer. Ze kreeg een appartement in een woonzorgcentrum. Daar bloeit ze op. Op de gang vuurden de ‘zusters’, zoals zij ze noemt, waarschuwingen op haar af over gladde vloeren, sokken, snoeren en… Ze viel hen met een glimlach in de rede: “Ik weet álles over valpreventie. Vroeger voedde ik mijn dochter op, inmiddels heeft ze ook mij opgevoed.” Schuifelend achter haar rollator mompelde ze verder: “Overal greepjes, kalm omdraaien, op tijd eten, rustig opstaan, niks vlug-vlug, geen veterschoenen, lampjes die aanfloepen bij beweging…

 

Over de auteur: Truus de Witte is onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau. Ze richt zich daar op thema’s rond ouderen, eenzaamheid, mantelzorg, Brede Welvaart, digitale veiligheid en zelfstandig wonende ouderen.