Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Huidige vraagstukken vragen om een constructieve samenwerking

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Het coronavirus, vergrijzing, mensen die langer thuis blijven wonen, meer mensen met schulden. Allemaal vraagstukken die de gemeente voor grote uitdagingen stelt. Mede ook door de tekorten die veel gemeenten kennen doordat uitgaven nog steeds stijgen. Des te belangrijker is het dat er binnen de gemeente een adviesraad is die vanuit inwonersperspectief meekijkt en -denkt. Nog belangrijker is het dan, dat de gemeente en adviesraad het met elkaar eens zijn over wat de rol en positie is van de adviesraad en hoe er wordt samengewerkt.

 

Door Petra van der Horstzondag 15 november 2020

In mijn contact met lokale adviesraden en gemeenten ervaar ik helaas dat dit lang niet in iedere gemeente aan de orde is. Onderlinge verwachtingen over rol, focus en werkwijze zijn niet (of onvoldoende) uitgesproken. Wat zorgt voor frustraties bij beide partijen.


Mijn advies is dan ook: ga en blijf met elkaar in gesprek. Alleen dan is constructief samenwerken mogelijk. Spreek verwachtingen, wensen en behoeftes naar elkaar uit. En wees daarbij waakzaam voor onderliggende emoties, verschil in taalgebruik of jargon.  Maak hier tijd voor, ook al lijkt samenkomen in tijden van corona soms niet eenvoudig.

De vraagstukken die spelen binnen het sociaal domein betekenen heel veel voor (kwetsbare) inwoners. Hoe mooi is het als u als adviesraad juist nu uw rol en positie kunt ‘pakken’. Als de gemeente ervaart wat uw toegevoegde waarde is. Dus: laat het niet op z’n beloop als u ervaart dat er nog niet constructief wordt samengewerkt met de gemeente. Want een goede samenwerking is de basis voor een goed advies. 

 

Over de auteur: Petra van der Horst is directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Vanuit de Koepel zijn we regelmatig betrokken bij de evaluatie van de samenwerking tussen gemeenten en hun adviesraad. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u hier >>>