Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Mentorschap: een wettelijke rol vanuit het hárt

Sinds de zomer werk ik bij Mentorschap Nederland. Ik kom uit een andere wereld: die van de bouw en de auto-industrie. Het eerste dat me opviel bij Mentorschap Nederland is de toewijding en betrokkenheid waarmee de mentoren hun werk doen. Vrijwillig. Hartverwarmend vind ik dat. Het is duidelijk een rol die mensen goed past: iets betekenen voor een ander. De term mentorschap in het sociaal domein is nog relatief onbekend. Daarom leg ik in deze blog graag uit wat mentoren doen en hoe zij kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in een gemeente.

 

 

Door Laura Seegersvrijdag 13 oktober 2023

Bij de regionale stichtingen mentorschap die bij ons zijn aangesloten, werken in totaal een kleine 2.500 vrijwillige mentoren. Ze voeren het mentorschap uit voor meer dan 3.200 kwetsbare mensen, die moeite hebben om zelf de regie over hun leven te houden. Denk aan mensen die dementeren, een verstandelijke beperking hebben of met ontwrichtende psychische problemen te maken krijgen. Is er geen familie of schrikt de familie terug voor de verantwoordelijkheid, dan kan de rechter een mentor benoemen. 

Met je hart

Mentorschap is dus een formele, wettelijke rol. Je helpt mensen met het nemen van beslissingen over de zorg, hulp en begeleiding die ze krijgen. Lukt het mensen desondanks niet om hier zelf over te beslissen, dan bepaal je als mentor wat er moet gebeuren. Dat doe je natuurlijk zoveel mogelijk in de geest van degene van wie jij de mentor bent. Dat vraagt om een professionele houding en vaardigheden, waar we onze vrijwilligers goed in scholen en begeleiden.

Tegelijkertijd is mentorschap iets dat je doet vanuit je hárt. Je krijgt een band met degene voor wie jij de mentor bent. Je raakt betrokken bij diens leven. Daardoor kun je ook zo nu en dan dat éxtra stapje zetten. Toch nog even langsgaan, kijken hoe het gaat. De tijd nemen voor een wat langer gesprek, ook met hulpverleners en familie. Vaak word je als mentor de steun en toeverlaat van je cliënt.

Dat is overigens niet alleen goed voor die cliënten. Voor de mentoren zelf is hun rol vaak heel verrijkend. Bovendien draagt het bij aan de sociale samenhang: mensen die voor elkaar zorgen vormen de basis van elke samenleving. 

Hard nodig

Diezelfde betrokkenheid zie ik bij de adviesraden in het sociale domein. Ook jullie werken voor kwetsbare mensen, die de hulp van de samenleving hard nodig hebben. Ook jullie doen je werk vrijwillig, omdat je om mensen gééft, omdat je wilt dat ze tot hun recht komen in de samenleving. Ik wil jullie daarom graag meegeven: weet dat mentorschap een mogelijkheid is voor mensen in kwetsbare situaties, die zelf het overzicht dreigen te verliezen. Verwijs mensen zo nodig door naar een regionale stichting mentorschap. De contactgegevens vind je op onze website www.mentorschap.nl

Gemeente

Je kunt het onderwerp mentorschap ook een keer op de agenda zetten van je overleg met de gemeente. Veel gemeenten hebben geen idee wat mentorschap is en wat het kan brengen voor hun inwoners in een kwetsbare situatie. Hoe vrijwillig mentorschap kan bijdragen aan sociale samenhang in hun gemeente. Terwijl de gemeente er vaak wel voor betaalt, via de bijzondere bijstand.  

Contact

Wil je een keer doorpraten over mentorschap in jouw gemeente of regio? Neem vooral contact met mij op. Je kunt me mailen op l.seegers@mentorschap.nl.

 

Over de auteur: Laura Seegers is directeur van de landelijke vereniging Mentorschap Netwerk Nederland.