Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Ervaring als de basis van ons werk

Laatst had ik een minder prettige ervaring met een zorgverlener. Ik was blij dat ik na afloop een linkje ontving naar enkele vragen over de dienstverlening. Zo kon ik laten weten hoe het voor mij was geweest en hoe het volgens mij ook anders had gekund. Maar net zo goed vond ik het fijn om vorig jaar mijn positieve ervaring met een zorgverlener te delen, door wie ik me echt gezien en gehoord voelde. Ook nuttig voor de zorgverlener, want van goede ervaringen van cliënten kun je eveneens leren. Je komt erachter waarom iets goed gaat, en wat werkzame elementen zijn. Die kun je ze vervolgens versterken en uitbouwen. 

Door Karin Sokvrijdag 27 oktober 2023

Ook gemeenten en maatschappelijke organisaties willen steeds meer weten over de ervaringen van hun inwoners. Als je wilt weten of mensen minder eenzaam zijn, beter kunnen rondkomen of zich veiliger voelen, dan vraag je naar hun ervaring en beleving. Dat geldt ook als je wilt weten of mensen zich prettig bejegend voelen, hulp en steun makkelijk hebben kunnen vinden, en zelf zeggenschap hadden bij het opstellen van hun plan van aanpak. Allemaal wezenlijke vragen, die inzicht geven of een gemeente of maatschappelijke organisatie de goede dingen doet. En of ze die ook op een goede manier doet.  

Ervaringen van inwoners monitoren

Het verplichte cliëntervaringsonderzoek in de Wmo en de Jeugdwet is bij uitstek een middel voor gemeenten om de ervaringen van inwoners te monitoren, hiervan te leren en de aanpak te verbeteren. Dat geldt zeker nu sinds 2021 niet langer tien standaardvragen gesteld moeten worden. Gemeenten hebben veel meer mogelijkheden gekregen om het onderzoek naar eigen inzicht in te richten. Voorwaarde is dat het gaat over toegang tot en kwaliteit en effectiviteit van hulp en steun. 

Doorontwikkelen

Steeds meer gemeenten zijn bovendien aan het doorontwikkelen: niet meer een keer per jaar een cliëntervaringsonderzoek verrichten, maar continu dicht op het moment gaan zitten dat een inwoner ervaring opdoet met - bijvoorbeeld - toegang tot zorg en ondersteuning. En niet meer uitsluitend inwoners onderwerp laten zijn van onderzoek, maar ze ook medeproducent maken. Bijvoorbeeld door ze samen met onderzoekers de vragen te laten formuleren en interviews te laten uitvoeren. Via een enquête, of met heel andere onderzoeksmethoden, passend bij de vraag en de mensen. De toolbox en de landingspagina CEO geven een inkijkje in de mogelijkheden. En deze zijn ook heel bruikbaar voor een adviesraad die in gesprek wil met inwoners of signalen wil onderzoeken. 

De Basis

De belangstelling voor de online-bijeenkomst die Movisie op 13 september 2023 samen met de VNG en VWS organiseerde over deze nieuwe ontwikkelingen in het cliëntervaringonderzoek was groot. Een goed teken. Want willen weten welke ervaringen mensen hebben met beleid en dienstverlening zou standaardonderdeel moeten van ons werk en onze beleidscyclus. Laten we het dus niet zien als een moetje of als iets extra’s, maar als de basis.

 

Over de auteur: Karin Sok is senior adviseur bij Movisie