Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

De bibliotheek: partner in crime voor de Adviesraad

Graag stellen we een oude bekende aan u voor: de bibliotheek. Want De Klassieke Bibliotheek zoals u die kende, is niet meer. De Maatschappelijk-educatieve Bibliotheek anno 2019 is een onmisbare partner in het sociaal domein, en daarmee ook een onmisbare partner voor u als Adviesraad Sociaal Domein. Van klassiek boekenhuis heeft de bibliotheek zich de afgelopen jaren getransformeerd tot een moderne agora, dé plek in een gemeente waar het sociale leven zich afspeelt. En van standalone organisatie naar netwerk- en samenwerkingsorganisatie, die in de eigen bibliotheekvestigingen dan wel bij de partners activiteiten en programma’s organiseert over taaie maatschappelijke problemen rondom laaggeletterdheid, basisvaardigheden en digitale en sociale inclusie.

Door Anne-Marie van der Poelwoensdag 18 september 2019

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen zette in 2015 de transitie van de bibliotheek in. Deze wet stelt diverse functies voor het openbaar bibliotheekwerk centraal, zodat de bibliotheek haar kerntaak zo goed en modern mogelijk gaat uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat iedereen goed kan functioneren in de maatschappij. Net als de klassieke agora, heeft ook deze moderne agora dus een sociale én politieke functie. In 2019 is de bibliotheek een plek waar burgers met elkaar in debat gaan, nieuwkomers de Nederlandse taal en cultuur leren, werkzoekenden workshops solliciteren volgen, zzp’ers komen werken, jongeren leren programmeren, computercursussen worden gegeven, kinderen worden voorgelezen, hulp wordt geboden bij het doen van de Belastingaangifte en mensen dwars door alle leeftijden en culturen elkaar ontmoeten. Wat feiten op een rijtje over de openbare bibliothekensector in Nederland (2018): 140 gecertificeerde basisbibliotheken, 800 vestigingen, 60 miljoen bezoekers per jaar, 4 miljoen actieve leden, 6.000 medewerkers en ca. 25.000 vrijwilligers. Net als de bibliotheken, zijn ook de adviesraden volop in verandering. Van u wordt verwacht dat u proactief, agenderend te werk gaat om de leefwereld van de burgers zo goed mogelijke binnen te brengen bij het college. Mogen wij zo vrij zijn: maak daarbij gebruik van de bibliotheek!

Laagdrempelig contact met burgers

Ga bijvoorbeeld in gesprek met de bibliotheek over het zichtbaar maken van de Adviesraad in de bibliotheek: houd er spreekuur zoals in gemeente Lansingerland, vergader er zoals uw collega’s uit gemeente Maassluis, organiseer een debat of inspiratiebijeenkomst zoals in gemeente Rijssen-Holten of zet er een postbus neer, etc. Het is dé plek om de mening van burgers op te halen en de Adviesraad zichtbaar te maken en om toekomstige adviesraadsleden te werven en op te leiden. 

Dat pleit voor de bibliotheek

Goed bibliotheekwerk ontstaat door goede afstemming tussen de gemeente en de bibliotheek. U heeft daarin een belangrijke rol. Praat proactief met bibliotheek én gemeente over de randvoorwaarden, inhoud en stand van zaken over het bibliotheekwerk en vraag indien gewenst om ambtelijke of bestuurlijke toelichting, zoals bijvoorbeeld uw collega’s in de gemeente VaalsOpen dit document met ReadSpeaker docReader. Of pleit voor ze in uw (on)gevraagd advies, zoals dat is gebeurd in Amsterdam.Open dit document met ReadSpeaker docReader Partners in crime?! Adviesraden en bibliotheken kunnen elkaar versterken!

Over de auteurs: René Kronenberg is Strategisch Adviseur bij Probiblio (gemeenten) – rkronenberg@probiblio.nl en Anne-Marie van der Poel is Adviseur bij Probiblio (basisvaardigheden) – avdpoel@probiblio.nl

Probiblio is een fullservice-organisatie en Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor Noord- en Zuid-Hollandse openbare bibliotheken. Nederland kent zeven POI’s die samenwerken in de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Samen met diverse organisaties in de branche, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en niet in de laatste plaats de bibliotheekorganisaties zelf, wordt actief gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande bibliotheeksector in Nederland. www.probiblio.nl