Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Corona en maximale verbondenheid

Bij Belangenvereniging Sien krijgen we in Corona-tijd veel signalen binnen van familie rondom mensen met een verstandelijke beperking. De lockdown raakte hen en hun verwanten heel diep!

Door Jolanda den Hartogmaandag 6 juli 2020

Onlangs werd ik gebeld door een moeder. Haar zoon woont (zelfstandig) in een eigen appartement bij een zorgaanbieder en krijgt twee keer per week ambulante begeleiding. De dagbesteding viel weg, er waren geen gezamenlijke maaltijden meer en bezoek van ouders mocht  niet. Wat overbleef was twee keer per week beeldbellen met zijn begeleider. Haar zoon was in paniek. De hele dag thuis en alleen nog digitaal contact. Verstandelijk beperkt, maar lichamelijk helemaal gezond. Voor hem hoefde dit zinloze leven niet meer.

Later die week een mailtje van een broer: “Inmiddels zijn er weer mogelijkheden voor sociale contacten en dagbesteding, maar de signalen zijn zorgelijk. Mijn zus heeft met en zonder woorden duidelijk gemaakt dat een anderhalve meter-samenleving voor haar te ingewikkeld is én onwenselijk. Wat in de toekomst nooit meer mag gebeuren is, dat er geen bezoek van familie meer mag plaatsvinden. Voor veel mensen met een beperking is beeldbellen en het ontvangen van bezoek achter glas geen optie. Juist mensen met een beperking laten zien, dat in de ontmoeting van mensen alle zintuigen van wezenlijk belang zijn.”

Oók Sociaal Cultureel Planbureau kritisch

Het SCP maakt duidelijk hoe belangrijk sociaal contact is voor de kwaliteit van leven. Mensen met een verstandelijke beperking hebben in het algemeen minder contacten. Mensen in instellingen leden onder de coronamaatregelen zoals de strenge bezoekregeling. Voor degenen die thuis wonen, was er minder begeleiding en geen dagopvang. Dit had grote gevolgen. Het SCP plaatst in haar rapport vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van 1,5 meter afstand voor deze doelgroep. Fysiek contact is voor hen van groot belang. 

Bij een nieuwe uitbraak is een zorgvuldige afweging tussen benodigde hulp, sociaal contact en de risico’s op extra besmettingen noodzakelijk. Een ‘ja (bezoek), mits'-regeling kan hierbij helpen, gecombineerd met de beschikbaarheid van voldoende beschermingsmiddelen.

Kansen

Ook in corona-tijd houden mensen met een beperking mij een spiegel voor en laten mij heel duidelijk de waarde van verbondenheid en persoonlijk menselijk contact zien. Samen met andere belangenorganisaties heeft Sien in handreikingen verwoord wat wel kan en naar welke mogelijkheden er in maatwerk gezocht kan worden.

Sien roept op om met elkaar meer oog te hebben voor de kwetsbare mensen in onze lokale omgeving. Maak samen met lokale organisaties een plan om hen op te zoeken en te vragen welke zorg en steun zij nodig hebben.

Investeer óók in het versterken van sociale netwerken. Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk een sterk en vitaal sociaal netwerk is. Belangenvereniging Sien organiseert hiervoor de cursus Versterk je netwerk (www.sien.nl).

Laten we met elkaar op zoek gaan naar een samenleving waarin ieder gezien en gehoord wordt en gezocht wordt naar maximale verbondenheid!

 

Over de auteur: Jolanda den Hartog is consulent bij Belangenvereniging Sien. Een landelijke belangenvereniging rondom mensen met een beperking. De vereniging richt zicht op informeren, ontmoeten en beïnvloeden.