Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Nieuwe Wet inburgering: Welke gemeentes kiezen een goede aanpak?

Eindelijk is de kogel door de kerk. De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt met nog een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2021. Aan de ene kant betekent dit een opluchting, want iedereen krijgt hierdoor meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. En dat komt zeer gelegen, want er valt nog heel veel te regelen. Aan de andere kant betekent dit uitstel ook dat we – en vooral de nieuwkomers – nog langer moeten doormodderen met de huidige, mislukte inburgeringswet. 

Daar ligt een schone taak voor gemeenten. Zij hebben voor 2019 en 2020 extra geld ontvangen voor het verbeteren van de huidige inburgering. Het is zaak dat dit budget daadwerkelijk wordt ingezet voor mensen die de dupe dreigen te worden van het huidige systeem. In samenwerking met DUO kunnen gemeenten bijvoorbeeld zorgen voor goede begeleiding en extra taallessen voor deze (bijna) gedupeerde inburgeraars.

Door Erna Lensinkwoensdag 15 april 2020

Verantwoordelijkheid gemeenten

Ook in de nieuwe wet komen veel extra taken op de gemeenten af. De plannen voor de nieuwe wet kunnen rekenen op brede steun, maar veel hangt af van de (kwaliteit van de) uitvoering door gemeenten. Gemeenten moeten met alle nieuwkomers een intake afnemen, vervolgens een persoonlijk plan opstellen en op basis daarvan voor asielmigranten een passend inburgeringstraject inkopen. Dat vergt speciale deskundigheid en gemeenten doen er goed aan om hiervoor regionale samenwerking te zoeken. In veel regio’s zal dit zelfs noodzakelijk zijn om aan voldoende cursisten te komen en de cursussen betaalbaar te houden. De omstandigheden en achtergrond van elke nieuwkomer is anders en het is aan gemeenten om hiermee zoveel mogelijk rekening te houden met maatwerktrajecten die de kans op succesvolle en duurzame participatie vergroten.

Lange termijn

Kortom: dit vraagt om lange termijn denken, investeren in een goede startpositie op de arbeidsmarkt en niet om een korte termijn aanpak, waarbij mensen in een baan worden geplaatst zonder enig perspectief op doorstroom. Goede afstemming binnen de gemeente met de uitvoering van de Participatiewet is daarom essentieel. De inburgering en re-integratie moeten elkaar idealiter zoveel mogelijk versterken. Want goedkoop is op langere termijn duurkoop!

Over de auteur: Erna Lensink is beleidsmedewerker op het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland.
Erna houdt zich sinds de eerste inburgeringswet in 1998 (en daarvoor) als belangenbehartiger bezig met de inburgering van vluchtelingen. Ook is ze namens VluchtelingenWerk betrokken bij de plannen voor de inburgeringswet, die in 2021 zal worden ingevoerd.

Meer informatie, ook over wat VluchtelingenWerk kan betekenen, kunt u vinden op onze website: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/themadossier-nieuwe-wet-inburgering-wat-verandert-er-voor-gemeenten