Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Op een lege maag kun je niet leren

De cijfers zijn schrikbarend. In elke klas in Nederland zitten gemiddeld zo’n twee tot drie kinderen die dagelijks met een lege maag naar school gaan. En op een lege maag kun je niet leren. Toch schamen veel ouders zich om hulp te vragen of te praten over geld. Het Rode Kruis deelt al sinds oktober 2021 met het project Kind & Ontbijt ontbijttassen uit aan kinderen van 4 - 12 jaar die zonder iets te eten naar school gaan. Ze verspreidt de tassen in samenwerking met scholen en maatschappelijke partners.

Door Rita Hogerhuisdonderdag 20 oktober 2022

Elke tas bevat gezonde ontbijtproducten voor zeven dagen. De tassen worden opgehaald door de ouders als hun kinderen op school zijn. De tas bevat niet alleen ontbijt, maar ook folders om de ouders te attenderen op mogelijkheden om ze verder te helpen. In al haar eenvoud draagt de tas zo bij aan het overwinnen van schaamte en verbindt de ouders met welzijnsorganisaties. Na drie maanden stopt het uitreiken van de ontbijttassen en ontvangen de ouders nog drie maanden lang wekelijks een boodschappenkaart. Zo kunnen ze zelf een gezond ontbijt voor hun kinderen kopen. Mocht onze hulp langer nodig zijn, dan houden we daar rekening mee.  

Als een olievlek…

Het project Kind & Ontbijt startte in oktober 2021 in Leeuwarden, later gevolgd door Stiens, Sneek, Harlingen en Joure en vanaf 31 oktober 2022 ook Sint Nicolaasga. Elke maandagochtend pakken vrijwilligers de tassen in en rijden de Rode Kruisbussen de tassen rond naar verschillende wijkcentra in de stad. Nadat ouders de eerste drempel over zijn is er opluchting. De ontbijttassen geven hen een beetje lucht en de nieuwe contacten met de welzijnsorganisaties bieden perspectief. Het is voor het Rode Kruis daarom een must om samen te werken met de plaatselijke welzijnsorganisaties. Daarnaast maakt de ontbijttas ook de verborgen armoede zichtbaar. Zo zijn in veel van deze gezinnen de ouders noodgedwongen zzp’ers, die met hun werk nog niet eens het bijstandsniveau halen. Ook de sterk stijgende kosten voor levensonderhoud brengt een toenemende groep van ouders met lage lonen in de problemen. 

‘Elke dag is overleven. Als ik mijn kind maar te eten kan geven…’

Kind & Ontbijt respecteert de privacy van de gezinnen die een ontbijttas aanvragen. Er is geen inkomenstoets. Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij de school of de hulpverleningsorganisaties. Zowel in de politiek als in de media is in september 2022 veel aandacht besteed aan deze vorm van kinderarmoede. Tot een gezond gratis schoolontbijt voor kinderen uit armoedegezinnen in Friesland vanuit de overheid is ingeregeld staan wij als Rode Kruis voor ze klaar en delen wij graag onze ervaringen. 

Meer weten? Neem dan contact op met vhuismans-vanbaal@redcross.nl

Over de auteur: Rita Hogerhuis is coördinator communicatie Rode Kruis District Fryslân