Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Betrek adviesraden bij het vinden en ondersteunen van mantelzorgers

Gemiddeld worden wij als Nederlanders steeds ouder, dat is fijn maar het betekent ook dat wij in onze samenleving te maken hebben met de gevolgen van deze vergrijzing. Steeds ouder worden maakt ook dat er meer zorg en ondersteuning nodig is. Het is dan ook een flinke uitdaging om voor een grotere groep mensen dezelfde formele zorg te kunnen blijven leveren.

Door Carole Groenescheij en Lars Ramakerdinsdag 10 november 2020

Mantelzorg is een vorm van informele zorg, het onbetaald zorgen voor een ander. Bij mantelzorg kun je ook denken aan zorg voor een kind met een chronisch ziekte of een naaste met psychische kwetsbaarheid. Het zorgen voor een naaste kan voldoening en geluk geven, maar kan soms ook stressvol zijn of zorgen dat je verminderd contact hebt met anderen. Ook is de combinatie met werk soms lastig. Zorgen voor een naaste is niet alleen mooi en waardevol, het is vaak ook noodzakelijk. 

Om de toename aan vergrijzing als samenleving op te vangen is het van belang dat er goede mantelzorgondersteuning is. Hierin spelen gemeenten een cruciale rol.

Het is belangrijk dat mantelzorgers weten dat ze er niet alleen voor hoeven te staan, dat hun gemeente hen hierin kan ondersteunen en dat er mogelijkheden zijn. Maar vooral dat zij zelf hun rol als mantelzorger inzien. Voor gemeenten is het dan ook de uitdaging hoe je deze mantelzorgers kan bereiken en passend kan ondersteunen, zeker als zij zich zelf niet als mantelzorger zien...

Adviesraden belangrijker dan ooit

In tijden van corona zijn advies- en participatieraden belangrijker dan ooit. Het is moeilijker om in deze tijd bij mantelzorgers te peilen hoe het met hen gaat. Activiteiten zoals dagvoorzieningen kunnen niet altijd (volledig) doorgaan, wat in veel gevallen kan leiden tot overbelasting van mantelzorgers. Advies- en participatieraden hebben hierin een signalerende rol en kunnen meedenken en advies geven over hoe mantelzorgbeleid in tijden van corona beter of een andere vorm kan krijgen. Hierin behartigen zij de belangen van inwoners. De kracht van adviesraden kan in deze tijd liggen in het proactief denken. Goede voorbeelden uit andere delen van het land kunnen hierbij helpen.

De Zorgladder mantelzorg met tips en voorbeelden

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers in deze coronatijd ook goede ondersteuning kunnen krijgen is de Zorgladder mantelzorg ontwikkeld. Deze biedt handvatten voor professionals, steunpunten mantelzorg en gemeenten om zo gezamenlijk te verkennen wat er mogelijk is, en laat hierin leerzame voorbeelden zien. De Zorgladder mantelzorg is ook voor mantelzorgers zelf en laat hen zien waar zij hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

De Zorgladder mantelzorg bestaat uit vijf stappen. Het begint met kijken wat een mantelzorger zelf kan doen om de zorg voor een kwetsbare naaste vol te houden en te delen met de hulp van familie, vrienden en buren. Als dat niet voldoende lukt, dan biedt de zorgladder inzicht in hoe mogelijkheden rondom ondersteuning van buurtgenoten of bijvoorbeeld vrijwilligers. In elke gemeente zijn er organisaties en initiatieven waar burgers zich willen inzetten om hulp te bieden. De stap daarna gaat over hulp en ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo). Daarna over verpleging en verzorging aan huis en tot slot over mogelijkheden rondom tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld bij crisis. De stappen zijn niet per definitie chronologisch te volgen, het is en blijft altijd persoonlijk en maatwerk.

 

Over de auteur: Carole Groenescheij en Lars Ramaker van Movisie 

Meer weten over de Zorgladder mantelzorg? Klik op onderstaande links!
Zorgladder mantelzorg voor mantelzorgers 
Zorgladder mantelzorg voor gemeenten