Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

De waarde van een goede evaluatie tussen adviesraad en gemeente

We merken dat de samenwerking tussen adviesraad en gemeente helaas niet altijd vlekkeloos verloopt. We zien bijvoorbeeld dat adviesraden ontevreden zijn over hoe hun adviezen een plek krijgen in werkprocessen. Ook is het nog wel eens onduidelijk wanneer een adviesraad wel of niet om advies gevraagd wordt, wat de termijn is om te reageren op een stuk of wat er met adviezen gebeurt. Ook geven adviesraden aan dat ze op sommige thema’s niet om advies gevraagd worden, terwijl ze vinden dat deze thema’s juist heel belangrijk zijn voor kwetsbare inwoners. 

Door Petra van der Horstmaandag 18 januari 2021

Onderliggende vraagstukken

Als Koepel geven we deze adviesraden tips wanneer ze ons vragen om mee te denken. We merken echter dat er vaak grotere vraagstukken liggen onder deze vragen en dilemma’s. Het grotere vraagstuk is vaak: Hoe kijkt de gemeente naar de rol en taak van de adviesraad? Wat is volgens de gemeente de toegevoegde waarde van de adviesraad? 

De vraag is vooral: is hier vanuit gemeentelijke zijde voldoende over nagedacht? En zijn beleidsmedewerkers hierbij betrokken? Zijn zij op de hoogte van hoe en wanneer zij de adviesraad moeten betrekken en raadplegen? 

Behoefte

Wat er verder ook meespeelt: door veranderingen in de gemeentelijke organisatie zie we dat gemeentes zelf steeds meer aan inwonersparticipatie doen. Hierdoor is er een andere behoefte ontstaan richting de adviesraad. Maar is de gemeente zich hiervan bewust? En wat is hierover gedeeld of besproken met de adviesraad? 

Communicatie en evaluatie

Kortom: er is goede communicatie nodig tussen gemeente en adviesraad om wensen, verwachtingen en ideeën over rol en taak van de adviesraad met elkaar te delen. En dit bespreek je niet even ‘tussen de regels door’ met elkaar. Nee; hiervoor is een gedegen evaluatie op zijn plek. 

Een evaluatie waarbij boven tafel komt: hoe verloopt de samenwerking? Wat is de opvatting over rol en taak van de adviesraad? Zijn behoeftes veranderd door de tijd heen? Wat speelt er nog meer? Als Koepel kunnen we zo’n evaluatie begeleiden. We evalueren dan zowel met de gemeente als met de adviesraad en denken vooral mee over de doorontwikkeling van de samenwerking en relatie.

Meerwaarde

We zien de meerwaarde van onze ondersteuning bij de evaluatie in het feit dat wij weten wat er leeft onder adviesraden. We kennen het sociaal domein door en door en weten daarnaast hoe de gemeentelijke organisatie en – processen werken. We kunnen echt meedenken hoe je elkaar beter begrijpt en samen komt tot een heldere positionering en werkwijze. Zodat we samen werken aan vervolgstappen die voor beide ‘kanten’ goed voelen.

 

Over de auteur: Petra van der Horst is Directie van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de evaluatie met de gemeente? Hier leest u meer over ons aanbod.