Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om brede preventieve aanpak

Onlangs heeft de Raad van Ouderen (RvO) het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ uitgebracht en aangeboden Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport. In het advies gaat het niet alleen over de persoonlijke aanpak van preventie, zoals bewegen, gezonde voeding, goede tandzorg en langer doorgaan met bevolkingsonderzoeken. Het gaat ook om goede voorzieningen in elke wijk en in elk dorp, zoals een ontmoetingsplein met activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. 

Door Hans Wesselinkdonderdag 16 februari 2023

 

Aanvullend gaat het advies ook over een flexibel pensioen, toekomstgesprekken op het werk en de maatschappelijke bijdrage van ouderen. Een aantal aanbevelingen rond de thema’s arbeid, basisstructuur en persoonlijke preventie staat centraal. Daarnaast doet de Raad een oproep om een brede uitwerking te ontwikkelen voor preventie bij ouderen, over ministeries en overheden heen, waarbij burgers een actieve, vitale rol hebben. Niet voor en over ouderen, maar samen mét ouderen.

Ontmoetingsplein

Een belangrijke aanbeveling is het ontmoetingsplein in elke wijk en in elk dorp. Een herkenbare plaats (zoals een dorpshuis, buurthuis, bibliotheek, sportkantine) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En waar men daarnaast ook terecht kan voor informatie over energie, telefonie, bankzaken etcetera. 

Onvoldoende digitaal vaardig

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor bedrijven en organisaties. Zij kunnen op het ontmoetingsplein hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling geven door een bijdrage te leveren en dichtbij de burger te komen. Uit een recent onderzoek van De Nederlandse Bank blijkt dat ongeveer 2,6 miljoen mensen over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken om zelfstandig bankzaken te doen. (Gepensioneerde) medewerkers van die bedrijven en organisaties - die in het laatste deel van hun werkzame carrière zijn - kunnen daar ingezet worden om samen met vrijwilligers de ontmoetingspleinen te bemensen. 

 

Over de auteur: Hans Wesselink is lid van de Raad van Ouderen en tevens voorzitter van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.