Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

De Dialoograad als bewaker van het cliëntenperspectief

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe de participatie van cliënten geregeld wordt binnen de wijkteams in uw gemeente? Wijkteams lijken als paddenstoelen uit de lucht te schieten en vormen een belangrijke schakel als het gaat om de toegang tot goede hulp en ondersteuning voor inwoners. Hoe krijgt het cliëntenperspectief hierin vorm en inhoud?

Door Sanne Hekmandinsdag 8 maart 2022

In de gemeente Borger-Odoorn is de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken. Regisseurs van de Stichting ondersteunen inwoners in o.a. participatie en re-integratie naar werk. De Stichting riep een Dialoograad in het leven die vanuit cliëntenperspectief meedenkt met de bestuurder van de stichting. In deze blog vertellen ze meer over deze waardevolle  manier van samenwerken. 

Lammie Polling is voorzitter van de Dialoograad. Lammie: “Wij adviseren de bestuurder gevraagd en ongevraagd over de toegankelijkheid van de hulpverlening. We inventariseren wat de behoefte is aan hulpverlening en hoe de Stichting hierop aansluit. Ik zie ons echt als verbindende schakel tussen de Stichting en de cliënten in de dorpen (kernen) van het verzorgingsgebied Borger-Odoorn. Zes keer per jaar vergaderen we als Dialoograad, met in totaal vijf leden. De bestuurder van de Stichting (Rensina van der Velde) is hier altijd een (half) uur bij aanwezig. Daarnaast heb ik maandelijks een soort vooroverleg met haar, waarbij we delen wat er speelt en zo samen de agenda voor overleggen vaststellen.” 

Klankbord

Rensina: “Het is ontzettend fijn dat de Dialoograad ons als Stichting scherp houdt en echt fungeert als klankbord. Ze geven tegengas als het nodig is en denken kritisch mee over onderwerpen. Tijdens het vorige overleg hadden we bijvoorbeeld een interessant gesprek over normaliseren in de opvoeding. De kennis en ervaringen van de leden van de Dialoograad zijn voor ons waardevol en houden ons scherp. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: zorgen dat iedere inwoner goede ondersteuning krijgt en zo veel als mogelijk mee kan doen. Dan heb je een orgaan als een Dialoograad, maar ook een Ondernemingsraad en een Raad van Toezicht, nodig om je eigen blinde vlekken te blijven zien.” 

De leden

De leden van de Dialoograad zijn inwoners van de gemeente, zitten op persoonlijke titel in de raad en doen hun werk zonder last- of ruggenspraak. Ze hebben (werk)ervaring en een netwerk op diverse terreinen: onderwijs, de zorg, het welzijnswerk. Lammie: “We adviseren de Stichting over thema’s die de inwoners direct aangaan, maar ook over organisatievraagstukken. Denk aan financiering van de dienstverlening, waar vestigen we ons en methodieken die worden toegepast. We denken mee met de bestuurder over wat misschien slimmer of handiger kan en geven feedback op plannen en besluiten.” 

“Het initiatief voor de Dialoograad ligt bij onszelf, het is niet dat de gemeente hier expliciet om vroeg”, vertelt Rensina. “Formeel hoeven we geen cliëntenraad te hebben, want er is al een adviesraad actief binnen de gemeente. Maar zij adviseren meer over beleid. Terwijl wij echt behoefte hebben aan een intern klankbord.” 

Contact met de adviesraad

Lammie vertelt dat de Dialoograad ook in contact is met de adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn. “Waar zij adviseren over beleid, zitten wij meer op de uitvoering. Toch is het waardevol om signalen met elkaar te delen. Daarom hebben we ook afgesproken elkaar later dit jaar opnieuw te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen.” 

Ambassadeurs

Lammie ziet de leden van de Dialoograad ook als ambassadeurs voor de Stichting. “De bereikbaarheid van de sociale teams is een belangrijk thema. Niet iedereen weet de sociale teams nog te vinden; denk bijvoorbeeld aan migranten of jongeren. Terwijl we wel merken dat ze de inzet van de teams goed kunnen gebruiken. Dus we stimuleren deze inwoners - in ons contact met hen - dan wel om naar het sociaal team toe te stappen.”

Voorbeeld

Rensina weet niet goed of er meer stichtingen zijn die gebruik maken van deze vorm van medezeggenschap. “Ik zie wel dat er in veel gemeenten een adviesraad is. Maar de rol van onze Dialoograad is – zoals ik al aangaf – echt anders. De wijkteams hebben zo’n belangrijke rol aan de ‘voorkant’, de toegang van de zorg en ondersteuning aan inwoners. Een club die betrokken is en kritisch meekijkt is daarbij naar mijn idee heel erg gewenst. En ja, tegengeluid is misschien spannend, maar houd daarbij altijd in gedachten dat we hetzelfde doel hebben: er zijn voor de inwoner. Het zou mooi zijn als meer sociale teams ons voorbeeld volgen.” 

Over de auteur: Sanne Hekman.

De Dialoograad deelt hierbij ook haar reglementOpen dit document met ReadSpeaker docReaderAfbeelding verwijderd.Open dit document met ReadSpeaker docReader en een informatiedocumentOpen dit document met ReadSpeaker docReaderAfbeelding verwijderd.Open dit document met ReadSpeaker docReader, met meer informatie over het ontstaan en de werkwijze.