Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Cliëntondersteuner Lennart: “Ik vraag vooral: wat zou je graag willen?”

Cliëntondersteuners bij Kernkracht zijn allemaal opgeleide ervaringsdeskundigen. Ieder van ons heeft – op welke manier dan ook – ervaring met psychische kwetsbaarheid. En daarnaast volgden we allemaal een opleiding tot cliëntondersteuner. Dat we eigen ervaringen hebben verrast mensen soms. Tegelijk versterkt dit het gevoel van gelijkwaardigheid en dat is prettig. Er is sprake van herkenning en erkenning.

Door Lennart Bootmaandag 13 december 2021

Ik vind het heel belangrijk om mensen die bij mij komen voor ondersteuning te laten merken dat ik de tijd voor hen neem. Ik luister en denk mee en ga naast de cliënt staan. Waar loop je tegenaan? Wat is haalbaar? En vooral: wat zou je graag willen? Het mooie aan onze rol is dat er niet meteen iets afhangt van ons contact. We denken mee, geven suggesties of advies. 

De meeste cliënten die bij ons komen, worden doorverwezen door andere organisaties, door een praktijkondersteuner GGZ, door familieleden. We zijn druk bezig meer bekendheid te krijgen voor ons werk als cliëntondersteuners. We delen flyers uit bij verwijzers en vertellen zoveel mogelijk mensen over wat wij voor cliënten kunnen betekenen. Ons werkgebied is Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas). Wij zijn bezig om onze bekendheid te vergroten in al deze gemeenten.

De meeste cliënten die ik ondersteun maken gebruik van de Wmo of Participatiewet. Ze hebben bijvoorbeeld vragen over daginvulling en re-integratie. Soms weten ze niet goed wat voor ondersteuning ze willen of zijn ze op zoek naar een luisterend oor. Ook statushouders kunnen een beroep op ons doen. Een taalbarrière of nieuw zijn in een land maakt kwetsbaar en kan zorgen voor psychische klachten.  

Het is voor mezelf belangrijk om grenzen te stellen. Als cliëntondersteuner heb ik andere bevoegdheden en taken dan bijvoorbeeld een begeleider, behandelaar of jurist. Daarnaast moet ik geen taken overnemen die cliënten zelf kunnen oppakken. Soms stap ik in die valkuil; dan vul ik formulieren in of zoek ik contact met instanties. Terwijl cliënten dit zelf prima kunnen. Het gaat erom dat ik naast hen ga staan en ze ondersteun om zelfredzamer te kunnen zijn. Gelukkig bespreek ik dit met collega’s en zodoende kunnen we elkaar ook weer adviseren.  

Ik vind het lastig dat mijn contact met een cliënt soms opeens ophoudt. Er is wederzijds vertrouwen opgebouwd door gesprekken die we voeren. Je leert elkaar toch een beetje kennen. En als de hulpvraag dan beantwoord is, is het aan de cliënt om het verder op te pakken. Ik verdwijn dan weer uit beeld. Dat is natuurlijk mijn doel, maar toch moet ik er nog aan wennen dat ons contact dan stopt. 

Aan lokale advies- en cliëntenraden zou ik willen meegeven dat ze hun gemeente bevragen: hoe is de cliëntondersteuning geregeld? En is dit duidelijk en bekend bij inwoners? Tegelijk kunnen adviesraden in hun contact met inwoners aandacht geven aan de mogelijkheden van cliëntondersteuning. Zodoende proberen we cliëntondersteuning steeds beter op de kaart te krijgen.

Over de auteur: 

Lennart Boot
Cliëntondersteuner bij Kernkracht