Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Participatie en herstel vanuit zelfregie

Veerkracht en energie 

Je komt binnen, in het kader van een werkbezoek, wordt welkom geheten, gaat zitten en krijgt een kopje koffie. Aan tafel zit het meest diverse gezelschap: kleurrijke mensen, doorleefde mensen, kalme en onrustige, heldere en troebele mensen, en ik ben een van hen. Dat was mijn gevoel bij mijn eerste bezoek aan een zelfregie-initiatief. We zijn allen gewoon mens. Ik was erg onder de indruk van de creativiteit, de veerkracht en de energie die van deze plek uitging.

 maandag 8 juni 2020

Ronde langs de regio’s

Sinds november 2019 werk ik als projectmedewerker bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Wat ben ik blij dat ik de eerste weken en maanden, voor alle beperkingen door het coronavirus, persoonlijk kennis kon maken met zelfregie-initiatieven in het hele land. Ook ben ik met gemeenten in gesprek gegaan over deze initiatieven, die door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn opgezet. Het zijn vrijplaatsen waar mensen samen met onderlinge steun vanuit zelfregie hun leven oppakken. Vanuit zelfregie wil zeggen dat mensen die ervaring hebben met psychische ontwrichting en herstel, of ervaringsdeskundigen, het met elkaar organiseren. Deze plekken staan ook bekend als herstelacademie, zelfregiecentrum of regionale cliëntenorganisatie. MIND heeft al deze initiatieven in kaart gebracht in de MIND atlas.

Bouwstenen voor participatie en herstel

Naast kennismaking stond de brochure Bouwstenen voor participatie en herstel centraal in mijn ronde langs de regio’s. Mijn eerste opdracht voor MIND betrof namelijk een revisie van deze brochure. In een nieuw digitaal jasje is de brochure nu volledig herzien en opnieuw uitgegeven. Wat is er nodig om participatie en herstel vanuit zelfregie te bevorderen? De Bouwstenen voor participatie en herstel bieden handvatten en inspiratie. 

Het mooie van deze brochure is, dat hij een beschrijving is van wat er al is. Geen blauwdruk maar praktische zaken die hun bestaansrecht al lang hebben bewezen en hier gebundeld zijn tot een geheel. Inloop, herstelcursussen, werkprojecten, onafhankelijke cliëntondersteuning, crisiskaart, kwaliteitsontwikkeling ervaringsdeskundigheid, belangenbehartiging, mantelzorgondersteuning en nog veel meer activiteiten zijn in de bouwstenen samengevat tot een compleet pakket om participatie en herstel vanuit zelfregie te stimuleren en te bevorderen. 

Ruimte voor zelfregie-initiatieven 

Ik hoop van harte dat er steeds meer zelfregie-initiatieven ontstaan en dat deze een duidelijke en duurzame plek in het pallet van zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen. Zodat meer mensen aan die koffietafel kunnen aanschuiven, een praatje maken, een keertje afwassen of meekoken, een cursus volgen.. en na een tijdje misschien wel zelf een activiteit organiseren. Zo kan dat gaan in de vrije ruimte van een zelfregie-initiatief. Meedoen en gewoon mens zijn

Over de auteur: Katinka Hellweg is projectmedewerker MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
www.mindplatform.nl/bouwstenen