Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Zingeving: luxe of noodzaak? (1)

Vraagt u zich weleens af waarvoor u ‘s ochtends uw bed uit komt? Hoe u verder moet met uw leven? Waarom een bepaalde situatie u of uw naasten moet overkomen? Wat u betekent voor anderen, de natuur of de wereld? Dan bent u met zingeving bezig. Zingeving gaat over hoe we ons verhouden tot onszelf en het leven. Het gaat over met wie of wat we ons verbonden voelen, hoe we ons leven begrijpen en wat daarin gebeurt, en wat ons motiveert in het leven. Maar hoe belangrijk is zingeving? Kunnen we ook zonder? 

Door Anja Visservrijdag 11 augustus 2023

Hoe beïnvloedt zingeving onze gezondheid en ons welzijn?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken, in Nederland en daarbuiten, blijkt dat zingeving een belangrijke rol speelt in gezondheid en welzijn. Als mensen veel zingeving ervaren voelen ze zich op de juiste plaats en zitten ze lekker in hun vel. Als zingeving ontbreekt, kunnen mensen zich leeg of somber voelen, of boos zijn op het leven 

 

Aan de effecten van geestelijke verzorging is goed te zien hoe belangrijk zingeving is. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding en hulpverlening op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. In een onderzoek waar mijn collega’s en ik nu aan werken, vertelden mensen dat de geestelijk verzorger hen onder andere geholpen had om weer grip op hun leven te krijgen, om hun emoties beter te begrijpen en in de hand te houden, of juist om hun emoties meer ruimte te geven, om het gevoel te hebben dat ze de moeite waard zijn, om andere mensen beter te begrijpen en om zich weer meer onderdeel te voelen van een groter geheel. Door al deze effecten hadden mensen een dieper inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen, voelden ze zich daar weer mee verbonden, en konden ze weer door met het leven.

Waar vinden mensen zingeving?

Zingeving is te vinden in hele dagelijkse dingen, zoals eten en drinken, mooie boeken, muziek, de natuur, of familie en vrienden. Maar het is ook te vinden in hele grote dingen, zoals de ervaring dat God aanwezig is, dat er iets heel ingrijpends is gebeurd waar een levensles uit geleerd is, of het gevoel van roeping om bijvoorbeeld kwetsbare mensen te helpen of de natuur te beschermen. 

Zingeving gaat dus over gevoelens, overtuigingen en gedrag die aan de basis liggen van hoe we ons leven inrichten en hoe we ons voelen. Zingeving is daarmee zeker geen luxe, het is noodzakelijk in ons leven.

 

Over de auteur: dr. Anja Visser is docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij houdt zich bezig met vragen over de organisatie en effecten van zorg voor zingeving, in o.a. de Kenniswerkplaats Zingeving.