Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Rauwe werkelijkheid en SUN-noodhulpbureaus

In Nederland zijn in ruim 100 gemeenten SUN-noodhulpbureaus actief, zij ondersteunen jaarlijks met 5 à 6 miljoen euro duizenden huishoudens met urgente noden. SUN Nederland is de ontwikkelorganisatie van deze noodhulpbureaus, wij streven naar landelijke dekking omdat wij vinden dat noodhulp niet van toeval mag afhangen. SUN Nederland roept alle advies-en cliëntenraden op om de komst van een SUN-noodhulpbureau te agenderen en te stimuleren in de eigen gemeente.

Door Nathalie Boerebachmaandag 6 februari 2023

Op de eerste plaats maak ik gebruik van deze gelegenheid om te zeggen hoe geweldig ik het vind dat er in Nederland zoveel lokale advies-en cliëntenraden in het sociaal domein actief zijn. Ik wil u een groot compliment geven voor uw lokale rol en inzet. Uw raden fungeren als ‘sociaal cement’ dat we in Nederland zo hard nodig hebben. U brengt de rauwe werkelijkheid uit het sociaal domein naar de diverse tekentafels van de gemeente. Door uw inzet wordt het beleid een stuk realistischer, mooier, beter en efficiënter en ontstaat er meer oog voor de belangen van álle inwoners. Fantastisch!

In dat kader zou ik u graag willen attenderen op het bestaan van SUN-noodhulpbureaus. Wij vinden namelijk dat alle inwoners met urgente noden in Nederland moeten kunnen terugvallen op de ondersteuning van een SUN-noodhulpbureau. Dat kan als de gemeente een publiek-private samenwerking aangaat volgens ons format, waarbij hulp- en dienstverleners de aanvragen doen, de gemeente betaalt voor de kantoorkosten, en donateurs het giftenbudget bijeen brengen. Een SUN-noodhulpbureau is altijd een ANBI-stichting met een lokaal bestuur, de geboden ondersteuning fungeert als vangnet of als springplank naar gelang de situatie.

Geen voorliggende voorzieningen

In Nederland komen steeds meer mensen in financiële problemen door onder meer te hoge woonlasten, inflatie en de energiecrisis. Als deze mensen nergens anders meer terecht kunnen met hun urgente noden, kunnen zij via een hulp- of dienstverlener een aanvraag indienen bij een SUN-noodhulpbureau. In de aanvraag staat omschreven waar de nood uit bestaat en op welke wijze ondersteuning via een gift of renteloze lening weer perspectief zal bieden. Een voorwaarde is wel dat er geen andere (tijdige) voorliggende voorzieningen (meer) zijn binnen de gemeente. Een SUN-noodhulpbureau is goed in ‘het makelen en schakelen van geld en goederen’ en legt verbindingen met zowel lokale als landelijke donateurs. Een gift of renteloze lening uit het revolverend SUN Sociaal Leenfonds kan voor mensen hét verschil maken en onnodige escalatie van problemen voorkomen.  Wij hebben geen definitie voor noodhulp, de gift kan variëren tussen de €20 en €2.000 en van alles betreffen: schoolspullen, een ID-kaart, een fiets, een kunstgebit, kleding, een wasmachine, een laptop, het vertalen van papieren, het aflossen van een betalingsachterstand, medische kosten, eerste maand huur en borg, enz. enz. enz. De geboden ondersteuning wordt digitaal anoniem bijgehouden in het Dashboard Urgente Noden, hiermee kunnen we de gemeente voeden met alle inzichten die hieruit ontstaan.

Landelijk dekkend netwerk

SUN Nederland vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk zou mogen zijn. Daarom streven wij naar landelijke dekking van SUN-noodhulpbureaus. 
Advies-en cliëntenraden kunnen veel voor inwoners met urgente noden betekenen, door de uitbreiding van het aantal SUN-noodhulpbureaus te stimuleren. Bijvoorbeeld door de eigen gemeente er actief over te bevragen en/of te adviseren. Een kwartiermaker van SUN Nederland komt graag in gesprek om onze werkwijze verder toe te lichten. Ruim 100 gemeenten hebben al een SUN-noodhulpbureau: benieuwd of dat in uw gemeente ook zo is? Kijk vooral op onze website op de landkaart om te zien waar we actief zijn of in gesprek over de eventuele komst van een SUN-noodhulpbureau.

 

 

Een voorbeeld: meneer Vink ontvangt reparatiekosten van zijn boiler

Meneer Vink bevindt zich momenteel in het ziekenhuis in verband met keel- en slokdarmkanker. Hij heeft daarvoor sondevoeding nodig. Meneer Vink heeft op dit moment thuis echter geen warm water omdat zijn boiler kapot is. Zolang dat niet in orde is gemaakt, kan meneer Vink niet terug naar huis. Warm water is essentieel voor het schoonmaken van de sonde, maar ook voor de persoonlijke verzorging. Het bedrag van de reparatie is nog onbekend, omdat er eerst een monteur langs moet komen om een taxatie te doen en een offerte op te stellen. De monteur wil echter pas langskomen als er garantie is dat zijn voorrij-kosten en reparaties betaald worden. Het noodhulpbureau staat garant voor deze betaling, die uiteindelijk 420 euro blijkt te zijn. Een relatief klein bedrag maar onbetaalbaar voor meneer Vink: op een menswaardige manier kunnen terugkeren naar huis met de noodzakelijke voorzieningen voor zijn ziekte.

 

Over de auteur: Nathalie Boerebach is directeur van Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN). Zij staat bekend als maatschappelijk vernieuwer en heeft een voorliefde voor het werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van de publieke en de private sector en de civil society. 
Kijk voor meer informatie op www.sunnederland.nl of neem contact op via info@sunnederland.nl