Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

De emoties achter het masker van armoede

In deze blog nemen we u mee in een wereld die vaak verborgen blijft - achter het masker van armoede. Die verborgen wereld bestaat uit veel meer dan alleen financiële zorgen. Armoede heeft een emotionele impact die diep ingrijpt in het leven van degenen die het ervaren. Het is tijd om de sluimerende emoties die voortkomen uit de ervaring van armoede te begrijpen en te erkennen, zoals bijvoorbeeld schaamte. Daarover hoor je vaak: ‘mensen in armoede moeten gewoon hun schaamte overwinnen en hulp zoeken’. Wij leggen graag uit waarom dat niet ‘gewoon’ zo werkt. 

Door Marget Franssen i.s.m. collega'svrijdag 6 oktober 2023

Stigmatisering, het proces waarbij mensen een groep met bepaalde kenmerken veroordeelt en uitsluit, rust als een zware last op de schouders van mensen in armoede. Ons onderzoek, waarbij we de levensverhalen hoorden van 28 mensen die langdurig in armoede leefden, laat zien dat deze ervaring vernederend en uitsluitend is. Een stigma zaait gevoelens van schaamte, schuld, angst en verdriet, die dagelijks meegedragen worden en chronisch worden. 'Door armoede wil je niet gezien worden. Je verschuilt je achter een masker van schaamte, stress, strijd, onzichtbaarheid, onbegrip van de samenleving en geldzorgen',  aldus een deelnemer uit ons onderzoek. 

Kloventheorie

Deze emoties ontstaan vaak uit het gevoel er niet te mogen zijn, niet ergens bij te horen, maar ook door het gevoel onrechtvaardig te worden behandeld. Monica van Midden, ervaringsdeskundige, verwijst naar de Kloventheorie van Jan Vrancken, die de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving illustreert, vooral als deze kloof al van jongs af aan wordt ervaren. Helaas wordt deze kloof ook gevoeld in de interactie met hulpverlenende instanties. Ondanks goede bedoelingen van professionals voelen mensen zich vaak ongehoord en onbegrepen, waardoor ze het gevoel hebben niet zichzelf te kunnen zijn. Het stigma wordt subtiel ervaren, wat de eerdergenoemde negatieve emoties alleen maar versterkt.

Diepgeworteld

Traumatisering is een diepgeworteld mechanisme dat voor emotionele pijn zorgt bij armoede. In gezinnen waar armoede generatieslang wordt doorgegeven, gaat trauma vaak hand in hand met armoede, variërend van emotionele verwaarlozing tot fysiek geweld. Uit de levensverhaalinterviews blijkt dat de emoties die voortkomen uit dit trauma altijd op de achtergrond aanwezig blijven. Ze kunnen worden opgeroepen en versterkt in contact met hulpverleners, vooral wanneer mensen hun verhaal herhaaldelijk moeten vertellen aan verschillende instanties.

Complexe emoties

Laten we afsluiten met deze belangrijke boodschap: Armoede is meer dan alleen chronische stress. Het gaat gepaard met complexe emoties die onbedoeld kunnen worden opgeroepen in de hulpverlening. Het is tijd om deze emotionele last te erkennen en te begrijpen, zodat we een samenleving kunnen creëren waarin iedereen, ongeacht financiële situatie, zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Praktische tips en meer informatie zijn te vinden in onze infographic.

Over de auteurs:

Margret Franssen, Promovenda, Wageningen Universiteit

Dr. Hilje van der Horst, Universitair Docent, Wageningen Universiteit

Monica van Midden, Ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting

Dr. Jantien van Berkel, Universitair Docent, Universiteit Utrecht en (Gast) Onderzoeker Wageningen Universiteit

 

Meer lezen over dit onderwerp? Hier vindt u een aantal interessante links:

https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-emotionele-armoede-vervelendste-armoede-die-er-bestaat

https://www.movisie.nl/artikel/onderzoek-naar-impact-emoties-armoede

https://www.youtube.com/watch?v=a3Jo1Aci08I&ab_channel=Welzijnszorgvzw

https://www.movisie.nl/publicatie/infographic-emoties-armoede