Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Waardevolle zorg en ondersteuning

In de coronatijd zijn er honderden heel verdrietige verhalen binnengekomen bij LOC. Mensen die 60 jaar getrouwd zijn en elkaar niet meer mochten zien. Omdat de deuren van het verpleeghuis gesloten waren. Kinderen die door die sluiting niet meer de dagelijkse verzorging van hun ouders mochten doen. Zij zagen hoe hun ouder ondanks alle zorg van hulpverleners achteruit ging.

Door Marthijn Laterveerdonderdag 3 september 2020

De verhalen van mensen maakten zichtbaar hoe dominant wetten en systemen zijn geworden in ons land. Bewoners van verpleeghuizen vallen onder de Wet langdurige zorg en thuiswonenden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat zijn gescheiden werelden met andere regelingen. 

Gevolg is dat twee mensen die al heel lang bij elkaar horen elkaar niet meer mochten zien. Terwijl het toch al pijnlijk is als je naaste naar het verpleeghuis moet verhuizen. Want niemand mocht het verpleeghuis in, terwijl er thuis wel bezoek mocht komen. De vele dieptrieste verhalen uit de corona-tijd hebben mij tot denken aangezet. In hoeverre staan mensen centraal bij het organiseren van ondersteuning? Zijn verpleeghuisbewoners ook niet gewoon inwoners van een stad of dorp? 

Kortom: ik denk dat we teveel de systemen en wetten centraal stellen. En te weinig rekening houden met individuele mensen en wat voor hen van waarde is. Mensen moeten zich voegen naar het systeem in plaats van dat het systeem hen helpt om hun leven te kunnen leiden. Op een manier die bij hen past. 

U als raad sociaal domein kunt een belangrijke rol spelen om de ontstane cultuur te veranderen. Door steeds bij de gemeente aan te geven wat het beleid in de praktijk in het leven van mensen betekent. Natuurlijk gaat de gemeente niet over het budget en de regels in de langdurige zorg. Maar ook bewoners van zorginstellingen zijn en blijven inwoners van die gemeente. Ook zij hebben vaak mensen buiten de muren van het verpleeghuis die voor hen van betekenis zijn. En omgekeerd hebben mensen in het dorp een naaste in het verpleeghuis. 

Juist u kunt de aandacht vragen binnen de gemeente voor een andere cultuur. Waardoor we als samenleving mensen weer als mensen gaan zien. Door steeds bij iedere persoon te onderzoeken wat er nodig is om een waardevol leven te leiden. Wie er van betekenis zijn voor deze persoon. Dat kan en moet over de grenzen van wetten heen. Want ons leven is één geheel. We zijn niet gesplitst in een deel langdurige zorg, participatie, wonen, enzovoort. Laten we met elkaar de dialoog aangaan hoe we dat kunnen bereiken. U bent daar een onmisbare schakel in!

Over de auteur: Marthijn Laterveer is coördinator bij LOC Waardevolle zorg. LOC ondersteunt op basis van de visie waardevolle zorg 1.000 aangesloten cliëntenraden. En zet vernieuwingsbewegingen op in de zorg.