Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Basisvaardigheden in een toegankelijke samenleving

Je bent nog geen 7 maanden oud, kleine Boas, en tijdens een kennismakingsgesprek op de kinderopvang gaat het nu al over de leerdoelen die komen gaan. Je gaat later lezen, schrijven en rekenen. Het liefst in minimaal 2 verschillende talen én op de computer. En dat allemaal zodat je later een gezond leven kan leiden in onze maatschappij.

 

Door Jolinde Dermauxvrijdag 20 oktober 2023

Mijn zoontje groeit op in een kansrijke omgeving waarin zijn basisvaardigheden goed kunnen ontwikkelen. Maar meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Volgens de laatste beschikbare onderzoeken zijn zo'n 4,5 miljoen volwassen Nederlanders onvoldoende in staat om digitale overheidsinformatie en online dienstverlening te gebruiken. Daarbij hebben nog eens 2,6 miljoen mensen in Nederland moeite met lezen, schrijven of rekenen. Het niveau van basisvaardigheden draagt bij aan een sociale kloof, tussen mensen die wel en niet mee kunnen doen. Door hoe we communiceren en digitaliseren.  Door eisen te stellen aan het niveau van lezen, schrijven en rekenen sluiten we onbedoeld een grote groep mensen uit. Een groep mensen met andere kwaliteiten dan rekenen of lezen. Maar mensen zijn veel meer dan hun taalniveau.

Mooie initiatieven 

In Nederland zijn er gelukkig mooie initiatieven, waarbij basisvaardigheden er minder toe doen. Zoals bij Faircasso, een incassobureau dat de mens centraal stelt. Zodat jij niet nog verder in de problemen komt als je schulden hebt. Er wordt gekeken naar de mens die voor je staat en wat die kan. Met aandacht wordt samen een plan opgesteld. In een ander initiatief, Gebruiker Centraal, wordt de overheid gestimuleerd om op een meer duidelijke manier te communiceren. Zodat meer mensen gebruik willen en kunnen maken van de diensten die voor hen bedoeld zijn. Onze samenleving bestaat tenslotte dankzij de mensen die erin leven.

Symposium 

Dit soort goede initiatieven hebben een grote rol op het symposium ‘Basisvaardigheden in een toegankelijke samenleving’ op 2 november in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Dit symposium wordt georganiseerd door het Expertisepunt Basisvaardigheden, met Movisie en Stichting lezen en schrijven als samenwerkingspartners. Met elkaar, bewoners, vrijwilligers, taaldocenten, sociaal professionals en overheid geven we antwoord op de vraag: hoe werken we aan een toegankelijke samenleving – ook voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden – zodat iedereen sociaal, financieel en mentaal fit kan zijn? Zodat niet alleen kleine Boas in de toekomst als volwassene een plek heeft in onze maatschappij, maar álle mensen in Nederland. Als onderdeel van een samenleving waarin iedereen zijn talenten kan inzetten en ontwikkelen. Of dat nou gaat om taal, zorg, leiderschap, kunst, sport of rekenen.

 

Meld je hier aan als je bij het symposium wilt zijn!

Over de auteur: Jolinde Dermaux is werkzaam voor Movisie op het terrein van zeggenschap en burgerbetrokkenheid