Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Hoe informele zorgorganisaties heel goed naast elkaar kunnen ondersteunen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. Want is het in bepaalde gevallen niet veel prettiger als er een vrijwilliger over de vloer komt die meedenkt. Die echt naast je gaat staan en als een soort vriendin, zus of maatje ondersteunt? 

Door Linda Ottermanmaandag 15 maart 2021

Samen Oplopen heeft inmiddels 10 jaar ervaring en draagt een methodiek over waarin organisaties zelf gezinnen gaan ondersteunen met een gezinsvrijwilliger én een professionele hulpverlener, die sámen oplopen met deze gezinnen en hen ondersteunen in de volle breedte van het leven. We worden in steeds meer gemeentes actief, maar dit gaat ons eigenlijk nog niet snel genoeg. We zien dat gemeentes nog onvoldoende kijken welke behoeftes en vragen van inwoners ze kunnen beantwoorden met informele zorg. Te snel wordt de eerste of tweedelijns zorg ingeschakeld. Of wordt er gedacht dat er al voldoende informele zorgorganisaties actief zijn in de gemeente. Zoals Buurtgezinnen of Steunouder. Buurtgezinnen en Steunouder zorgen dat een kind mag mee draaien in een ander gezin. Terwijl Samen Oplopen zorgt dat de problemen ín het gezin afnemen. Informele zorgorganisaties vullen elkaar dus aan en bedienen een andere ondersteuningsbehoefte van gezinnen. 

Het is heel gebruikelijk dat (dure) zorg wordt uitgevoerd door meer organisaties in een gemeente, omdat zij elkaar aanvullen. Waarom niet net zo geredeneerd voor de meest laagdrempelige en goedkope vorm van zorg die je kunt bedenken: de zorg van inwoners voor inwoners? Zet de informele steun voor gezinnen breed op. Dat is veel fijner voor gezinnen en besparend voor de zorg.

Als adviesraad sociaal domein kunt u hierover vragen stellen aan uw gemeente. Want juist nu, als gemeentes zorg willen afschalen, is het zo wenselijk om de mogelijkheden van informele zorg te bekijken. En te zien dat organisaties als Steunouder, Buurtgezinnen, Homestart, Meeleefgezin en Samen Oplopen heel goed samen kunnen werken. 

Impactmeting

In de methodiek van Samen Oplopen zit besloten dat er bij ieder gezin dat ondersteund wordt een impactmeting wordt gedaan. Bij aanmelding, na één jaar en na 2 jaar meten we op negen levensgebieden hoe het met ze gaat. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, sociaal netwerk en psychisch welbevinden. En we zien dat gezinnen op ieder levensgebied verbeteren. De grootste verbetering zien we als het gaat om psychisch welbevinden en financiën. En we zien ook dat als het beter gaat op die gebieden, dat het vanzelf ook beter gaat in het gezin en in het opvoeden. De ouders komen uit de armoede, zijn beter uitgerust, minder verdrietig, bang en boos. Ze vinden (vrijwilligers)werk en houden hun administratie beter bij. Kortom: door deze informele zorg maken we echt impact voor deze gezinnen. 

Win-win

Niet alleen voor de gezinnen en voor de gemeente is er winst. Ook van de vrijwilligers die betrokken zijn horen we mooie verhalen. Ze maken kennis met problemen die ze zelf niet kennen en leren hiervan. En er worden vriendschappen gesloten. In bijna alle gevallen blijft het contact tussen vrijwilliger en gezin bestaan ook na de komst van Samen Oplopen. We slaan een brug tussen inwoners en maken kostenbesparing voor de gemeente mogelijk. De moeite waard om verder te praten toch? 

Over de auteur: Linda Otterman is initiatiefnemer Samen Oplopen.