Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Dit kan de Adviesraad doen met signalen van eenzaamheid

Eenzaamheid leeft onder lokale adviesraden. Veel gestelde vragen zijn: wat kunnen wij als adviesraad doen met signalen van eenzaamheid uit onze achterban? Hoe kunnen wij adviseren en helpen bij de aanpak? Graag doe ik daarvoor een aantal suggesties, gebaseerd op mijn ervaring met de lokale aanpak van eenzaamheid.

Door Hugo van den Belddinsdag 8 december 2020

Veel signaleerders

Het vinden van mensen met eenzaamheidsgevoelens (het ‘signaleren’) hoort als één van de zes bouwstenen bij een effectieve lokale aanpak van eenzaamheid. Elke burger kan eenzaamheid bij anderen signaleren. Daarnaast zijn er in elke gemeente tientallen groepen mensen die -heel specifiek- vanuit hun rol of functie eenzaamheid kunnen signaleren: van de sociaal werker tot de wijkagent en van supermarktmedewerker tot studiebegeleider en thuiszorgmedewerker. Al deze mensen hebben bovengemiddeld vaak of intensief contact met inwoners. Dit biedt hen de gelegenheid signaleren van eenzaamheid op te pakken.

Mobiliseren is nodig

Inwoners en de andere signaleerders moeten gemobiliseerd en ondersteund worden om signalen op te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door een publiekscampagne, trainingen, workshops en/of het gebruik laten maken van de signaleringskaartOpen dit document met ReadSpeaker docReader. Ook moet iedereen weten waar zij zelf met hun signalen terecht kunnen. Dat kan goed bij een signaalpunt, het Wmo-loket of het sociaal werk. Elke gemeente kan hier eigen keuzes in maken en gebruik maken van de Handreiking signaleren van eenzaamheid.

Ondersteun de gemeente

De aanpak van eenzaamheid vraagt een duurzame inzet van veel partijen op lokaal niveau. Daar kan de gemeente een centrale rol bij vervullen. Mijn advies aan de adviesraden is daarom vooral om deze inzet tot stand te brengen of te steunen. En als het gaat om het signaleren: spoor de gemeente aan de inwoners te bereiken, zorg voor trainingsaanbod en zorg voor een sluitend en actief signaleringsnetwerk. Adviesraden kunnen ook deelnemen aan een lokale coalitie rond eenzaamheid en/of werkgroepen.

Bied toegang tot netwerk

Adviesraden sociaal domein hebben vaak goed contact met kwetsbare doelgroepen, zoals mantelzorgers of dak- en thuislozen. Dit zijn mensen met een hoger risico op eenzaamheid. Adviesraden kunnen daarom aanbieden om, waar nodig en gepast, de gemeente en andere partijen toegang te verlenen tot hun netwerk met de nodig ervaringskennis en -deskundigheid. Daarmee kunnen hulpverlenende organisaties nog beter inzicht krijgen in lokale behoeften en vindplaatsen. Waarmee het beter mogelijk is om eenzaamheid bij deze risicogroepen te signaleren en op te volgen.

Ziet u nog andere manieren om als Adviesraad Sociaal Domein te zorgen dat mensen met eenzaamheidsgevoelens gesignaleerd worden?

Over de auteur: Hugo van den Beld is Initiatiefnemer van Aanpakeenzaamheid.nl. Op dat platform ontsluit hij alle kennis, inzichten en instrumenten om te helpen de trend van eenzaamheid te keren.