Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Tijd voor versterken en veranderen

Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar om kinderarmoede terug te dringen

De Alliantie Kinderarmoede bestaat twee jaar. Een jubileum dat we vierden met een dubbel gevoel, omdat de urgentie van ons bestaan nog steeds hoog is. Deze tijd is extra moeilijk voor gezinnen die in armoede leven en de inzet van onze inmiddels 275 alliantiepartners is groter dan ooit. De nadruk in de toekomst ligt dan ook, nog meer dan al het geval was, op actie. 

Door Anne Hoogenboom en Hans Christiaansemaandag 7 juni 2021

Deelname aan de Alliantie Kinderarmoede is niet vrijblijvend. Alle partners hebben vanuit hun eigen expertise de intentie om met elkaar van 1 + 1= 3 te maken en te komen tot een Nederland zonder kinderarmoede. De Publieksacademies met inzet van lokale partners zijn hier een mooi voorbeeld van.

Veranderen in drie fasen

Voor onze activiteiten geldt de verandertheorieOpen dit document met ReadSpeaker docReader als gemeenschappelijke basis. Deze kent drie naast elkaar bestaande fasen:

 • Korte termijn: persoonlijke situatie verzachten. 
  Lokale samenwerking, elk kind kan meedoen, 100% toegang tot voorzieningen 
 • Middellange termijn: positie versterken.
  Nieuw perspectief bieden, kapitaal vergroten, utiliseren van professionals, inzetten effectieve interventies.
 • Lange termijn: (on)geschreven regels veranderen.
  Systeem vóór gezinnen in armoede, nieuwe keuzes beleidsmakers en bestuurders.

Tien opgaven 

Plannen en ideeën van beleidsmakers zouden gestoeld moeten zijn op de kennis en verhalen van mensen die weten hoe het is om te leven in armoede en de beeldvorming door de media kan anders. Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar om kinderarmoede terug te dringen. Een van de tien opgaven op basis waarvan we samenwerken in kleine, actiegerichte coalities. 

 1. Meedoen, 100% bereik gezinnen in armoede met materiële steun  
 2. Een fijn thuis 
 3. Een gezonde dag 
 4. Kansrijk opgroeien/ het gezin versterken 
 5. Extra ontwikkelkansen bieden 
 6. Leren omgaan met geld 
 7. Ervaringskennis als kennisbron  
 8. Stress reduceren door schulden hanteerbaar te maken  
 9. Opgroeien in een kindvriendelijke omgeving 
 10. Signaleren en ondersteunen als werkgever 

Volgende stap voor gemeenten

Waar veel partijen zich richten op verzachten, de korte termijn, is het broodnodig ons daarnaast te focussen op de middelkorte en langere termijn. Ook gemeenten zouden zich naast het investeren in voorzieningen, denk aan kindpakketten, moeten richten op die middelkorte en langere termijn. Zij kunnen hierin juist een belangrijke rol vervullen. Bijvoorbeeld door beleidsdoelen en samenwerkingspartners rondom armoede en gelijke kansen met elkaar in verbinding te brengen. Richt je als gemeente niet alleen op verzachten, maar ook op versterken en veranderen.

Versterken en veranderen. Hoe dan?

Bij de alliantie zitten partijen met kennis over bijvoorbeeld effectieve interventies als het gaat om handvatten ontwikkelen voor professionals (Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool), kansengelijkheid (Samenwerking Alliantie Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs) of stress-sensitief werken, (NCJ). Maak gebruik van die alliantiekennis en zet structureel ervaringsdeskundigen in bij beleid, niet eenmalig. Met andere woorden, vraag raad, of beter nog: word partner van de alliantie en werk domeinoverstijgend samen om kinderarmoede Nederland uit te helpen. 

Over de auteurs: Anne Hoogenboom is projectleider Alliantie Kinderarmoede en Hans Christiaanse is initiatiefnemer Alliantie Kinderarmoede.

 

Meer weten?

Neem contact op met: info@alliantiekinderarmoede.nl
Word partner van de Alliantie Kinderarmoede
Meld je aan voor een Publieksacademie Kinderarmoede 
Bekijk de vlog ‘verborgen rijkdom’