Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Durf te investeren in tijd

Als salesconsultant heb ik veel geleerd over het betrekken van mensen. In dit geval ging het over het betrekken van de juiste klanten, om zodoende hun waarde te maximaliseren. Adviesraden zijn vrijwilligers die vanuit inwonersperspectief adviseren en dus is het voor hen belangrijk om inwoners te betrekken. Graag pas ik mijn kennis uit de commerciële sector toe in een advies aan u over het betrekken en enthousiasmeren van de juiste mix aan inwoners. Om zo bij te dragen aan de inhoudelijke beeldvorming en een draagvlak voor lokale vraagstukken.

Door Frans van Rheenendonderdag 5 december 2019

Met een juiste mix van burgers voorkomt u een eenzijdige en oppervlakkige dialoog. U komt aan de juiste mix van potentiële deelnemers door ervoor te zorgen dat zij uit zichzelf willen komen. Dat begint met het maken van een profiel voor uw gewenste deelnemer(s). Verplaats uzelf in gedachten naar het event waarop u de gewenste burgers wilt laten participeren. Wie lopen er rond, welke meningen, kennis en ervaringen worden ingebracht? Maak profielen op grond van die verschillende inbreng en kenmerken en denk logisch na waar u de mensen met deze profielen kunt vinden, online en offline.

Als u weet waar u uw gewenste doelgroep kunt vinden, ga er dan op uit om met ze in gesprek te gaan. Vind de burgers uit een wijk waar een ingrijpende herontwikkeling gaat plaatsvinden bijvoorbeeld op zaterdag in het lokale winkelcentrum. Spreek ze aan vanuit de rol die ze hebben als bewuste of bezorgde bewoner van die wijk.

Zoek ook die burgers waarvan u de meeste weerstand verwacht en laat hen zo snel mogelijk participeren. Hoe eerder u alle meningen serieus neemt, des te groter is de kans dat de burgers constructief zullen bijdragen en des te meer tijd u heeft om de verschillende verwachtingen te managen in een open en transparante dialoog.

Burgers snappen dat besluiten genomen moeten worden. Ze wensen hierbij dat ze op tijd worden betrokken en ze willen dat hun mening serieus wordt gehoord. Het idee dat alles al besloten is, moet ontkracht worden door duidelijke communicatie en betrokkenheid.

Wenst u een breder draagvlak in aantallen, vraag dan aan de al aangemelde eventdeelnemers of zij een introducee mee kunnen nemen. Ziet u een twijfelaar die u graag ziet participeren, ga dan op zoek naar hun achterliggende behoefte over het participatie-onderwerp. Stel ze een eenvoudige persoonlijke vraag waarom het onderwerp hun raakt. Daarmee verbinden ze zich met het onderwerp en ontstaat er ruimte voor u om door te vragen. Ga op zoek naar een achterliggende behoefte en het (persoonlijke) belang van het onderwerp om vervolgens ook te vragen naar hun verwachtingen hoe de gemeente en de burgers daar samen oplossingen voor kunnen bedenken en realiseren. Als u weet wat de ander verwacht, bent u in staat om die verwachtingen te managen en merkt u dat men meer en meer geïnteresseerd raakt om deel te nemen.

De juiste mix van deelnemers aan tafel krijgen, kost tijd. Durf te investeren in die tijd.

Over de auteur: Frans van Rheenen is founding partner bij Facilitating Company en adviseur met veel kennis en ervaring op het gebied van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid.
Frans.vanrheenen@facilitatingcompany.nl

Eerder scheef Frans de blog: 'Begrijpen, voor begrepen willen worden'