Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Blogs

Via onze blogs delen auteurs (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De Koepel stelt zich onafhankelijk op, we gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. 

 De eerste 1000 dagen en het belang van een sterke pedagogische basis Pedagogische basis
Gerda Groen

De eerste 1000 dagen en het belang van een sterke pedagogische basis

Decentralisatie van 2015 verworden tot Postcodeloterij Armoede|Wmo
Maureen van der Pligt

Decentralisatie van 2015 verworden tot Postcodeloterij

Probleemkinderen bestaan niet Jeugdhulp|Jeugdwet
Freke Evers

Probleemkinderen bestaan niet

Aandacht voor zingeving, daar zouden meer gemeenten aan moeten doen Mentale gezondheid|Positieve gezondheid
Veronique Vaarten

Aandacht voor zingeving, daar zouden meer gemeenten aan moeten doen

‘Niks menselijks is ons vreemd’ en toch… Mentale gezondheid|Niet aangeboren hersenletsel (NAH)|Verslaving
Maud Douven

‘Niks menselijks is ons vreemd’ en toch…

Gelijke kansen op gezondheid: durf het verschil te maken Kansenongelijkheid|Zorg & welzijn
Tom Moons

Gelijke kansen op gezondheid: durf het verschil te maken

Domeinoverstijgend samenwerken Domeinoverstijgend werken
Roeli Mossel

Domeinoverstijgend samenwerken

Belang economische zelfstandigheid  bij escape huiselijk geweld vaak onderbelicht Huiselijk en seksueel geweld
Monique Beute

Belang economische zelfstandigheid bij escape huiselijk geweld vaak onderbelicht

Samen is moeilijker dan het lijkt Domeinoverstijgend werken
Duco Bannink

Samen is moeilijker dan het lijkt

Aanpak discriminatie: focus niet op meldcijfers maar op preventie Discriminatie
Hanneke Felten

Aanpak discriminatie: focus niet op meldcijfers maar op preventie

Kinderen meer naar buiten...hoe dan?! Bewegen|Jeugdhulp
Vasanthi Iyer

Kinderen meer naar buiten...hoe dan?!

Hoe maak je dementiezorg in jouw gemeente écht inclusief? Dementie|Migranten
Tara Koenders

Hoe maak je dementiezorg in jouw gemeente écht inclusief?

It takes a village to raise a child Pedagogische basis|Vrijwilligerswerk
Gerda Groen

It takes a village to raise a child

Co-creatie helpend bij aanpak eenzaamheid onder oudere migranten Eenzaamheid|Migranten|Ouderen
Nina Conkova

Co-creatie helpend bij aanpak eenzaamheid onder oudere migranten

 Is Urk net als IJsland? Bewegen|Jeugdhulp|Verslaving
Jeroen de Greeff en Marjolein Rottiné

Is Urk net als IJsland?

Gezond en gelukkig opgroeien begint bij de omgeving Jeugdhulp|Mentale gezondheid|Verslaving
Jeroen de Greeff

Gezond en gelukkig opgroeien begint bij de omgeving

Het hele systeem in één kamer Domeinoverstijgend werken|Integraal werken
Door Pien van der Sanden

Het hele systeem in één kamer

Een kwestie van het hart Wmo
Jan Veldhuizen

Een kwestie van het hart

Toegankelijkere mondzorg via een opleidingskliniek in een lage SES wijk Armoede|Domeinoverstijgend werken|Toegankelijkheid
Debra Trampe, Renee Jenniskens

Toegankelijkere mondzorg via een opleidingskliniek in een lage SES wijk

Vroeg starten met inburgering vraagt om extra inspanningen Inburgering
Roxy Damen

Vroeg starten met inburgering vraagt om extra inspanningen

Behoefte aan kaders bij duale inburgeringstrajecten Inburgering
Roxy Damen

Behoefte aan kaders bij duale inburgeringstrajecten

Onzichtbare mantelzorgers verdienen ook steun Mantelzorg|Mentale gezondheid|Stigmatisering
Els Bransen

Onzichtbare mantelzorgers verdienen ook steun

Sociale veiligheid: een kwestie van samen spekkoek maken Sociale veiligheid
Saskia Daru

Sociale veiligheid: een kwestie van samen spekkoek maken

Intergenerationeel wonen, een verrijking voor jong en oud Eigen regie
Yvonne Witter, foto: Ronald van Dam

Intergenerationeel wonen, een verrijking voor jong en oud

Ontschotten in de zorg en het sociaal domein Integraal werken|Zorg & welzijn
Renske Kroeze

Ontschotten in de zorg en het sociaal domein

Onderpresteren door geloof in stigma’s Discriminatie|Stigmatisering
Job Velseboer

Onderpresteren door geloof in stigma’s

De hospita als vangnet bij acute woningnood Dak en thuisloosheid
Cora Hendriks

De hospita als vangnet bij acute woningnood

Een rondje door je eigen (woon)toekomst Ouderen
Yvonne Witter

Een rondje door je eigen (woon)toekomst

Voorkom achterstelling, verruim je blik Discriminatie|Stigmatisering
Heleen Schols

Voorkom achterstelling, verruim je blik

Samen Oplopen: een effectieve interventie Jeugdhulp|Vrijwilligerswerk
Linda Otterman

Samen Oplopen: een effectieve interventie

De olifant en de professional Huiselijk en seksueel geweld|Jeugdhulp
Saskia Daru

De olifant en de professional

Waar sociale toegankelijkheid begint Stigmatisering|Toegankelijkheid
Ali Kösedag

Waar sociale toegankelijkheid begint

Integrale aanpak thema's mantelzorg
Wieke Hengeveld

Integrale aanpak thema's mantelzorg

De sociale basis is niet onuitputtelijk, de mantelzorger evenmin Mantelzorg|Vrijwilligerswerk
Wieke Hengeveld

De sociale basis is niet onuitputtelijk, de mantelzorger evenmin

Buurtbanen in Amsterdam Bestaanszekerheid|Ervaringsdeskundigheid
Frans Vlietman

Buurtbanen in Amsterdam

Ervaring als de basis van ons werk Advies- en cliëntenraden|Jeugdwet|Wmo
Karin Sok

Ervaring als de basis van ons werk

Basisvaardigheden in een toegankelijke samenleving Basisvaardigheden|Toegankelijkheid|Uitsluiting
Jolinde Dermaux

Basisvaardigheden in een toegankelijke samenleving

Mentorschap: een wettelijke rol vanuit het hárt Eigen regie|Vrijwilligerswerk
Laura Seegers

Mentorschap: een wettelijke rol vanuit het hárt

De emoties achter het masker van armoede Armoede|Stigmatisering|Uitsluiting
Marget Franssen i.s.m. collega's

De emoties achter het masker van armoede

Effectieve werving voor maatschappelijke projecten Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Debra Tampe en Janneke Lakerveld

Effectieve werving voor maatschappelijke projecten

Bewezen nut regionale Overlegtafel Domeinoverstijgend werken|Mentale gezondheid
Martijn Mahler en Daphne van Eden

Bewezen nut regionale Overlegtafel

Voor gebruikers, door gebruikers. Basisvaardigheden|Digitale samenleving|Toegankelijkheid
Joost Mangnus

Voor gebruikers, door gebruikers.

De ene ervaringsdeskundige is de andere niet Toegankelijkheid
Joyce van der Klauw

De ene ervaringsdeskundige is de andere niet

Zwemles: een beetje druk zetten? Pedagogische basis
Katy Hofstede

Zwemles: een beetje druk zetten?

Taalstrijd maakt bewust van belang van duidelijke communicatie Toegankelijkheid
Joost Mangnus

Taalstrijd maakt bewust van belang van duidelijke communicatie

Zingeving: een taak van de gemeente? (2) Mentale gezondheid|Positieve gezondheid
Anja Visser

Zingeving: een taak van de gemeente? (2)

Zingeving: luxe of noodzaak? (1) Mentale gezondheid|Positieve gezondheid
Anja Visser

Zingeving: luxe of noodzaak? (1)

Beter zicht op dakloosheid door een nieuwe definitie en telmethode Dak en thuisloosheid
Willem van Sermondt en Dorieke Wewerinke

Beter zicht op dakloosheid door een nieuwe definitie en telmethode

Inzet informele hulpverlening kan krachtig antwoord zijn op psychische problemen jeugd Jeugdhulp|Vrijwilligerswerk
Jerzy Soetekouw

Inzet informele hulpverlening kan krachtig antwoord zijn op psychische problemen jeugd

Het ideale slachtoffer bestaat niet Huiselijk en seksueel geweld
Saskia Daru

Het ideale slachtoffer bestaat niet

Zorgzame gemeenschappen zijn een voorwaarde voor een houdbare samenleving Inwonersinitiatieven|Wijken en buurten
Jan Smelik

Zorgzame gemeenschappen zijn een voorwaarde voor een houdbare samenleving

'Lieve volwassene, ik gedij niet in deze samenleving' Pedagogische basis
Katy Hofstede

'Lieve volwassene, ik gedij niet in deze samenleving'

Het VN-verdrag Handicap geldt voor iedereen Toegankelijkheid
Marianne Vorthoren

Het VN-verdrag Handicap geldt voor iedereen

Sociale kamerverhuur zonder fratsen Dak en thuisloosheid
Cora Hendriks

Sociale kamerverhuur zonder fratsen

Mensbeelden, wat kun je ermee? Vijf tips voor beleidsmakers Discriminatie|Stigmatisering
Wieke Blijleven en Roel Willems

Mensbeelden, wat kun je ermee? Vijf tips voor beleidsmakers

Het belang van zinvolle daginvulling  voor mensen met (beginnende) dementie Dementie
Lars Ramaker

Het belang van zinvolle daginvulling voor mensen met (beginnende) dementie

Wie is er dakloos? Dak en thuisloosheid
Niki Schipper

Wie is er dakloos?

Waarom keert 'ons soort mensen' zich af van de samenleving? Mentale gezondheid|Uitsluiting
Martijn Kole

Waarom keert 'ons soort mensen' zich af van de samenleving?

Mensbeelden, waarom zijn ze belangrijk voor beleid? Discriminatie|Stigmatisering
Roel Willems en Wieke Blijleven

Mensbeelden, waarom zijn ze belangrijk voor beleid?

Vereenvoudig de schuldhulpverlening met één Schuldenwet Schulden|Wet schuldhulpverlening
Martijn Schut

Vereenvoudig de schuldhulpverlening met één Schuldenwet

Samen sterker Advies- en cliëntenraden
Frederique Westenberg

Samen sterker

Cliëntondersteuning: een wettelijke recht Cliëntondersteuning
Trudy Roffel

Cliëntondersteuning: een wettelijke recht

Gezondheidsverschillen kleiner door sport voor álle kinderen Bewegen|Kansenongelijkheid|Pedagogische basis
Willem de Boer

Gezondheidsverschillen kleiner door sport voor álle kinderen

De kracht van kleine wij's Wijken en buurten
Judith Jansen en Radboud Engbersen

De kracht van kleine wij's

Helpen. Maar hoe? Diversiteit|Toegankelijkheid
Xan Koster

Helpen. Maar hoe?

Perspectief Regenboograad van waarde voor gemeentes Diversiteit|Stigmatisering
Roy Vranken

Perspectief Regenboograad van waarde voor gemeentes

Veranker kinderwerk in de pedagogische basis Pedagogische basis|Wijken en buurten
Mike Loef

Veranker kinderwerk in de pedagogische basis

Lokaal woonwagenbeleid begint bij gedegen expertise Stigmatisering|Wijken en buurten
Dominic Teodorescu

Lokaal woonwagenbeleid begint bij gedegen expertise

Sport en bewegen als lichtpuntje bij jeugd in armoede Armoede|Bewegen
Jamilla Vervoort

Sport en bewegen als lichtpuntje bij jeugd in armoede

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om brede preventieve aanpak Digitale samenleving|Ouderen
Hans Wesselink

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om brede preventieve aanpak

Ontspoorde mantelzorg: een draak van een deugd Huiselijk en seksueel geweld|Mantelzorg
Corina van Harn

Ontspoorde mantelzorg: een draak van een deugd

Burgerberaden: wat moet je ermee? Participatieve democratie
Amy Eaglestone

Burgerberaden: wat moet je ermee?

Eenzaamheid Boven Water Eenzaamheid|Ouderen
Maryse den Hollander

Eenzaamheid Boven Water

Rauwe werkelijkheid en SUN-noodhulpbureaus Advies- en cliëntenraden|Armoede
Nathalie Boerebach

Rauwe werkelijkheid en SUN-noodhulpbureaus

Zorgen voor zelfstandigheid door Kamers met Aandacht Dak en thuisloosheid|Jeugdhulp
Bianca van der Neut

Zorgen voor zelfstandigheid door Kamers met Aandacht

Hoe een rolstoelbakfiets bijdraagt aan een volwaardig gezinsleven Toegang|Wmo
Carien van Hooff

Hoe een rolstoelbakfiets bijdraagt aan een volwaardig gezinsleven

Burgers en de Wet zorg en dwang Wet zorg en dwang
Jeroen Schumacher

Burgers en de Wet zorg en dwang

In beweging tegen mensenhandel Mensenhandel
Karin Kloosterboer

In beweging tegen mensenhandel

Thuiswonende ouderen Mantelzorg|Ouderen
Truus de Witte

Thuiswonende ouderen

Samen werken aan de sociale gezondheid van jongeren Eenzaamheid|Jeugdhulp|Positieve gezondheid
Maaike Verhagen

Samen werken aan de sociale gezondheid van jongeren

Help me mijn medewerkers helpen Integraal werken|Vrijwilligerswerk
Marianne Steenmetz

Help me mijn medewerkers helpen

#Schuldenzonderkosten Bestaanszekerheid|Schulden
Jos Versteeg

#Schuldenzonderkosten

Een familiegroepsplan via een Eigen Kracht-conferentie (2) Cliëntondersteuning|Eigen regie
Hedda van Lieshout

Een familiegroepsplan via een Eigen Kracht-conferentie (2)

Bibliotheken in de digitale samenleving Basisvaardigheden|Laaggeletterdheid
Juia Ketel

Bibliotheken in de digitale samenleving

Eigen Kracht-conferenties (1) Cliëntondersteuning|Eigen regie
Hedda van Lieshout

Eigen Kracht-conferenties (1)

Inclusief werkgeverschap als norm Beschut en beschermd werk|Diversiteit
Linda Bakker

Inclusief werkgeverschap als norm

Pleidooi voor ervaringskennis bij inclusiebeleid Diversiteit|Uitsluiting
Lotte Thissen

Pleidooi voor ervaringskennis bij inclusiebeleid

Op een lege maag kun je niet leren Armoede|Jeugdhulp
Rita Hogerhuis

Op een lege maag kun je niet leren

De betekenis van sociale zekerheid Bestaanszekerheid|Inkomensondersteuning
Thijs Lindner, Willem de Koster en Jeroen van der Waal

De betekenis van sociale zekerheid

Het effect van armoede op de ontwikkeling van het kinderbrein Armoede|Jeugdhulp
Mirre Stallen

Het effect van armoede op de ontwikkeling van het kinderbrein

Samenlevingsopbouw anno 2022: afscheid van verkramptheden Diversiteit|Wijken en buurten
Radboud Engbersen

Samenlevingsopbouw anno 2022: afscheid van verkramptheden

Meer overzicht en inzicht nodig in armoedehulp Veenkoloniën Armoede|Domeinoverstijgend werken
Erik Merx en Sander van Lanen

Meer overzicht en inzicht nodig in armoedehulp Veenkoloniën

Voorkomen is beter dan genezen, óók bij kinderarmoede Armoede|Jeugdhulp
Petra Kletter

Voorkomen is beter dan genezen, óók bij kinderarmoede

Kunnen adviesraden beleid co-creëren? Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Prof. dr. Jean Pierre Wilken

Kunnen adviesraden beleid co-creëren?

Met meer zorg los je sommige problemen echt niet op Regionale samenwerking|Schulden
Peter Kakebeeke

Met meer zorg los je sommige problemen echt niet op

Een eerlijke kans op gezond leven – deel 2 Domeinoverstijgend werken|Bewegen
Aletta Winsemius & Erik Dannenberg

Een eerlijke kans op gezond leven – deel 2

Prioritijden Huiselijk en seksueel geweld|Ouderen
Timo Klein Kranenbarg

Prioritijden

Het belang van zelf-regie initiatieven Ervaringsdeskundigheid|Mentale gezondheid
Dirk den Hollander

Het belang van zelf-regie initiatieven

Een eerlijke kans op gezond leven – deel 1 Bewegen|Regionale samenwerking
Aletta Winsemius & Erik Danneberg

Een eerlijke kans op gezond leven – deel 1

Dilemma’s in het sociaal domein en de visie van uw gemeente
Mirjam de Klerk en Patricia van Echtelt

Dilemma’s in het sociaal domein en de visie van uw gemeente

Wederkerigheid organiseren Asielzoekers|Inburgering|Vluchtelingen
Lou Repetur

Wederkerigheid organiseren

Bijverdienen in de bijstand als blijk van waardering  Armoede|Inkomensondersteuning
Judith Elshout

Bijverdienen in de bijstand als blijk van waardering

Op naar meer zorgzame gemeenschappen Eenzaamheid|Mantelzorg|Vrijwilligerswerk
Yvonne Witter

Op naar meer zorgzame gemeenschappen

Niet hoog-opgeleid, niet zelfredzaam, niet gezond? Bestaanszekerheid|Zelfredzaamheid|Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Almar Kok

Niet hoog-opgeleid, niet zelfredzaam, niet gezond?

De Dialoograad als bewaker van het cliëntenperspectief Cliëntondersteuning|Toegankelijkheid
Sanne Hekman

De Dialoograad als bewaker van het cliëntenperspectief

Succes nieuwe inburgering nog geen gelopen race Inburgering|Migranten|Zelfredzaamheid
Arend Odé

Succes nieuwe inburgering nog geen gelopen race

First place, then train Inkomensondersteuning|Kansenongelijkheid|Zelfredzaamheid
Diane Roeg

First place, then train

De participatiesamenleving gaat voort met 'uitdaagrecht' Cliëntenparticipatie
Ali Karatas

De participatiesamenleving gaat voort met 'uitdaagrecht'

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: kansen en mogelijkheden voor adviesraden Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Bert Holman

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: kansen en mogelijkheden voor adviesraden

Cliëntondersteuner Lennart: “Ik vraag vooral: wat zou je graag willen?” Cliëntondersteuning|Ervaringsdeskundigheid
Lennart Boot

Cliëntondersteuner Lennart: “Ik vraag vooral: wat zou je graag willen?”

Cliëntondersteuner Petra: "Niet alleen cliënt, ook mantelzorger heeft ondersteuning nodig" Cliëntondersteuning|Zorg & welzijn
Petra Droste

Cliëntondersteuner Petra: "Niet alleen cliënt, ook mantelzorger heeft ondersteuning nodig"

Bijverdienpremie een waardevol extraatje voor velen Inkomensondersteuning|Werk
Sandra Bos

Bijverdienpremie een waardevol extraatje voor velen

Opgaven voor een beter werkende Participatiewet Participatiewet
Patricia van Echtelt

Opgaven voor een beter werkende Participatiewet

Leiden en verleiden
Karin Sok & Lieke Salomé

Leiden en verleiden

Zie je mij? Armoede|Zorg & welzijn
Kim Houben

Zie je mij?

Vrijwilligersorganisaties als partner van de gemeente om maatschappelijke opgave op te pakken Integraal werken|Regionale samenwerking
Huub Peters

Vrijwilligersorganisaties als partner van de gemeente om maatschappelijke opgave op te pakken

Het begint bij een slechte start in je leven Jeugdhulp|Wijken en buurten
Lian Smits

Het begint bij een slechte start in je leven

Cliëntondersteuning valt niet onder hulpverlening, maar het is wel dienstverlening met een gouden randje Cliëntondersteuning|Integraal werken
Mirjam Timmermans en Judith Somers

Cliëntondersteuning valt niet onder hulpverlening, maar het is wel dienstverlening met een gouden randje

Voor mensen met een verstandelijke beperking is meedoen niet vanzelfsprekend Participatiewet|Toegang
Mirjam de Klerk en Evelien Eggink

Voor mensen met een verstandelijke beperking is meedoen niet vanzelfsprekend

Meedoen aan sport en bewegen gaat over zoveel meer dan gezondheid Bewegen|Participatiewet
Lilian van den Berg

Meedoen aan sport en bewegen gaat over zoveel meer dan gezondheid

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik Domeinoverstijgend werken|Sociale veiligheid
Nelleke Westerveld

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik

Eenzaamheid onder ouderen Cliëntondersteuning|Wmo
Sacha van Andel

Eenzaamheid onder ouderen

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid? Eenzaamheid|Ouderen
Jolinde Dermaux

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid?

Een eigen huis, een plek onder de zon voor ex-gevangenen Integraal werken|Vrijwilligerswerk
Gerie-Anne van den Brink

Een eigen huis, een plek onder de zon voor ex-gevangenen

Leefbaarheid vergroten in buurten en tuinen Leefbaarheid|Wijken en buurten
Meike Bokhorst

Leefbaarheid vergroten in buurten en tuinen

In gesprek over het levenseinde Mantelzorg|Zorg & welzijn
Ilse Zwart-Olde

In gesprek over het levenseinde

Adviseren binnen regionale samenwerkingsverbanden: bezint eer ge begint Advies- en cliëntenraden|Regionale samenwerking
Petra van der Horst

Adviseren binnen regionale samenwerkingsverbanden: bezint eer ge begint

Maak verschillende ideeën over focus armoedebeleid bespreekbaar Armoede|Bestaanszekerheid
Keimpe Anema

Maak verschillende ideeën over focus armoedebeleid bespreekbaar

Tijd voor versterken en veranderen Armoede|Ervaringsdeskundigheid
Anne Hoogenboom en Hans Christiaanse

Tijd voor versterken en veranderen

Grip op jeugdzorg begint met het lokale gesprek Jeugdhulp
Rutger Hageraats

Grip op jeugdzorg begint met het lokale gesprek

Eenzaamheid onder jongeren Eenzaamheid|Mentale gezondheid
Susan de Vries

Eenzaamheid onder jongeren

Drempels wegnemen Integraal werken|Wmo
Rian van de Schoot

Drempels wegnemen

Mentale gezondheid vraagt om denken buiten de gezondheidszorg Integraal werken|Wmo
Rian van de Schoot

Mentale gezondheid vraagt om denken buiten de gezondheidszorg

Vitamine S Burenhulp|Mentale gezondheid
Linda Bolier, Laura Shields-Zeeman, Els Bransen

Vitamine S

Wederkerigheid in vrijwilligers relaties: Vraag ook eens om een wederdienst! Vrijwilligerswerk
Marjolein Broese van Groenou

Wederkerigheid in vrijwilligers relaties: Vraag ook eens om een wederdienst!

Wie hoort waarbij? Beschermd wonen|Mentale gezondheid
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Wie hoort waarbij?

Voorkomen dat uw adviesraad door de gemeente als excuus wordt gebruikt? Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Dirk Postma

Voorkomen dat uw adviesraad door de gemeente als excuus wordt gebruikt?

De noodzakelijke brede scope van het Sociaal Domein Advies- en cliëntenraden|Inkoop
Jo Caris

De noodzakelijke brede scope van het Sociaal Domein

Hoe informele zorgorganisaties heel goed naast elkaar kunnen ondersteunen Vrijwilligerswerk|Zorg & welzijn
Linda Otterman

Hoe informele zorgorganisaties heel goed naast elkaar kunnen ondersteunen

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw Digitale samenleving|Wijken en buurten
Jasper van de Kamp

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw

Het versterken van het jeugdstelsel: wat is daarvoor nodig? Jeugdhulp
Danielle Jansen

Het versterken van het jeugdstelsel: wat is daarvoor nodig?

Whatsappend door het online leven Digitale samenleving
Evert van Rest

Whatsappend door het online leven

Leerlingenvervoer essentieel voor slagen passend onderwijs Passend onderwijs|Toegang
Margrite Kalverboer

Leerlingenvervoer essentieel voor slagen passend onderwijs

Een inclusieve wijk: (g)een vanzelfsprekendheid Uitsluiting|Mentale gezondheid|Stigmatisering
Suzan Oudejans en Sarita Sanches

Een inclusieve wijk: (g)een vanzelfsprekendheid

Adviseren over waarop de gemeente kan sturen Participatiewet|Wmo
Dr. mr. N. (Nils) Nijdam

Adviseren over waarop de gemeente kan sturen

Vraagverlegenheid doorbreek je niet Burenhulp|Vrijwilligerswerk
Lilian Linders

Vraagverlegenheid doorbreek je niet

Zo betrekt u jongeren bij het samen omgaan met corona Jeugdhulp|Participatiewet
Willeke van Sleeuwen

Zo betrekt u jongeren bij het samen omgaan met corona

De 5 wijze lessen uit de hobbelige weg richting aardgasloze wijken Duurzaam wonen & energie
Ellen Oomen en Sylvia Sikkema

De 5 wijze lessen uit de hobbelige weg richting aardgasloze wijken

Zelfhulp – de blinde vlek in het sociale domein? Wmo|Zelfredzaamheid
Dr Ir. Rick Kwekkeboom

Zelfhulp – de blinde vlek in het sociale domein?

De waarde van een goede evaluatie tussen adviesraad en gemeente Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Petra van der Horst

De waarde van een goede evaluatie tussen adviesraad en gemeente

De jeugdigheid van alle generaties kan ons uit de crises halen Adviseren|Regionale samenwerking
Aart Bontekoning

De jeugdigheid van alle generaties kan ons uit de crises halen

Gezond en gelukkig ouder worden in de wijk Integraal werken|Positieve gezondheid
Sjef van der Klein, Jenny Zwijnenburg en Mariël van Pelt

Gezond en gelukkig ouder worden in de wijk

Dak- en thuisloos na ‘coming out’: betere ondersteuning is nodig Dak en thuisloosheid|Diversiteit
Simon Timmerman

Dak- en thuisloos na ‘coming out’: betere ondersteuning is nodig

Menselijke waarde mag niet ondersneeuwen Huiselijk en seksueel geweld|Schulden
Leonard Geluk

Menselijke waarde mag niet ondersneeuwen

Uitsluiting en discriminatie: Ook daar gaat inclusie over Diversiteit|Uitsluiting
Ceronne Kastelein

Uitsluiting en discriminatie: Ook daar gaat inclusie over

Samenwerking in Deventer dringt ggz-wachttijden terug Cliëntondersteuning|Mentale gezondheid
Lori van Egmond

Samenwerking in Deventer dringt ggz-wachttijden terug

Voorkomen is beter dan saneren Corona|Inkomensondersteuning|Schulden
Erik Merx

Voorkomen is beter dan saneren

Gemeenten moeten zich schikken naar de samenleving Eenzaamheid|Mentale gezondheid
Pieterjan van Delden

Gemeenten moeten zich schikken naar de samenleving

Dit kan de Adviesraad doen met signalen van eenzaamheid Advies- en cliëntenraden|Eenzaamheid
Hugo van den Beld

Dit kan de Adviesraad doen met signalen van eenzaamheid

Hoe word je nog gelukkig oud in deze tijden? Eenzaamheid|Kunst & Cultuur
Crétien van Campen

Hoe word je nog gelukkig oud in deze tijden?

Hoe krijg je een diverse groep inwoners aan tafel? Omgevingswet|Participatiewet
Dr. Debra Trampe

Hoe krijg je een diverse groep inwoners aan tafel?

Gevangen door COVID 19 Eenzaamheid|Corona
Anneke van der Vlist

Gevangen door COVID 19

Het belang van bewegen voor mentale en fysieke gezondheid Domeinoverstijgend werken|Bewegen
Marloes Aalbers

Het belang van bewegen voor mentale en fysieke gezondheid

De fragiele balans tussen sociale cohesie en polarisatie Advies- en cliëntenraden|Wijken en buurten
Carsten de Dreu

De fragiele balans tussen sociale cohesie en polarisatie

Er is veel mogelijk in de ondersteuning van mantelzorgers voor inwoners met psychische kwetsbaarheid Mentale gezondheid|Mantelzorg
Els Bransen

Er is veel mogelijk in de ondersteuning van mantelzorgers voor inwoners met psychische kwetsbaarheid

Huidige vraagstukken vragen om een constructieve samenwerking Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Petra van der Horst

Huidige vraagstukken vragen om een constructieve samenwerking

Thuisgevoel voor de zelfredzamen Uitsluiting|Zelfredzaamheid
Fenneke Wekker

Thuisgevoel voor de zelfredzamen

Betrek adviesraden bij het vinden en ondersteunen van mantelzorgers Mantelzorg|Wmo
Carole Groenescheij en Lars Ramaker

Betrek adviesraden bij het vinden en ondersteunen van mantelzorgers

Behoefte vindt vrijwilliger; het belang van verbinden ook in tijden van corona Corona|Vrijwilligerswerk
Joost van Alkemade

Behoefte vindt vrijwilliger; het belang van verbinden ook in tijden van corona

Schuldhulpverlening voor iedereen Schulden
Ruud van den Tillaar

Schuldhulpverlening voor iedereen

Hoe krijg je de werelden van stenen en harten bij elkaar? Regionale samenwerking|Zelfredzaamheid
Susan van Klaveren

Hoe krijg je de werelden van stenen en harten bij elkaar?

Aandacht voor eenzaamheid bij jongeren stijgt Eenzaamheid
Jolanda van Gerwe

Aandacht voor eenzaamheid bij jongeren stijgt

Vijf aanbevelingen voor de aanpak van vraagverlegenheid Regionale samenwerking
Dr. Mark Reijnders

Vijf aanbevelingen voor de aanpak van vraagverlegenheid

Vrijwilligers en beroepskrachten: a match made in heaven/hell? Schulden|Vrijwilligerswerk
Ben Boksebeld

Vrijwilligers en beroepskrachten: a match made in heaven/hell?

Reis door de tijd: Waardevol werk voor én met langdurig werklozen Toegankelijkheid
Margriet Jongerius

Reis door de tijd: Waardevol werk voor én met langdurig werklozen

Vrijwilligers kom je tegen op de meest uiteenlopende plekken Corona|Vrijwilligerswerk
Michaëla Merkus

Vrijwilligers kom je tegen op de meest uiteenlopende plekken

Door corona minder tijd voor adviesraadswerk… en dan? Advies- en cliëntenraden|Corona
Petra van der Horst

Door corona minder tijd voor adviesraadswerk… en dan?

Burgerzin: van levensbelang voor coronabestrijding Corona
Laura Jacobs

Burgerzin: van levensbelang voor coronabestrijding

Niets voor ons zonder ons; week van de (digitale) toegankelijkheid Digitale samenleving
Riemie van Dijk

Niets voor ons zonder ons; week van de (digitale) toegankelijkheid

Sociale kwaliteit als houvast Corona
Lisbeth Verharen

Sociale kwaliteit als houvast

Digitale inhaalslag: de ervaring van migrantenouderen Digitale samenleving|Ouderen
Nina Conkova

Digitale inhaalslag: de ervaring van migrantenouderen

Waardevolle zorg en ondersteuning Corona|Ouderen
Marthijn Laterveer

Waardevolle zorg en ondersteuning

De oudere bestaat niet Jeugdhulp|Discriminatie
Daan Duppen en Veerle Baert

De oudere bestaat niet

Voorkom uitval: het leven van een inburgeraar bestaat uit meer dan taal en werk Uitsluiting|Regionale samenwerking
Catelijne Mittendorff

Voorkom uitval: het leven van een inburgeraar bestaat uit meer dan taal en werk

Ogen open voor LVB en zwakbegaafdheid Uitsluiting
Maartje Timmermans

Ogen open voor LVB en zwakbegaafdheid

Alledaagse discriminatie? Stel een norm! Discriminatie
Bard Briels

Alledaagse discriminatie? Stel een norm!

Op naar de volgende stap! Tegenslagen en overwinningen Regionale samenwerking|Zelfredzaamheid
N. van Duijvenbode, E. Nijman en M. Ruyten

Op naar de volgende stap! Tegenslagen en overwinningen

Investeer samen in mensen en wijken die steeds kwetsbaarder worden Regionale samenwerking|Wijken en buurten
Marianne Molenaar

Investeer samen in mensen en wijken die steeds kwetsbaarder worden

‘Een hersenkraker’: De Wet zorg en dwang in het sociaal domein - onvrijwillige zorg thuis Adviseren|Regionale samenwerking|Zorg & welzijn
Tamara Streng

‘Een hersenkraker’: De Wet zorg en dwang in het sociaal domein - onvrijwillige zorg thuis

Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? Domeinoverstijgend werken
Ron van Wonderen

Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan?

De logeerzorg-puzzel: moeilijk, maar de moeite waard! Wmo|Beschermd wonen
Joos de Haan

De logeerzorg-puzzel: moeilijk, maar de moeite waard!

Hoe geeft u vorm aan digitale inwonersparticipatie? Digitale samenleving
Wietse Van Ransbeeck

Hoe geeft u vorm aan digitale inwonersparticipatie?

Veerkrachtiger dan ooit Vrijwilligerswerk
Lex Staal

Veerkrachtiger dan ooit

Generaties verbinden is buurtkracht vinden Jeugdhulp|Ouderen
Kees Penninx

Generaties verbinden is buurtkracht vinden

De blik van degene om wie het gaat Corona|Uitsluiting|Integraal werken
Erik Dannenberg

De blik van degene om wie het gaat

Corona en maximale verbondenheid Corona|Regionale samenwerking
Jolanda den Hartog

Corona en maximale verbondenheid

Steun van vele kanten Domeinoverstijgend werken|Regionale samenwerking
Annie de Roo & Rob Jagtenberg

Steun van vele kanten

Contact in Coronatijd Corona|Leefbaarheid
Hans Alderliesten

Contact in Coronatijd

Experimenteren met bijstand Inkomensondersteuning
Marcel van Druenen

Experimenteren met bijstand

Laten we leren van de impact van de coronacrisis op mantelzorgers Corona|Mantelzorg
Elisabeth van Oostrum

Laten we leren van de impact van de coronacrisis op mantelzorgers

Gooi angst, stress en onzekerheid door corona niet op één hoop Corona|Zelfredzaamheid
Marianne van Bochove

Gooi angst, stress en onzekerheid door corona niet op één hoop

Van vrijblijvend advies naar co-creatie en meebeslissen Participatiewet|Wmo
Addie de Hoop

Van vrijblijvend advies naar co-creatie en meebeslissen

Ik hoor u wel maar ik begrijp u niet Domeinoverstijgend werken
Xavier Moonen

Ik hoor u wel maar ik begrijp u niet

Alle ogen op de voorzitter (blogserie: Het goede gesprek binnen de adviesraad) Advies- en cliëntenraden
Camiel Schols

Alle ogen op de voorzitter (blogserie: Het goede gesprek binnen de adviesraad)

Coronacrisis: Bedreiging of kans voor regio’s buiten de Randstad? Regionale samenwerking
Wilma de Vries en Keimpe Anema

Coronacrisis: Bedreiging of kans voor regio’s buiten de Randstad?

Investeer ondanks de crisis in bijstandsgerechtigden die willen werken maar geen baan kunnen vinden Corona|Inkomensondersteuning
Louis Polstra

Investeer ondanks de crisis in bijstandsgerechtigden die willen werken maar geen baan kunnen vinden

Alle stemmen horen (blogserie: Het goede gesprek binnen de adviesraad) Advies- en cliëntenraden|Uitsluiting

Alle stemmen horen (blogserie: Het goede gesprek binnen de adviesraad)

Participatie en herstel vanuit zelfregie Zelfredzaamheid|Eigen regie

Participatie en herstel vanuit zelfregie

Alle gezichtspunten zien (blogserie: Het goede gesprek binnen de adviesraad) Advies- en cliëntenraden
Camiel Schols

Alle gezichtspunten zien (blogserie: Het goede gesprek binnen de adviesraad)

1 op de 8 kinderen in jeugdzorg … wat doen we daaraan? Integraal werken|Jeugdhulp
Tom van Yperen

1 op de 8 kinderen in jeugdzorg … wat doen we daaraan?

Digitale toegankelijkheid in coronatijd: waarom en hoe? Corona|Digitale samenleving
Claartje Sadée

Digitale toegankelijkheid in coronatijd: waarom en hoe?

Van offline naar online participatie Corona
Saskia van Klaarbergen

Van offline naar online participatie

Vertel eens wat je nodig hebt Mantelzorg|Zorg & welzijn
Rita van Maurik

Vertel eens wat je nodig hebt

Geef ouderen een stem in de coronamaatregelen Adviseren|Regionale samenwerking
Tineke Abma

Geef ouderen een stem in de coronamaatregelen

Bijstandsexperimenten Inkomensondersteuning|Participatiewet
Anja Eleveld

Bijstandsexperimenten

Een leerzame tijd Eenzaamheid|Regionale samenwerking
Els Hofman

Een leerzame tijd

Vraagverlegenheid: Waarom hulp vragen niet eenvoudig is Zelfredzaamheid|Zorg & welzijn
Petra van der Horst

Vraagverlegenheid: Waarom hulp vragen niet eenvoudig is

Time-out voor kwetsbaren in tijden van corona: Wees creatief Corona|Zorg & welzijn
Susan van Klaveren

Time-out voor kwetsbaren in tijden van corona: Wees creatief

Het aanpakken van multiproblematiek: over goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen Sociale veiligheid
Dr. Annemarijn Walberg

Het aanpakken van multiproblematiek: over goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen

Wat we kunnen leren van deze crisis Corona|Regionale samenwerking

Wat we kunnen leren van deze crisis

Nieuwe Wet inburgering: Welke gemeentes kiezen een goede aanpak? Inburgering
Erna Lensink

Nieuwe Wet inburgering: Welke gemeentes kiezen een goede aanpak?

Thuis Corona|Dak en thuisloosheid
Frederique Westenberg

Thuis

In tijden van crisis blijkt wie je ware partner is Corona|Digitale samenleving|Passend onderwijs
Charlie Ortega

In tijden van crisis blijkt wie je ware partner is

Inspraak; wie wil dat (niet)? Cliëntenparticipatie|Integraal werken
Anke Siegers

Inspraak; wie wil dat (niet)?

Voorzichtig nadenken over de post corona fase Cliëntenparticipatie|Corona
Petra van der Horst

Voorzichtig nadenken over de post corona fase

Hoe geven we vorm aan burgerschap in tijden van Corona? Cliëntenparticipatie|Corona
Henk Beltman en Stef Harweg

Hoe geven we vorm aan burgerschap in tijden van Corona?

Optimaliseren lokale adviesraden (briefwisseling Amma Asante en Bert Holman) Advies- en cliëntenraden|Werk
Bert Holman

Optimaliseren lokale adviesraden (briefwisseling Amma Asante en Bert Holman)

Lobby-armoede (briefwisseling Amma Asante en Bert Holman) Participatiewet|Wmo
Amma Asante

Lobby-armoede (briefwisseling Amma Asante en Bert Holman)

Wat betekent het wetsvoorstel ‘versterking participatie op decentraal niveau’ voor adviesraden sociaal domein? Cliëntenparticipatie|Participatiewet|Regionale samenwerking
Henk Beltman

Wat betekent het wetsvoorstel ‘versterking participatie op decentraal niveau’ voor adviesraden sociaal domein?

Alle stoplichten op groen voor uw advies Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Frans van Rheenen

Alle stoplichten op groen voor uw advies

Waarom de jeugdhulp niet gebaat is bij een nieuw stelsel Jeugdhulp
drs. Anne Vrieze

Waarom de jeugdhulp niet gebaat is bij een nieuw stelsel

Citizen Science in het sociaal domein Cliëntenparticipatie|Regionale samenwerking
Nicole Ketelaar

Citizen Science in het sociaal domein

De jeugd van tegenwoordig Jeugdhulp|Veiligheid
Maarten Buurman

De jeugd van tegenwoordig

Samen doen draagt bij aan participatie van dak- en thuisloze mensen Dak en thuisloosheid|Eenzaamheid
Miranda Rutenfrans-Stupar

Samen doen draagt bij aan participatie van dak- en thuisloze mensen

Hebben gemeenten een rol in de participatiesamenleving? Uitsluiting|Vrijwilligerswerk
Petra van der Horst

Hebben gemeenten een rol in de participatiesamenleving?

Werken met hoofd en hart (blogserie De proactieve adviesraad) Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Camiel Schols

Werken met hoofd en hart (blogserie De proactieve adviesraad)

Gebouwen voor mensen Leefbaarheid|Ouderen
Mark Mobach

Gebouwen voor mensen

De vitale ouderen van de babyboom generatie: nu verguisd maar straks gemist Mantelzorg|Vrijwilligerswerk
Sjoerd Kooiker

De vitale ouderen van de babyboom generatie: nu verguisd maar straks gemist

Invloed uitoefenen (blogserie De proactieve adviesraad) Integraal werken|Regionale samenwerking
Camiel Schols

Invloed uitoefenen (blogserie De proactieve adviesraad)

Van systeemwereld naar leefwereld Advies- en cliëntenraden

Van systeemwereld naar leefwereld

De cirkel van invloed (blogserie De proactieve adviesraad) Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Camiel Schols

De cirkel van invloed (blogserie De proactieve adviesraad)

Is er een leven na mantelzorg? Eenzaamheid|Mantelzorg|Vrijwilligerswerk
Rianne Hanning

Is er een leven na mantelzorg?

Gamen en gokken door jongeren Digitale samenleving|Verslaving
Irene Schoonbeek en Annelies Kruize

Gamen en gokken door jongeren

Adviesraden: betrek jongeren! Uitsluiting|Jeugdhulp|Regionale samenwerking
Stans Goudsmit

Adviesraden: betrek jongeren!

De wind door je haren; Fietsmaatjes maken de wereld weer groter Cliëntenparticipatie|Uitsluiting
Marijke Booijink

De wind door je haren; Fietsmaatjes maken de wereld weer groter

"Meedoen is mooi meegenomen' Uitsluiting|Wmo
Arend Wesdijk

"Meedoen is mooi meegenomen'

Van een exclusieve naar een inclusieve samenleving Toegankelijkheid|Wijken en buurten
Petra van der Horst,

Van een exclusieve naar een inclusieve samenleving

De participatiesamenleving: voelt iedereen zich thuis? Huiselijk en seksueel geweld|Sociale veiligheid
Janine Janssen

De participatiesamenleving: voelt iedereen zich thuis?

Een buurt voor iedereen: een verantwoordelijkheid voor ons allen Adviseren|Sociale veiligheid|Wijken en buurten
Anne-Marie van Bergen

Een buurt voor iedereen: een verantwoordelijkheid voor ons allen

Het bevorderen van naleving Adviseren|Toezicht en Handhaving
Paulien de Winter

Het bevorderen van naleving

Van gemeente naar gemeenschap Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Petra van der Horst

Van gemeente naar gemeenschap

Durf te investeren in tijd Advies- en cliëntenraden
Frans van Rheenen

Durf te investeren in tijd

Participatie verbindt Omgevingswet|Wijken en buurten
Saskia Buitelaar

Participatie verbindt

Waarom klantbeleving een essentiële rol speelt in schuldhulpverlening Schulden
Frank van Jeveren en Dick-Jan Abbringh

Waarom klantbeleving een essentiële rol speelt in schuldhulpverlening

“Hier is de dokter beter dan in Marokko” Zorg & welzijn|Migranten
Nina Conkova

“Hier is de dokter beter dan in Marokko”

Fatsoenlijk samenleven Advies- en cliëntenraden
Karin van Dam

Fatsoenlijk samenleven

Altijd ‘aan’ staan: de impact van intensieve mantelzorg Mantelzorg|Zorg & welzijn
Hans Alderliesten

Altijd ‘aan’ staan: de impact van intensieve mantelzorg

Wie beslist dat? Uitsluiting|Integraal werken
Anke Siegers

Wie beslist dat?

Er is moed voor nodig om in de spiegel te kijken Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Martijn Hulsen

Er is moed voor nodig om in de spiegel te kijken

Zorg voor elkaar doe je samen Cliëntenparticipatie|Zorg & welzijn
Marieke Koot

Zorg voor elkaar doe je samen

Je onafhankelijke cliëntondersteuner: die ruil je niet even om Cliëntenparticipatie|Cliëntondersteuning
Natacha Lijding en Marjolein Schippe

Je onafhankelijke cliëntondersteuner: die ruil je niet even om

Begrijpen, voor begrepen willen worden Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Frans van Rheenen

Begrijpen, voor begrepen willen worden

Laat lokale sociale raden de kosten opdrijvende krachten op de gemeentelijke zorg tegengaan Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Harrie Verbon

Laat lokale sociale raden de kosten opdrijvende krachten op de gemeentelijke zorg tegengaan

Vrijheid houdt op waar de grens van een ander begint Huiselijk en seksueel geweld|Uitsluiting
Kristin Janssens

Vrijheid houdt op waar de grens van een ander begint

Buurtbemiddeling is dé eerste stap bij woonoverlast Vrijwilligerswerk|Burenhulp
Patrick van den Brink

Buurtbemiddeling is dé eerste stap bij woonoverlast

Naoberschap: smeerolie voor zorg Burenhulp|Domeinoverstijgend werken
Leidy van der Aalst-Wolken

Naoberschap: smeerolie voor zorg

Aanpassen en meten: ouder worden in Hong Kong Eigen regie|Ouderen
Yvonne Witter

Aanpassen en meten: ouder worden in Hong Kong

De Omgevingswet binnen het Sociaal Domein: Heb lef om het echt anders aan te pakken! Omgevingswet
Toon Tomberg

De Omgevingswet binnen het Sociaal Domein: Heb lef om het echt anders aan te pakken!

Samen puzzelen Advies- en cliëntenraden|Regionale samenwerking
Thijs van Mierlo

Samen puzzelen

Storytelling & clientondersteuning Cliëntondersteuning|Diversiteit
Riemie van Dijk

Storytelling & clientondersteuning

Jong en eenzaam? Eenzaamheid|Positieve gezondheid
Susan de Vries

Jong en eenzaam?

Grotere inzet van vrijwilligers leidt tot nieuwe winnaars en verliezers Vrijwilligerswerk|Werk
Marianne van Bochove en Lieke Oldenhof

Grotere inzet van vrijwilligers leidt tot nieuwe winnaars en verliezers

Van individuele voorzieningen naar collectief aanbod Wijken en buurten
Petra van der Horst

Van individuele voorzieningen naar collectief aanbod

Succesvolle burgerinitiatieven – Durf te volgen Cliëntenparticipatie|Regionale samenwerking
Erzsi Meerstra – de Haan

Succesvolle burgerinitiatieven – Durf te volgen

Radicale hulp en de getallen van Dunbar Sociale veiligheid
Dr. Gert Schout

Radicale hulp en de getallen van Dunbar

De bibliotheek: partner in crime voor de Adviesraad Advies- en cliëntenraden|Diversiteit|Regionale samenwerking
Anne-Marie van der Poel

De bibliotheek: partner in crime voor de Adviesraad

Waar is nummer 9? Geen kind meer de dupe van armoede Jeugdhulp|Kansenongelijkheid
Igor Ivakic

Waar is nummer 9? Geen kind meer de dupe van armoede

Iedereen aan boord? - Hoe we de energietransitie ook écht voor iedereen betaalbaar kunnen houden Duurzaam wonen & energie
Susanne Agterbosch en Madelon van Duren

Iedereen aan boord? - Hoe we de energietransitie ook écht voor iedereen betaalbaar kunnen houden

Vormgeven aan inclusieve burgerbetrokkenheid in de gemeente Cliëntenparticipatie|Diversiteit
Else Boss

Vormgeven aan inclusieve burgerbetrokkenheid in de gemeente

De meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal domein Advies- en cliëntenraden|Kunst & Cultuur
Finn Minke

De meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal domein

Aanpak van eenzaamheid: Inrichten van ontmoetingsmogelijkheden is niet voldoende Eenzaamheid
Dr. Eric Schoenmakers

Aanpak van eenzaamheid: Inrichten van ontmoetingsmogelijkheden is niet voldoende

Duiden van verhalen Advies- en cliëntenraden|Ouderen
Riemie van Dijk

Duiden van verhalen

Waarom is uitkeringsontvangst erfelijk? Inkomensondersteuning|Kansenongelijkheid
Sanne Boschman

Waarom is uitkeringsontvangst erfelijk?

Minder behoefte aan beschut werk? Of is er iets anders aan de hand? Beschut en beschermd werk|Uitsluiting
Joris Barendrecht

Minder behoefte aan beschut werk? Of is er iets anders aan de hand?

Benut ervaringskennis en vakmanschap Basisvaardigheden|Uitsluiting
Artie van Tuijn

Benut ervaringskennis en vakmanschap

Collectief en individueel werken in balans, lukt dat wel? Wijken en buurten
Eelke Pruim

Collectief en individueel werken in balans, lukt dat wel?

Geld voor jongerenwerk betaalt zich uit Jeugdhulp
Willem Draaisma

Geld voor jongerenwerk betaalt zich uit

Ouderenmishandeling: Stel de vraag die misschien niemand anders stelt Beschermd wonen|Toezicht en Handhaving
Hans Douma

Ouderenmishandeling: Stel de vraag die misschien niemand anders stelt

Schulden: een eindeloos draaiend rad zonder fortuin Schulden|Armoede
Christine Kuiper

Schulden: een eindeloos draaiend rad zonder fortuin

Minder kinderen met jeugdzorg, hoe doen we dat? Advies- en cliëntenraden|Jeugdhulp
Martijn van Wietmarschen

Minder kinderen met jeugdzorg, hoe doen we dat?

Tekorten in de jeugdzorg: wat kunnen adviesraden en gemeenten doen? Advies- en cliëntenraden|Jeugdhulp
Geert Schipaanboord

Tekorten in de jeugdzorg: wat kunnen adviesraden en gemeenten doen?

Open je ogen voor mij Niet aangeboren hersenletsel (NAH)|Uitsluiting
Karin Van Dam

Open je ogen voor mij

Wat zijn uw intenties? Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Petra van der Horst

Wat zijn uw intenties?

Lid zijn van de adviesraad: netwerk of achterban? Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Petra van der Horst

Lid zijn van de adviesraad: netwerk of achterban?

Financieel misbruik van ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking Ouderen|Veiligheid
Annette van Delft en Nico van Oosten

Financieel misbruik van ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking

Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren? Jeugdhulp|Jeugdwet
Henk Beltman

Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren?

Wat speelt er in de jeugdzorg? Jeugdhulp|Jeugdwet
Henk Beltman

Wat speelt er in de jeugdzorg?

Particuliere armoedebestrijding in opmars: aanwinst of blinde vlek? Cliëntenparticipatie|Inkomensondersteuning
Keimpe Anema

Particuliere armoedebestrijding in opmars: aanwinst of blinde vlek?

Aan de slag met participatie van jongeren en ouders Adviseren|Integraal werken
Jelke Martina-Doodkorte

Aan de slag met participatie van jongeren en ouders

Omgevingsvisie en Roodkapje Advies- en cliëntenraden|Omgevingswet
Riemie van Dijk

Omgevingsvisie en Roodkapje

Ik vind dit niet normaal! Community building in een 55+ wooncomplex Inwonersinitiatieven|Ouderen
Kees Penninx

Ik vind dit niet normaal! Community building in een 55+ wooncomplex

VN-verdrag Handicap: ook mee in de kopgroep Integraal werken|Toegankelijkheid
Marijke Hempenius

VN-verdrag Handicap: ook mee in de kopgroep

Loslaten én vasthouden Advies- en cliëntenraden|Inwonersinitiatieven
Ellen Oomen

Loslaten én vasthouden

Wordt het ooit nog wat met het resultaatgericht werken? Wmo
Matthijs Vermaat

Wordt het ooit nog wat met het resultaatgericht werken?

Hoe krijg je de samenleving in beweging vrijwillig iets voor een ander te doen? Advies- en cliëntenraden|Vrijwilligerswerk
Irene Domburg

Hoe krijg je de samenleving in beweging vrijwillig iets voor een ander te doen?

Brug slaan tussen samenleving en gemeentehuis Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Jan Overweg

Brug slaan tussen samenleving en gemeentehuis

Het interne speelveld binnen de gemeente Advies- en cliëntenraden|Adviseren
Petra van der Horst

Het interne speelveld binnen de gemeente

De mens die ik kan zijn Uitsluiting|Stigmatisering
Wendy Schuchman

De mens die ik kan zijn

Gemeenschappen; gegronde partners? Cliëntenparticipatie|Wijken en buurten
Annica Brummel

Gemeenschappen; gegronde partners?

De waardering en de kansen van collectieve en laagdrempelige ontmoetingsplekken Regionale samenwerking|Vrijwilligerswerk
Monica Stouten-Hanekamp

De waardering en de kansen van collectieve en laagdrempelige ontmoetingsplekken

Goedkoop = duurkoop, ook bij hulpmiddelen Inkoop|Wmo|Zorg & welzijn
Marijke Hempenius

Goedkoop = duurkoop, ook bij hulpmiddelen

Een ‘stevige’ mantelzorger is goud waard Mantelzorg|Zorg & welzijn
Gertjan van Rossum

Een ‘stevige’ mantelzorger is goud waard

“De adviesraad is inmiddels helemaal ingebed in de gemeente” Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Tineke Kunst

“De adviesraad is inmiddels helemaal ingebed in de gemeente”

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat! Integraal werken|Jeugdhulp
Marieke Nanninga

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Terug naar de kern: goede vragen stellen Advies- en cliëntenraden|Integraal werken
Riemie van Dijk

Terug naar de kern: goede vragen stellen

Heeft uw gemeente inwoners met een ongeneeslijke aandoening op het netvlies? Cliëntondersteuning|Regionale samenwerking|Zelfredzaamheid
Carolien Neefjes

Heeft uw gemeente inwoners met een ongeneeslijke aandoening op het netvlies?

Heeft u nog wat nodig? Laaggeletterdheid|Vrijwilligerswerk
Dr. Joke van der Zwaard

Heeft u nog wat nodig?

Sterke verbindingen tussen bewonersinitiatieven en adviesraden Advies- en cliëntenraden|Regionale samenwerking
Thijs van Mierlo

Sterke verbindingen tussen bewonersinitiatieven en adviesraden

Steeds meer jeugdigen in tehuizen Jeugdhulp
Kees Bakker

Steeds meer jeugdigen in tehuizen

Blinde vlek Toegankelijkheid|Zelfredzaamheid
Riemie Van Dijk

Blinde vlek

Eerste stap voor betaalbaardere zorg Cliëntondersteuning|Zorg & welzijn
Thomas Ronnes

Eerste stap voor betaalbaardere zorg

Het raadplegen van inwoners: realistische verwachtingen Advies- en cliëntenraden|Regionale samenwerking
Petra van der Horst

Het raadplegen van inwoners: realistische verwachtingen