Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Samenwerking in Deventer dringt ggz-wachttijden terug

Een moment geduld alstublieft, er zijn nog veel wachtenden voor u…

Het lukt Ron vandaag amper om zijn bed uit te komen. Zijn relatie is uit gegaan en daarbovenop heeft hij onverwacht zijn baan verloren. Zijn wereld stort in en nare herinneringen uit het verleden beginnen weer op te spelen. Ron weet dat hij nu hulp moet zoeken en gaat naar zijn huisarts. Hij ervaart opluchting wanneer hij daar zit, vanaf nu gaat het beter worden. Helaas! Hij krijgt te horen dat de wachttijd voor behandeling 4 maanden is.

Door Lori van Egmondmaandag 14 december 2020

Gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuner

Gelukkig komt er een gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuner op zijn pad. Hier kan Ron goed mee praten en samen kunnen zij alvast een aantal financiële en praktische zaken regelen. Dit geeft Ron “lucht” en hij heeft het gevoel dat er al kleine veranderingen plaats vinden. Ook brengen zij een bezoek aan Zelfregiecentrum Deventer. Ron kan hier zijn verdriet en trauma delen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Maar er is ook ruimte voor grapjes en gezelligheid. Precies op het goede moment. 

Vier maanden later

Ron werkt nu volop aan zijn herstel; hij heeft inmiddels vrienden gemaakt binnen het zelfregiecentrum, volgt een succesvolle traumabehandeling en neemt tegelijkertijd deel aan een herstelcursus. Het gaat weer de goede kant op. Ron begint over zijn toekomst na te denken en overweegt ander werk te gaan doen. Ik vraag Ron wat er gebeurd zou zijn als hij de ggz-cliëntondersteuner niet tegen zou zijn gekomen. Zijn antwoord is kort en duidelijk: “dan was ik er niet meer geweest. Ik heb geluk gehad.”

Samenwerking en invloed op ggz-wachttijden

Sinds maart 2020 hebben meer mensen dit geluk in Deventer. Dit komt door een intensieve samenwerking tussen Dimence (ggz-aanbieder) en stichting Vriendendiensten (sociaal domein): ggz-behandelaren verwijzen cliënten die op behandeling moeten wachten actief door naar de gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten. De cliëntondersteuners pakken problemen op verschillende levensgebieden (vroegtijdig) op, zoals financiën, huisvesting, daginvulling en sociale relaties. Ook bieden ze waar nodig emotionele en praktische ondersteuning. Door deze werkwijze verschuift een deel van de hulp van de ggz naar het sociaal domein. Bovendien doet iedereen waar hij/zij goed in is, en dit vult elkaar goed aan.  

De invloed van deze samenwerking op wachttijden is tweeledig: de doorstroom binnen de ggz gaat omhoog doordat behandelaren zich op behandeling kunnen richten en minder op randvoorwaarden. De effectiviteit van de behandeling gaat ook omhoog, omdat cliënten, door “meer lucht”, zich ook beter op behandeling kunnen richten. Zo ontstaat er meer tijd voor behandeling van nieuwe cliënten.

Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Eno zorgverzekeraar, gemeente Deventer en ZonMW en is een mooi voorbeeld van het terugdringen van de ggz-wachttijden door de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Over de auteur: Lori van Egmond is directeur stichting Vriendendiensten Deventer

www.vriendendienstendeventer.nl