Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

It takes a village to raise a child

Bijna alle ouders hebben periodes waarin het ouderschap hen zwaar valt. De baby huilt veel, de peuter zegt alleen maar ‘nee’, de kleuter wil niet eten, het schoolkind wil niet naar school en de tiener zit alleen maar op de telefoon. Wanneer doe je het opvoeden nog goed? Veel ouders willen de perfecte ouder zijn die alles tot in de puntjes op orde heeft. Maar opvoeden is complex en lastig en ouders hebben anderen uit hun omgeving nodig: 'It takes a village to raise a child'. De meeste ouders hebben gelukkig een helpend netwerk en vragen steun bij familie, vrienden of buren. Maar wat je als dit ondersteundende netwerk niet hebt?  

 

Door Gerda Groenvrijdag 19 april

Dat lot treft talloze ouders. Zoals Tessa, die ruim tien jaar geleden vanuit Indonesië naar Nederland kwam. Na de geboorte van haar kindje voelde ze zich eenzaam en onbegrepen. Ze had geen netwerk om op terug te vallen en haar moeder zat aan de andere kant van de wereld. Ze voelde zich in die tijd ook niet begrepen en gesteund door haar man. Voor ouders zoals Tessa is er Home-Start: een wereldwijd programma dat gericht is op het ondersteunen van ouders bij ouderschap en opvoeden. Getrainde vrijwilligers, vaak zelf ouder, bieden ondersteuning bij gezinnen thuis die tijdelijk wat extra hulp kunnen gebruiken. Ze delen hun eigen (opvoed)ervaringen, hebben tijd, aandacht en een luisterend oor. Ouders geven zelf aan waarvoor ze steun willen.

Veerkracht

Home-Start koppelt vrijwilligers aan gezinnen op basis van gedeelde ervaringen en behoeften. Deze vrijwilligers brengen regelmatig tijd door met de gezinnen en die gedeelde tijd creëert een unieke band. Het programma is niet alleen gericht op het oplossen van problemen, maar ook op het opbouwen van veerkracht bij ouders. Door hen te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren, draagt Home-Start bij aan duurzame positieve veranderingen binnen gezinnen. Verschillende onderzoeken wijzen op de positieve effecten van het progrmamma. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de positieve effecten ook na tien jaar nog merkbaar zijn.

Gemeenschapssteun

Door inzet van vrijwilligers uit de lokale gemeenschap ontstaat een netwerk van ondersteuning. Ouders kunnen ervaringen delen, tips uitwisselen en voelen zich gesteund door anderen die vergelijkbare uitdagingen doorgemaakt hebben. Het doorbreekt het stigma dat soms op ouders rust die stress en moeilijkheden ervaren.Het benadrukt dat het normaal is om hulp te zoeken. Dankzij vrijwilliger Ans kwam Tessa uit haar donkere periode en voelt ze zich nu thuis in Nederland. ‘Er is geen groter geschenk dan elkaar te steunen in het ouderschap’, weet Tessa inmiddels uit eigen ervaring. 

Normaliseren 

De laatste jaren wordt er veel gesproken over ‘normaliseren’. De ontwikkeling van kinderen verloopt met hobbels en daar hoort vaak lastig gedrag bij. De vrijwilligers bespreken dit met de ouders en helpen hen om realistische verwachtingen te creëren. ‘Goed genoeg’ opvoeden werkt beter dan perfect opvoeden. Er is niet één manier de beste. Ouders en kinderen zijn heel verschillend. Ze hoeven geen perfecte opvoeders zijn, het is oké om fouten te maken, om hulp te vragen en om te leren van ervaringen.

Bewezen effectief 

Home-Start is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nji als bewezen effectief volgens goede aanwijzingen. Het programma wordt in Nederland uitgevoerd in ca. 170 gemeenten. Wordt Home-Start nog niet aangeboden in de gemeente waar jullie Adviesraad actief is? Ga dan het gesprek aan binnen de gemeente en pleit voor laagdrempelige, informele ondersteuning aan ouders. Het is duurzamer, goedkoper en het verbindt gemeenschappen met elkaar.

Een volgende blog zal gaan over ondersteuning van Home-Start in de 1ste 1000 dagen.

 

Over de acteur: Gerda Groen is programmamanager Home-Start Nederland