Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

“De adviesraad is inmiddels helemaal ingebed in de gemeente”

“In Koggenland hebben we al ruim 10 jaar een adviesraad sociaal domein. En ik kan wel zeggen dat we als orgaan helemaal zijn ingebed in de gemeente. Er is veel vertrouwen in de adviesraad. Dat is heel natuurlijk zo gegroeid: de adviezen van de adviesraad sneden hout. En hierdoor vinden wethouders en beleidsmedewerkers het zinvol en prettig om de adviezen mee te nemen in hun werk.” 

Door Tineke Kunstdonderdag 7 maart 2019

“In 2007 werd de seniorenraad in onze gemeente statutair omgezet in een adviesraad. De toenmalig wethouder wilde het liefst één orgaan voor inspraak van burgers richting de gemeente. Ik ben toen meteen betrokken als ambtelijk ondersteuner. In het begin was de raad een zeer heterogeen gezelschap qua kennis en achtergrond. Het was mede voor mij als ondersteuner een uitdaging om meer diversiteit en deskundigheid in de raad te krijgen. Langzamerhand meldden zich leden aan met kennis van o.a. GGZ, ouderen, jongeren en welzijnswerk. Nieuwe leden kwamen vooral door een beroep te doen op de netwerken van andere adviesraadsleden en van mij . Dat werkte veel beter dan een (online) vacature plaatsen. Inmiddels hebben we in de adviesraad een goede verdeling qua kennis, leeftijd en achtergrond.”

Linking pin

“Ik ben de linking pin tussen adviesraad en beleidsmedewerkers. Ik vang vaak in een vroeg stadium al op welke beleidsnota’s er worden ontwikkeld. Ik nodig de betreffende beleidsmedewerker dan uit in een vergadering van de adviesraad of werkgroep. Zodoende kan de adviesraad al vroeg in het proces meedenken en adviseren. Jaren geleden gaf de adviesraad vooral advies als beleidsstukken al ‘af’ waren, nu is er veel meer sprake van co-creatie.”    

Uitdagingen

“Ik kan met trots zeggen dat onze adviesraad goed functioneert. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. We zien bijvoorbeeld dat er in West-Friesland veel regionaal wordt samengewerkt tussen gemeenten. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de adviesraad. We proberen in dergelijke processen op te trekken met de adviesraden uit de andere gemeenten, maar dat is nog niet zo makkelijk. Niet overal is de adviesraad zo krachtig en betrokken georganiseerd als in Koggenland. Regionaal klankborden is op dit moment nog moeilijk.”    

Notulist

“Een andere uitdaging is de termijn waarbinnen de adviesraad soms haar advies moet uitbrengen. Die termijn is soms korter dan we graag zouden willen. Maar de relatie met de gemeente is goed, dus ook daar komen we dan wel uit. De gemeente stelt budget beschikbaar voor een onkostenvergoeding voor adviesraadsleden en voor scholing. Daarbij hebben we een notulist, die tijdens vergaderingen notuleert. Dat bespaart mij en de adviesraadsleden veel tijd en moeite, heel fijn dus.” “De adviesraad ondersteunen is iets wat ik erg graag doe. Ik heb enorm veel waardering voor de tijd en betrokkenheid van de club mensen die nu in de adviesraad zitten. Ik ben blij dat ik hier onderdeel van mag uitmaken!”

Over de auteur: Tineke Kunst is Ambtelijk ondersteuner van de Adviesraad Sociaal Domein Koggenland.