Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Zo betrekt u jongeren bij het samen omgaan met corona

Als lid van een adviesraad kent u als geen ander het belang én de winst van een goede dialoog tussen gemeenten en hun inwoners. In deze blog ga ik specifiek in op de dialoog tussen gemeenten en jongeren. Het belang van verbinding tussen de maatschappij en jongeren wordt door de coronacrisis nog beter zichtbaar. Voor alle jongeren geldt dat de coronacrisis hen ongekend hard raakt. Ze voelen zich eenzaam(er) en maken zich zorgen over hun gezondheid, schoolprestaties en toekomst. De urgentie dat jongeren zich gezien, gehoord en gesteund voelen is hoog. Jongerenparticipatie biedt hierin een uitkomst voor gemeenten. In deze blog vertel ik meer over het succesvol in gesprek gaan met jongeren. Hoe je dit vormgeeft tijdens coronatijd én daarna.

Door Willeke van Sleeuwenzaterdag 30 januari 2021

Succesvol in gesprek met jongeren

Een goede dialoog creëert verbondenheid en begrip voor elkaars leefwerelden. Ook zorgt dialoog ervoor dat beleid beter aansluit. Steeds meer gemeenten zijn met jongerenparticipatie aan de slag. Ik vind het bemoedigend om te zien hoeveel mooie initiatieven er ontstaan. Ik zie ook dat de afstemming en invulling samen met jongeren soms, ondanks goede intenties, nog beter kan. Zo vertelde een student mij deze week dat een gemeente een studentenactiviteit een week vóór de tentamenweek organiseerde. Hierdoor hadden de studenten geen tijd. Na de tentamenweek zaten de studenten juist om activiteiten verlegen omdat ze stoom wilden afblazen. Ontzettend jammer omdat het met een gezamenlijke voorbereiding zo mooi samen had kunnen komen.

Gelijkwaardig participeren

Participatie gaat niet zozeer om wat je doet, maar hoe je het doet. Eén van de kernelementen is gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid is de wil om elkaar te begrijpen en elkaar te ontmoeten op onderwerpen die beide partijen aangaan. Eelco Eerenberg, wethouder gemeente Utrecht, omschreef het tijdens een webinar over jongerenparticipatie mooi: “Ga niet als wethouder, bestuurder of beleidsmedewerker met jongeren in gesprek maar ontmoet elkaar als mens”.

Het is mijn grote wens dat we de coronacrisis en de urgentie die het met zich meebrengt gebruiken om te komen tot echte, duurzame jongerenparticipatie. Duurzame jongerenparticipatie is alleen zo’n groot begrip dat het beleidsmedewerkers soms lam slaat: waar moeten ze beginnen? 

Startpunt voor duurzame jongerenparticipatie

De eerste vragen die u kunt stellen zijn: Hoe worden de jongeren in mijn gemeente betrokken bij het omgaan met corona? Is mijn college van B&W hier actief mee aan de slag? Hebben de jongeren een stem in de eigen adviesraad?

Wat betreft het aangaan van de dialoog is mijn boodschap: maak het niet te ingewikkeld. Ontmoet jongeren, luister naar hen, wees nieuwsgierig en laat u verrassen! U zal zien wat voor mooie gesprekken er ontstaan en hoe u elkaar kan vinden in de gezamenlijke wil de wereld voor elkaar een stukje beter te maken.

Over de auteur: Willeke van Sleeuwen is projectleider ervaringskennis bij het Nederlands Jeugdinstituut en houdt zich actief bezig met het bevorderen en stimuleren van duurzame jongerenparticipatie.

Hoe gemeenten dit kunnen aanpakken leest u in de handreiking duurzame jongerenparticipatie. De handreiking is geschreven ter ondersteuning van de Dialoogweek van 1 t/m 5 februari 2021. Dit is een week, georganiseerd door de VNG, om de dialoog tussen jongeren en gemeente te stimuleren. Geeft u jongerenparticipatie binnen uw gemeente ook een boost?

Op https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten is actuele informatie te lezen voor gemeenten hoe om te gaan met het coronavirus.