Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Help me mijn medewerkers helpen

Veel werkgevers ervaren dat medewerkers privéproblemen meenemen naar het werk. Op het gebied van taalproblemen, rouw en verlies of financiële zorgen bijvoorbeeld. In veel gevallen merkt een werkgever dat echter pas als er sprake is van verzuim of een loonbeslag.

Had ik eerder kunnen weten dat mijn medewerker het moeilijk heeft? 

Hoe maak ik dat dan bespreekbaar? 

Wat kan ik als werkgever doen om te helpen? 

Door Marianne Steenmetzmaandag 12 december 2022

Er is bij werkgevers behoefte om tijdig en laagdrempelig hulp te kunnen bieden aan hun medewerkers. Werknemers hebben aangegeven dat zij hun vragen het liefst bespreken met iemand die naast hen staat, die zelf ook werknemer is en die vanuit een gelijkwaardige positie advies kan geven. Vanuit deze gedachte zijn we als VenloSupport gestart met ons schakelpunt: het koppelen van vragen van de werkvloer aan vrijwilligers die ondersteuning willen bieden. Hiervoor vragen we werkgevers om hun medewerkers als ambassadeur voor ons project in te zetten. Ze zijn dan vraagbaak of vertrouwenspersoon bij hun eigen of een andere deelnemende werkgever. We werken daarvoor samen met lokale (afdelingen van) vrijwilligersorganisaties, zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje en Stichting Groen Licht Noord- en Midden Limburg. 

Ervaring opdoen

Met behulp van subsidie van de gemeente Venlo en Fontys Hogeschool kunnen we een pilot draaien om ervaring op te doen met deze werkwijze. Inmiddels is de infrastructuur ingericht: een aantal werkgevers is aangesloten, informatie over het schakelpunt is verspreid en vragen van medewerkers kunnen in behandeling worden genomen. Op zich is dit al een bijzonder initiatief: werkgevers en vrijwilligersorganisaties die samen werken om al heel vroeg werknemers te ondersteunen zodat zwaardere zorg en hulpverlening niet nodig is. Een ultieme manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En om samen invulling te geven aan een sterke samenleving. 

‘Hand- en spandiensten’

Maar VenloSupport is nog breder dan dit project: als platform van vrijwilligersorganisaties is het vraagbaak, lobbyist en adviseur voor aangesloten organisaties. Daarnaast worden werkgevers gekoppeld aan ‘hand- en spandiensten’ voor vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties, in de vorm van ‘corporatie volunteering’. Werknemers kunnen zich een dag inzetten voor een lokale organisatie en daarmee ook weer een bijdrage leveren aan de samenleving. 

Laagdrempelig

En dan is de cirkel pas echt rond. Er is echter namelijk nog steeds een grote drempel om hulp te vragen: ondanks inflatie en hoge energieprijzen loopt het nog niet storm bij ons schakelpunt. Als we laten zien dat VenloSupport ook leuk is - namelijk samen de handen uit de mouwen steken voor een goed doel - dan kun je ook eens een vraag stellen aan een vrijwilliger als je ergens mee zit. Dat is pas echt laagdrempelig en daarmee kunnen we laten zien waar VenloSupport voor staat: samen Venlo sterker maken.

Over de auteur: Marianne Steenmetz is projectleider schakelpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen

marianne@platformvrijwilligers.nl