Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Intergenerationeel wonen, een verrijking voor jong en oud

De tranen rolden over mijn wangen toen Jayden aan me vertelde dat een terminaal zieke bewoner van woonzorgcentrum Humanitas in Deventer hem had gevraagd te komen spreken op zijn begrafenis. Jayden en de oudere man hebben een bijzondere band. Jayden is één van de jongeren die in het wooncentrum woont. Al sinds 2012 biedt Humanitas woonruimte aan zes studenten. Zij zetten zich 30 uur per maand in voor de ouderen en wonen in ruil daarvoor kosteloos. Dit gebeurt op meerdere plekken in het land. Het ministerie van VWS heeft vorig jaar de subsidieregeling Intergenerationeel wonen in het leven geroepen om dit soort initiatieven te bevorderen. Ze wil ontmoeting tussen jong en oud stimuleren.

Door Yvonne Witter, foto: Ronald van Damvrijdag 2 februari

Samen met een collega heb ik vanuit ZorgSaamWonen voorbeelden door het hele land bezocht en er een inspiratiegids van gemaakt. We zagen dat de meeste jongeren zich tussen de 20-30 uur per maand inzetten voor de ouderen. Zij maken een praatje, doen een spelletje, helpen bij activiteiten, maken een wandeling, of verrichten kleine klusjes. De oudere bewoners vertelden ons dat ze het fijn vinden dat de buitenwereld naar binnenkomt en stellen hulp bij praktische zaken op prijs, zoals hulp bij de computer. Het helpt hen bij het zelfstandig wonen.

Leren van elkaar

Van de jongeren hoorden we dat ze veel van de ouderen leren. Ook leren ze van het organiseren van de activiteiten. Ze moeten plannen, organiseren en omgaan met budgetten. Daar hebben ze veel aan bij hun studie en (bij)baan. Jayden heeft ervaren dat hij de oudere bewoner, die nogal teruggetrokken was, kon motiveren zich te verzorgen en mee te doen aan de activiteiten in het woonzorgcentrum. Na een tijdje voerde de oudere bewoner daar het hoogste woord en hoorde hij er helemaal bij. 

Goede selectie essentieel

Voor het slagen van het intergenerationeel wonen is een goede selectie essentieel. Geschikt zijn gemotiveerde studenten die openstaan voor nieuwe ervaringen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Daarnaast is structurele begeleiding essentieel. De subsidieregeling van VWS is daar onder meer voor bedoeld. Het is nog mogelijk om subsidie aan te vragen. Wij kunnen het vanuit ZorgSaamWonen van harte aanbevelen! We zien veel voordelen: het helpt zorgpersoneel, het verrijkt het leven van zowel de jongeren als de ouderen, het helpt  bij de uitdagingen op de woningmarkt en het kan eenzaamheid van jong en oud verminderen.  

Over de auteur: Yvonne Witter is sociaal gerontoloog en als expert verbonden aan het landelijke kennisplatform ZorgSaamWonen

Meer informatie?

Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling en over de inspiratiegids Intergenerationeel wonen