Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Samen Oplopen: een effectieve interventie

Gemeenten gaan de komende jaren aan de slag met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), met als doel een gezonde generatie in 2040. Oftewel: weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De inzet van Samen Oplopen in een gemeente is een voorbeeld van een goede invulling van GALA en wordt door Movisie aanbevolen onder effectieve sociale interventie voor het versterken van de sociale basis. Tegelijk heeft de werkwijze van Samen Oplopen ook effect op de thema’s ‘eenzaamheid’, ‘mentale gezondheid’ en ‘integraal werken’.

 

 

Door Linda Ottermanvrijdag 8 december 2023

Samen Oplopen koppelt gezinnen aan een vrijwilliger en hun netwerk in hun woonplaats. Gezinnen komen daardoor uit de negatieve spiraal, uitzichtloosheid, depressies en eenzaamheid. De vrijwilligers lopen op met de gezinnen die onvoldoende steun hebben uit een gezond eigen netwerk. Zo vermindert de stress en groeien kinderen beter op. Dit doen we voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar, daarnaast kunnen vrijwilligers ook 1000 dagen mee lopen met een zwangere moeder of zwangere en kersverse moeder aan elkaar verbinden in een groep. Zo kan de uitvoering van Samen Oplopen zorgen voor de aanwezigheid van informele steun voor gezinnen binnen het programma Kansrijke start van VWS, dat in elke gemeente vorm moet krijgen. De  werkwijze wordt in gebouwd in een lokale zorg- of welzijnsorganisatie zodat er geen nieuwe uitvoerder nodig is en samenwerken geborgd is.

Wat kunt u doen als Adviesraad Sociaal domein?

Als adviesraad sociaal domein kunt u hierover vragen stellen aan uw gemeente. Want juist nu, als gemeentes zorg willen afschalen, is het wenselijk om informele zorg voor gezinnen met (meervoudige) problemen uit te gaan voeren. Samen Oplopen heeft een bewezen effectieve en kostenbesparende methode ontwikkeld en hoopt dat meer gemeenten het goede voorbeeld volgen van de 25 gemeenten die Samen Oplopen al uitvoeren.

Ondersteuning in de volle breedte

De werkwijze van Samen Oplopen voorkomt jeugdhulp, ambulante begeleiding van gezinnen, uit-huis-plaatsingen en vooral veel stress en verdriet in gezinnen. Samen Oplopen vult andere informele gezinsorganisaties aan, zoals Home-start Buurtgezinnen of Steunouder. Onderscheidend is dat Samen Oplopen ín gezinnen komt en steun kan bieden aan gezinnen met meervoudige of complexe problemen. Wil je een gezin er écht bovenop helpen dan is het belangrijk dat alles boven water komt en de vrijwilliger en coördinator de volle breedte van problemen aan pakken. De coördinator van Samen Oplopen is een hulpverlener die, naast de vrijwilliger, kortdurende professionele hulp aan het gezin kan bieden, de veiligheid van de kinderen bewaakt, de sociale kaart kent en zo nodig kan samenwerken met andere vormen van hulp.

Erkenning interventie Samen Oplopen 

Sinds 2022 is Samen Oplopen opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie en in het ‘Loket gezond leven’ van het RIVM en Ministerie van VWS. Dat is een jarenlang traject en Samen Oplopen is trots op de positieve woorden van de beoordelaars. Meer informatie over Samen Oplopen vindt u op de website of in het jaarverslag. Ook deze film van 7 minuten of de animatie van 2 minuten laat goed zien hoe Samen Oplopen werkt. 

Over de auteur: Linda Otterman is directeur en initiatiefnemer van Samen Oplopen. Heef u vragen, dan kunt u haar mailen: lindaotterman@samen-oplopen.nl.