Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Thuis

Heeft u een fijn huis? Ik gelukkig wel, en dat waardeer ik nu meer dan ooit. Nu we grotendeels thuiswerken, de kinderen thuis lesgeven en ook al onze vrije tijd thuis doorbrengen, merken we hoe belangrijk je huis is. Een huis dat bij je past en waar je je thuis voelt.

Helaas heeft niet iedereen dat geluk. Veel mensen wonen te klein, te duur, ongezond, onveilig, onzeker of zonder buitenruimte. Of erger, zonder eigen thuis of zelfs zonder dak boven hun hoofd. 

 

Door Frederique Westenbergwoensdag 15 april 2020

Het aantal geregistreerde dak- en thuislozen is de laatste 10 jaar gegroeid (verdubbeld!) tot 40.000 mensen. Dat was voor de coronacrisis al afschuwelijk, maar nu bovendien extra gevaarlijk. De Woonbond vraagt daarom aan gemeenten om extra aandacht voor deze groep kwetsbare mensen. Ze moeten zo snel mogelijk zorgen voor goede en zo nodig aanvullende opvang zodat er aan de vereiste onderlinge afstand voldaan kan worden. Ook adviseren we de opvang ook gedurende de dag beschikbaar te houden zolang de coronacrisis aanhoudt. 

Gelukkig zien we goede initiatieven ontstaan. Zo las ik dat er gemeenten zijn die afspraken maken met hotels om daklozen een kamer te bieden. Ik hoop van harte dat deze voorbeelden op meer plekken gevolgd gaan worden. 

Wist u trouwens dat een vijfde van de Nederlanders te maken heeft met een inkomensval door de coronacrisis? Dat blijkt uit recent onderzoek van het NIBUD. Hoewel hiervoor gewaarschuwd werd, schrik ik daar toch van. 

Het is belangrijk dat deze mensen niet ook hun thuis verliezen. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de inkomensdaling van mensen die hun werk door de coronacrisis verliezen te beperken. De gemeenten gaan deze maatregelen uitvoeren. Maar er is meer mogelijk om de pijn te verzachten. Verhuurders hebben toegezegd om coulant om te gaan met betalingsachterstanden en huisuitzettingen zo veel als mogelijk te vermijden. Ook is er een spoedwet in de maak om tijdelijke huurcontracten die tijdens de coronacrisis aflopen, te kunnen verlengen zodat huurders langer in hun woning kunnen blijven en niet op straat komen.

Ik hoop dat de gemeentelijke loketten op de hoogte zijn van al deze maatregelen zodat zij de burgers die zich bij hen melden goed kunnen informeren en doorverwijzen. De Woonbond informeert de gemeenten hierover per brief, maar het zou fijn zijn als u als Adviesraad Sociaal Domein hier ook aandacht voor vraagt. Op de website van de Woonbond (www.woonbond.nl) is veel informatie beschikbaar over bovengenoemde maatregelen.

Laten we er samen alles aan doen om de gevolgen van de crisis voor huurders en woningzoekenden te beperken waar mogelijk. We gunnen immers iedereen een fijn thuis!

Over de auteur: Frederique Westenberg is senior beleidsmedewerker bij de Woonbond. De Woonbond is de stem van hurend Nederland: belangenbehartiger van huurders.
fwestenberg@woonbond.nl