Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Leerlingenvervoer essentieel voor slagen passend onderwijs

In de bijna vijf jaar dat ik nu Kinderombudsman ben, belanden twee soorten  klachten over leerlingenvervoer terugkerend op mijn bureau. Kinderen kunnen niet naar de school die het beste bij ze past ómdat het vervoer niet wordt toegekend. Of de vorm van het vervoer dat wordt vergoed past niet bij het kind. De belangen van kinderen staan in besluiten van gemeenten over leerlingenvervoer vaak niet voorop. 

Door Margrite Kalverboermaandag 22 februari 2021

Als de weg naar passend onderwijs niet passend is

Boris en Jamillah gaan allebei naar dezelfde school voor speciaal onderwijs. Ze zijn allebei afhankelijk van leerlingenvervoer. Boris heeft een vorm van autisme. De gemeente beslist dat Boris een vergoeding krijgt voor het Openbaar Vervoer; ze menen dat hij prima zelfstandig met de bus naar school kan. De ouders van Boris en de school delen die mening niet: Boris moet namelijk overstappen en raakt in paniek als er iets misgaat. De gemeente is niet gevoelig voor het advies en handhaaft haar besluit. In een andere gemeente dan Boris woont Jamillah. Zij moet elke dag mee met een taxibusje dat overal kinderen ophaalt en naar school brengt. De taxirit ervaart zij als afschuwelijk: ze zit ruim een uur in een kleine ruimte vol met andere kinderen die lawaai maken. Ze komt uitgeput op school aan. Haar ouders willen dat Jamillah met de bus mag: die stopt vlak voor hun deur en ook vlak voor de school. De gemeente wil daar niet in meegaan. De taxi wordt vergoed, de bus niet.  Beide kinderen dreigen uit te vallen op school vanwege het ontbreken van passend vervoer. 

In beide gevallen heeft de gemeente het belang van deze kinderen onvoldoende onderzocht en meegewogen in haar besluit. In mijn rapport Als de weg naar passend onderwijs niet passend is noem ik 10 uitgangspunten waarmee gemeenten het beleid, de besluitvorming en de uitvoering rond leerlingenvervoer kunnen verbeteren en zo kunnen bijdragen aan een betere naleving van de kinderrechten én het laten slagen van passend onderwijs. 

Nieuwe modelverordening draagt onvoldoende bij aan het beste besluit voor het kind

Hoewel ik in de nieuwe modelverordening leerlingenvervoer van de VNG een aantal verbeteringen zie, zoals het overleg met kind en ouders, ben ik er niet gerust op dat de belangen van kinderen nu beter worden meegewogen. Het kan wel degelijk beter. Met mijn toolkit 'Het beste besluit' kunnen professionals in concrete besluiten het belang van het kind beter onderzoeken en meewegen in de afweging. Natuurlijk begrijp ik dat er in gemeenten ook andere – financiële - belangen een rol spelen. Maar doordat het belang van het kind nooit expliciet wordt onderzocht en afgewogen tegen andere belangen, prevaleert het belang van het kind in de praktijk zelden. Met schooluitval en thuiszitten als uiterste gevolg. 

Als adviesraad kunt u een rol spelen in een betere naleving van kinderrechten en het beter laten slagen van passend onderwijs. Door in uw advies aan gemeenten prioriteit te geven aan het belang van het kind! 

Over de auteur: Margrite Kalverboer is kinderombudsman.

https://www.dekinderombudsman.nl